Lord Lanto üzenete:

A modern emberek és a modern nemzetek dilemmája 2011.02.09.

TÉMÁK: Az emberi dilemma - Az intellektus korlátai – A kiegyensúlyozott bölcsesség – A spirituális büszkeség – Az egyhelyben maradás ideje lejárt – Az USA dilemmája – Az elme lecsillapítása

A Felemelkedett Lanto Mester üzenete Kim Michaels-en keresztül a Jefferson emlékműnél Washington D. C.-ben.

Lanto VAGYOK, a második sugár Csohánja.  Azért vagyok itt, hogy a második sugár egy speciális lángját horgonyozzam le ahhoz az emlékműhöz és a környezetéhez, amelyet Jefferson emlékműnek neveznek Washington D. C.-ben.  Spirituális értelemben valójában ez nem is egyetlen embernek az emlékműve.  Az Egyesült Államokban megjelenő problémák egyike ugyanis az, hogy az emberek hajlamosak arra, hogy dicsőítsék, szinte istenítsék azt, aki kitűnik a tömegből.

Mi azonban Krisztus valódi üzenete, amit a Földre hozott?  Az, hogy az egyénnek lehetősége van arra, hogy bármilyen külső egyéniségen túllépve nyitott kapuvá váljon a valódi egyéniségének a számára, amelyet Isten adományozott a Jelenlétének. Így az ÉN VAGYOK Jelenléte nyitott kapura lelhet, amelyen az Omega aspektusa keresztüláramolhat.  Ez által nyilváníthatja meg a magasabb elképzelését és bölcsességét a bukott lények dualista tudatszintje alapján létrejött hamis bölcsesség helyett.

Ezen a helyen látható, hogy Thomas Jefferson jeleníti meg a modern emberek dilemmáját, azt, hogy istenítsék-e az intellektust, az érvelő elmét, vagy inkább ismerjék fel azt, hogy az intellektus korlátokkal rendelkezik.  Vannak ugyanis korlátai az elemzésnek, és vannak korlátai az érvelésnek is.  Az emberek nem tudják az anyagi világ jelenlegi körülményeit látva az intellektusuk elemző részlegének, vagy az érvelő tudatuk magasabb részlegeinek felhasználásával extrapolálni azt, hogy mi a Szellem magasabb elképzelése. 

Az emberi dilemma

Ha az anyagi világ körülményei egyszer a Szellem víziója alá süllyednek, akkor hiába indultok az intellektus és az érvelő elme irányába, mert azok csak azt látják, ami ismert, majd az alapján vetítik ki azt, ami történhet.  Ez azonban nem juttat vissza benneteket a magasabb vízióhoz akkor, ha egyszer már annak a szintje alá süllyedtetek.  Ez jelenti az örök emberi dilemmát!

Ha egyszer ettetek a tiltott gyümölcsből, ha hozzákezdtetek az igazság önálló meghatározásához, mivel magatokat, vagyis az elkülönült éneteket Isten pozíciójába helyeztétek, aki tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, nos, akkor a dualista érvelés csapdájába kerültetek.  Nem is tudtok kijutni onnan érveléssel, az intellektus által, az elkülönült én segítségével. Szeretteim, ez ugyanis lehetetlen!

Valójában a bölcsek azok, aki ráébrednek arra, hogy ez nem lehetséges, így elfogadják azt a tényt, hogy valami mást kell tenniük, nem folytathatják az intellektuális elemzést, érvelést a végtelenségig.  Mert valójában az csak egy darabig visz el, egy szinten túl már nem.  Nos, lehorgonyzom most ide ezt a lángot, míg a közvetítőm körbejárja a Jefferson emlékművet, és közben az általa biztosított nyitott kapun áramlok keresztül.

Az intellektus korlátjai

Figyeljetek jól, mert valójában Thomas Jefferson példázza tökéletesen azt az embert, aki az érvelő tudattal, amelynek a birtokában volt, és amelyet olyan különleges szintre fejlesztett, intellektuálisan messzire jutott.  Ennek ellenére ő reprezentálja ennek a megközelítésnek a korlátait is, azt, hogy bár eljuthattok egy bizonyos pontig, de onnan nem juthattok magasabbra.  Ez nyilvánul meg abban a tényben, hogy Thomas Jefferson nyitott kapuként szolgált a Függetlenségi Nyilatkozathoz, amely kimondja, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, és amely állításhoz nem csatoltak semmilyen kizáró körülményt.  Ennek ellenére Jefferson a virginiai farmjának a teljes gazdasági létezését rabszolgatartásra alapozta.

Ez ábrázolja azt a tökéletes dilemmát, amelyet az intellektus képvisel az ember számára.  Milyen egyszerű a magasabb elveket, a magasabb igazságot az elme szintjén meglátni.  De mennyire más azt az érzelmek által fizikai valóságként megnyilvánítani.  Jefferson nagyon jól tudta, hogy a rabszolgatartás nem fér össze a Függetlenségi Nyilatkozattal.  De amikor hazatért Virginiába, a dombok magaslatán elterülő szeretett farmjára, és amikor ott ülve végignézett a tájon az érvelő tudata által tudta azt, hogy gazdaságilag nem lenne képes túlélni az akkori helyzetet rabszolgák nélkül.  Így azzal a döntéssel szembesült, hogy feladja-e a kényelmes életét, annak érdekében, hogy egy magasabb víziót kövessen, vagy ragaszkodjon-e a megszokott állapotokhoz azért, hogy fenn tudja tartani a kényelmes életét?

Nagyon sokan kerülnek szembe ilyen döntésekkel.  A spirituális úton minden embernek szembe kell néznie, és szembe is fog nézni ezzel, mivel ez egy elkerülhetetlen beavatás.  Mert csak azok lehetnek nyitott kapuk, akik hajlandók meghozni azt a döntést, hogy a magasabb igazság követése érdekében lemondanak a kényelemről; csak ők válhatnak a magasabb vízió számára nyitott kapukká.  Ez nem azt jelenti, hogy nincs más dolgotok, mint pontosan azt tenni, amit az életével már más megtett, mivel mindannyiótoknak egyéni utat kell követnetek.  Nem kell mindeneteket eladnotok, hogy nincstelenekké váljatok, mivel közületek sokaknak abban a pozícióban kellene szolgálniuk, amelyben jelenleg vannak, és azzal sincs baj, ha fenntartjátok a jelenlegi életstílusotokat mindaddig, amíg nem az irányít benneteket, és nem tart benneteket vissza attól, hogy kiálljatok azért, amiért ki kell állnotok.

A kiegyensúlyozott bölcsesség

Látjátok, ismét nem arról van szó, hogy a fekete-fehér hozzáállással éljetek, mint amiről MORE Mester tett említést a Lincoln Emlékműnél, hanem arról, hogy a középső úton haladjatok, tudva azt, hogy mi a magasabb igazság, a magasabb vízió számotokra az adott helyzetben.  Nem a bölcsesség valamilyen külső normáját kell, hogy keressétek, és alkalmazzátok a helyzetetekre, vagy az egész világra, és nem is arra van szükség, hogy magatokat, vagy az egész világegyetemet megpróbáljátok beilleszteni abba a mentális dobozba, amely a bukott tudatszint alapján lett megteremtve.  Az ugyanis, szeretteim, nem a második sugár bölcsessége, igaz?  Hogy is lehetne az, amikor az igazság az, hogy a második sugár túllép a bukott tudatszint tekervényes logikáján.

Ez az, amire most szükség van itt az ország fővárosában ahhoz, hogy Amerika az előtte álló viharos vizeken átvezethesse magát.  Nem annak van most itt az ideje, hogy egy tucat intellektuális ember összegyűljön, és megvitasson különböző elméleteket, modelleket, és kielemezzen statisztikákat, hanem annak az ideje jött el, hogy néhányan összegyűljenek azok, akik hajlandók azt tenni, amit Abraham Lincoln tett, aki a szálláshelyén a szívébe visszavonulva megszabadította magát az összes korábbi elképzelésétől, elméletétől és modelljétől.  Mert elmondhatom nektek, hogy valójában a világ, különösen a gazdasági piac, de a társadalom más területei is olyan kihívásokkal néznek majd szembe az elkövetkező években, amelyeket nem lehet majd semmilyen sztenderd modell alapján megoldani. 

Soha sem voltak olyan körülmények ugyanis, amelyek ahhoz hasonlóak, mint amivel a világnak szembe kell majd néznie. Ezért, ha valaki arra törekszik, hogy ezeket a hagyományos modellek alapján, a korábbi tapasztalatoknak megfelelően oldja meg, akkor az egyszerűen nem fog majd működni.  Eljön az a pont, amikor ahhoz, hogy túl tudjatok lépni egy problémán, ahhoz arra lesz szükség, hogy teljes mértékben megnyíljatok egy új elképzelés, egy új formájú bölcsesség számára, amely nem a múlt, a meglévő érvein alapul, hanem azon az elképzelésen, amely a nyitott kapuként való teljesen új megoldások befogadását jelenti, olyanokét, amelyekre eddig senki sem gondolt még.

Ez bizonyos mértékben hasonlatos ahhoz, ahogy Thomas Jefferson képes volt nyitott kapuként szolgálni a Függetlenségi Nyilatkozat számára, viszont nem volt képes azt továbbvinni az élete más oldalaira.  Így amikor elnök lett, és az ország ügyeinek gyakorlati valóságával kellett szembenéznie ahhoz, hogy azt működtetni tudja, akkor elég gyakran nem volt hajlandó arra, amit viszont Lincoln megtett, ezért nehéz döntésekkel kellett megbirkóznia.  Azonban olyan határozott sem volt, mint George Washington, ezért hajlamos volt arra, hogy kitérjen a problémák elől, azt várva, hogy azok majd valahogy maguktól megoldódjanak.

Ez az intellektuális megközelítés egy másik komoly problémája.  Ha túl intellektuálisak vagytok, és ha többnyire a tudatotokra összpontosítotok, akkor hajlamosak vagytok kitérni az elől, hajlamosak vagytok elkerülni azt, hogy a problémát nyíltan nevén nevezzétek.  Így ahelyett, hogy a problémával foglalkoznátok, hajlamosak vagytok arra, hogy azt tagadjátok, megfutamodjatok előle, azt remélve, hogy az majd valahogy önmagától megoldódik.  Ezt bizonyos időkben meg is lehet tenni.  Vannak olyan idők, amikor vissza tudtok lépni, amikor csak annyit tehettek, hogy visszalépve arra vártok, hogy a ciklus megváltozzon.  De vannak olyan idők is, amikor előre kell lépnetek, és a helyzettel nyíltan szembenézve a megoldást kell keresnetek.  Ismétlem, nem a fekete-fehér gondolkozást tartom követendőnek.  A bölcsességet, a ráhangolódást javaslom, amelynek során nem analizáljátok azt, hogy mikor lépjetek elő, vagy mikor vonuljatok vissza.   

A Szellemmel áramoljatok!  Ahhoz, hogy a Szellemmel áramolhassatok, arra van szükség, hogy véget vessetek a külső intellektuális, érvelő elmétekkel való döntéshozatalnak.  Ezzel nem azt mondom, hogy hallgattassátok el a külső, intellektuális elméteket.  Szükségetek van ugyanis arra, hogy használjátok az intellektusotok és a külső tudatotok érvelő részlegét.  De ne olyan értelemben használjátok, hogy egy probléma elemzése után a külső tudatotokkal hozzátok meg a döntéseteket.  Analizáljátok a helyzetet, és amikor általa olyan messzire jutottatok, amilyen messzire az intellektussal és az érvelő elmével csak lehet, akkor lépjetek vissza, adjátok fel, mondjatok le arról az elképzelésről, hogy azt gondoljátok, hogy mindent tudtok, vagy arról az árnyalt érzésről, amelyet a bukott lények erőszakoltak rátok, hogy mindent tudnotok kell.

Be kell ismernetek, hogy nem tudjátok a megoldást.  Így megkérhetitek a magasabb Éneteket, a LESZEK, AKI LESZEK Jelenléteteket, hogy egyszerűen áramoljon keresztül rajtatok, mivel tiszta üveglappá, nyitott kapuvá váltatok. Így nem rendelkeztek előre kitalált véleménnyel arról, hogy minek kellene, vagy nem kellene történnie.  Hagyjátok a Szellemet, hogy arra áramoljon, ahol meghallgatásra lel, és az azt teszi majd.  Így hirtelen új dolgok nyílnak meg a számotokra, hirtelen úgy találjátok majd, hogy a körülmények megváltoznak, és a helyes megoldás, szinte, mint valami csoda, megjelenik.  Miért van ez így?

Spirituális büszkeség

Azért van, mert az emberek büszkék, spirituális büszkeség jellemzi őket, és azt hiszik, hogy képesek elérni valamit a külső tudatuk által.  De az, ami valóban elér valamit ebben a világban az a Szellem Fénye, amely keresztüláramlik rajtatok.  Irányíthatjátok azt a Fényt, de a Fény a cselekvő.  Ha pedig egyszer tiszta üvegfelületté, nyitott kapuvá váltok, amely nem rendelkezik előre kigondolt véleménnyel, vágyakkal, vagy elvárásokkal, nos, akkor a Fény keresztüláramlik majd rajtatok, és a Fény elvégzi a munkát.

Ez az igazi jelentése az „egy ország Isten irányítása alatt” mondásnak.  Az egy ország nem csak azt jelenti egyszerűn, hogy az az ország fizikailag nincsen megosztva.  Azt is jelenti, hogy spirituálisan sincs megosztva, mivel az emberek nem alakítottak ki különböző frakciókat, amelyekben a saját általuk kedvelt elméletekben hisznek arra vonatkozóan, hogy hogyan működik a világegyetem, vagy, hogy Amerikának hogyan kellene működnie.  Ehelyett hajlandók felismerni azt, hogy nincs meg a tudásuk, rálátásuk, ezért az intellektusnál és azoknál a körülményeknél, amelyek jelenleg az anyag világában megnyilvánulnak, magasabb vízióra van szükségük.  Az anyag magára vesz minden olyan formát, amelyet az emberiség rávetít, de az anyagban benne rejlik az a potenciál is, hogy lerázza magáról a formákat.  Ezt azonban nem tudja önmagától megtenni, kivéve a termodinamika második főtétele által, amely mindent alkotóira bont.  Az anyag tehát nem képes önmagát a jelenlegi formáján túlra gyorsítani.  Ez az oka annak, hogy miért van szükség azokra, akik nyitott kapukká válnak a Fény számára, amely az áramlásával a körülményeket a jelenlegi megnyilvánuláson túlra gyorsítja. 

Nincs más módja az egyéni életetek, az ország, a bolygó megváltoztatásának, mindezeket csakis a Fény képes megváltoztatni.  Ti, emberek, bajba kerülhettek, de, ha azt hiszitek, hogy ti, emberek, ki is tudtok jönni a bajból, akkor súlyosan tévedtek.  Mindaddig a vizet tapossátok csak, ameddig rá nem ébredtek arra a tényre, hogy szükségetek van valamire azon a tudatszinten túlról, amely a jelenlegi körülményeket megnyilvánította.

Ez a valami pedig a bölcsesség és a vízió, valamint maga a Fény.  Mert csak a Fény rendelkezik azzal az erővel, hogy megváltoztassa az anyagot.  Mert mi az anyag?  Olyan Fény, amely egy bizonyos szintű rezgést vett magára.  Az anyag rezgését egy adott szintről magasabb rezgésűre csak a Fény képes felgyorsítani.  Ez egy olyan fizikai törvény, amelyet nagyon sok olyan intellektuális ember is, aki szerint a tudomány az új vallás, elfogad.  De nem hajlandók ezt egy lépéssel feljebb vinni, és ráébredni annak a valóságára, hogy ha minden Fény, akkor annak a Fénynek, amely az anyag világában megnyilvánul, egy magasabb formájú Fényből, energiából és rezgésből kell érkeznie.  Ezért az egyetlen megoldás eléréséhez meg kell nyitni az az áramlást Fentről lefelé.

Ez azonban csak akkor történhet meg, ha meg van a hajlandóság arra, hogy az emberek feladják a korábban kialakított elképzeléseiket, és így képessé váljanak arra, hogy hagyják, hogy az, ami alul megnyilvánult, az átalakulhasson a Felső kivetülésévé.  Úgy Fent, mint lent.  Nincs más út.  Ez az a mélyebb valóság, az az egyetlen lecke, amelyet meg kell tanulnotok, nem csak az Egyesült Államoknak, hanem minden országnak.

Az egyhelyben maradás ideje lejárt

A szekularizációra szükség volt abból az ingoványból való kilépéshez, amelyet a középkori katolikus egyház jelentett.  De, mint ahogy ez mindenre igaz, a szekularizáció is csak egy bizonyos pontig juttatott tovább benneteket.  Most pedig egy univerzális, nem szekuláris formájú spiritualitás megjelenésére van szükségetek ahhoz, hogy az a világot feljebb juttassa a jelenlegi döntésképtelenségből, ha úgy tetszik víztaposásból, amellyel nagyon sok modern állam néz szembe.

Mi a jelentősége a jóléti államok létrehozásának, ha nem tesztek vele semmit?  Ha az emberek az idejüket és az energiájukat üres szórakozásra pazarolják, amelynek eredményeként úgy érzik, hogy nincs célja az életüknek, ezért az alkoholhoz, a drogokhoz, vagy más formájú pótcselekvésekhez fordulnak?  A jóléti állam megvalósításának csak egy célja kellene, hogy legyen, mégpedig az, hogy egyre több embernek legyen szabad ideje, és így a figyelmüket az egyetemes spirituális útra fordíthassák, amely túllép minden külső valláson, de kifejezésre juttatható minden külső valláson keresztül, vagy akár vallásoktól mentesen is, mint ahogy azt oly sok szervezet már bebizonyította.

Mindaddig, amíg az iparosodott országok nem teszik meg ezt a lépést, ahogy azt Thomas Jefferson sem volt képes megtenni, addig sem áll a világ egyhelyben.  Az egyhelyben maradás ideje ugyanis lejárt, ezért, mint ahogy MORE Mester említette, a jelenlegi rend összeomlása következik.  Ennek nem az lesz a célja majd, mint ahogy azt egyesek gondolnák, hogy az emberiség megbűnhődjön a korábbi bűneiért.  Egy célja lesz csupán, mégpedig az, hogy összezúzza a tudatotokban lévő összes struktúrát, amely megakadályoz benneteket abban, hogy nyitott kapukká váljatok a magasabb víziók számára, és amely struktúrák megfosztanak benneteket attól a képzelőerőtől, amely nyitott kapuként szolgál az új elképzelések számára.  Ha az emberek nem hajlandók önként megkérdőjelezni az elképzeléseiket, akkor azoknak össze kell omlaniuk egészen addig a pontig, amikor azt gondolják majd, hogy semmi sem maradt.  Így végül hajlandóvá válnak arra, hogy nyitott kapukká legyenek, és magasabb iránymutatást kérjenek.

Mert nem úgy van-e, szeretteim, hogy nagyon sokan hajlamosak figyelmen kívül hagyni Istent mindaddig, amíg a dolgaik jól mennek?  Amikor pedig komoly krízissel találják szembe magukat, akkor hajlandóvá válnak az égre, vagy önmagukba nézni, és segítséget kérni.  Mint ahogy azt a régi mondás tartja: „A lövészárkokban nincs ateista”.  Nem tűnik-e érthetőnek, hogy amennyiben az emberek a napi munkájuk során nem néznek a szívükbe, akkor a termodinamika második főtétele eredményeként meg kell nyilvánulnia egy olyan körülménynek, amely lövészárokba kényszeríti őket.  Így hajlandóvá válnak majd arra, hogy túllássanak a mentális elképzeléseiken, az elméjük struktúráin, amelyek őket, a társadalmukat, az országukat és a bolygójukat olyan szinten tartják, amely felett már rég eljárt az idő, amelyen már régen túl kellett volna lépniük.

Az Egyesült Államok dilemmája

Az Egyesült Államok a jelenlegi helyzetében sokban hasonlít az idősödő, visszavonult Thomas Jeffersonra, aki a virginiai farmján üldögélve végignézett a földjein, azon a vidéken, ahol a rabszolgái a fáradoztak.  Az Egyesült Államokban a kormányzati emberek között, a pénzügyi világban, a médiában, az iparban és az üzleti életben jelen van az az elit, aki azt gondolja, hogy anyagilag már mindent elért, pontosan úgy, ahogy azt Thomas Jefferson is gondolta.

Így nem hajlandók figyelembe venni azt az egyszerű tényt, hogy a gazdagságuk az olyan emberek rabszolgamunkájára épül, akik próbálják felnevelni a gyermekeiket, de amely helyzet már nem fenntartható, és így már nem folytatódhat.  Ha az emberek nem állnak ki magukért az elittel szemben, és, ha az elit nem áll ki a magasabb igazságért, és nem lép túl a saját privilegizált pozícióin, akkor a rendszernek össze kell omlania, egészen addig, hogy az emberek elképzeléséből semmi se maradjon.  Így hajlandók lesznek majd megnyitni az elméjüket, és azt kérni, hogy: „segíts nekünk, mutass egy jobb utat!” 

Az elme lecsillapítása

Abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, abban a pillanatban, amikor nyitottság alakul ki, akkor a hívásra megérkezik a válasz.  Kérjetek, és megadatik.  Amikor a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik.  De mit jelent az, hogy a tanítvány készen áll?  Ó, mennyi felemelkedett mester tanítvány érti félre ezt a koncepciót, azt gondolva, hogy a beavatások egy haladó szintjén kell már lenniük ehhez.  Ez azonban nem azt jelenti, hanem azt, hogy olyanokká kell válnotok, mint amilyenek a kisgyermekek, akikről Jézus azt mondta, hogy övék a mennyek országa.  Az ilyen emberek megnyitják az elméjüket, felszabadítják a képzeletüket, hajlandóvá válnak tiszta üveglapként, nyitott kapuként létezni.  Így a válaszok azonnal megérkeznek.

Adjátok fel az előre gyártott struktúráitokat, elképzeléseiteket!  Csendesítsétek le az elméteket!  Mert nem látjátok-e, hogy mennyi olyan krízishelyzetben lévő ember van, aki hangosan kiáltozik az égben lévő külső istenhez anélkül, hogy onnan valaha választ kapna?  Azok azonban, akik a pillanat töredéke alatt teljes nyugodalomra lelnek, akik teljesen nyitottá válnak, ők mindig válaszhoz jutnak.  Ez újra és újra bebizonyosodott a spirituális, vagy vallásos emberek által, de azok által is, akik nem spirituálisak és nem is vallásosak.  Az elme nyitottsága a kulcsa mindenféle előrehaladásnak.  Az ugyanis nem történhet meg, és nem is történt meg, de nem is történik majd meg semmilyen más módon.

Mert nem látjátok-e, még Jézus életében is megnyilvánulni azt, hogy mennyire kétségbe esett volt a Gecsemáné kertben egy nappal a keresztre feszítése előtt?  Nem látjátok-e, hogy véres könnycseppek törtek fel belőle összezavartságában?  Nem talált nyugalmat, nem lelte meg a békét, nem találta meg a választ.  Mi vált az egyetlen kiúttá számára?  Az, hogy miután keresztre feszítették, a kereszten függve azt érezte, hogy minden összeomlik körülötte, az elméje minden struktúrája szétesik, és így végül békére lel.  A szellem feladása után azonnal egy magasabb tudatszintre jutott.

Ezzel a potenciállal, ami nem csak egyéni, hanem egy egész országra, bolygóra is vonatkozik, ti is rendelkeztek.  Amikor jelen van a nyitottság, akkor megérkezik a válasz.  Ebben nincs hiba, soha sem volt, és soha sem lesz.  A válasz megérkezik, ha olyan nyitott elmével rendelkeztek, amely képes befogadni azt.  Ez a törvény!  Próbáljátok ki! Teszteljétek!  Erre bátorítalak benneteket.  Tegyetek próbára, –mondta az Úr– és én áldást árasztok ki rátok, de nem lesz, aki befogadja azt.

Lanto VAGYOK.  A Lángomat végtelen hosszú időre ide horgonyoztam ehhez az emlékműhöz és annak környezetéhez.  Így, aki keresztülsétál itt, az érezni fogja ezt, és magával visz egy adott mennyiséget a második sugár Fényéből, amely olyan alkímiát indít el bennük, amely átalakítja őket egészen addig a pontig, hogy megláthassák az intellektuális, érvelő tudatuk korlátait és tévedéseit, és így nyitottá válnak a Szellem közvetlen irányítására.  Én ezzel a Lánggal váltam eggyé, és ezért ért az a megtiszteltetés, hogy a második sugár Csohánja lehetek. Az VAGYOK.  Lanto VAGYOK.

Az oldal tetejéreUgrás a lap tetejére

Utolsó módosítás: 2018-07-11 12:11:14

Újdonságok:

Egy Európát érintő, kormányzásról szóló nagyon tanulságos El Morya/ MORE Mester üzenet került lefordításra.

2018-07-11 12:11:14

A 6.02 Fohász Uriel és Auróra Arkangyalhoz lefordításra került.

2018-03-13 09:49:10

Lefordításra került St. Germain egyik üzenete 2007-ből, amely szót ejt az állatvilágról, a természeti egyensúlyról és többek között a 2012-es évről 2007-ből nézve.

2018-02-26 15:15:03

A 6.03 Fohász Náda Mesterhez lefordításra került.

2018-02-14 11:35:30

St. Germain egy demokráciáról szóló 2017-es évi üzenete lefordításra került.

2018-02-08 13:47:03