Síva Mester üzenete:

A tudattalanság kora a végéhez közeledik a Földön 2016.07.02.

TÉMÁK: társteremtés a három felső testetekkel –a teremtményetekből való kilépés – hogyan jönnek létre a démonok – a saját családtagjaitok meggyilkolása – az emberek ébredése Észak-Koreában – Észak-Korea nemzeti démonának az összezúzása – Észak-Korea ügye világméretű – Dél-Korea megtisztítása

A Felemelkedett Siva Mester üzenete Kim Michaels-en keresztül 2016. július 2.-án a szöuli konferencián Dél-Koreában

A Felemelkedett Siva Mester vagyok.  A Siva nevet természetesen ismerhetitek a hindu háromságból, ahol Brahma a Teremtő, Visnu a Megtartó és Siva a Romboló.  Felemelkedett Mesterként persze sokkal több vagyok annál az elképzelésnél, mint ahogyan a hindu vallás ábrázol.

A jelenlegi terminológia alapján a Brahma, Visnu és Siva közötti kapcsolatot szeretném kifejteni.  Tekinthettek bennünket a kozmikus erők képviselőinek, nem feltétlen személyes istenségeknek.  Természetesen létezik egy olyan erő, amely teremt, amely mindent elindít, amely a formák világában minden megnyilvánulást létrehoz.  Ez a teremtés, a túllépés és a többé válás hajtóereje.  Ez a hajtóerő indította el a formai világ megnyilvánítását, de ez az az erő, amely azt, amit mi az Élet Folyójának nevezünk, azt is hajtja, amikor a Teremtő lényének egyéni kiterjesztései el vannak zárva az önmagukon való túllépés felfelé irányuló erejétől.

Visnu azt az erőt képviseli, amelyik lehetővé teszi azt, hogy a formai világ egy bizonyos ideig fennmaradhasson.  Visnu teszi lehetővé, hogy bármilyen forma megjelenhessen, mindazok a formák, amelyek körülöttetek jelen vannak, és amelyekről tudatosan nem gondoljátok, hogy állandóan újra vannak társteremtve.  A tudatotok ugyanis nem képes arra, hogy lépést tudjon tartani ezzel az állandó, folyamatos társteremtéssel, ezért az az illúziótok lehet, hogy a formák az időben folytonosan léteznek, holott valójában azokat nagyon sokszor újra teremtik az alatt az intervallum alatt, amelyet ti másodpercnek neveztek.  

Siva pedig az az erő, amely lehetőséget ad arra, hogy minden túlléphessen önmagán.  Siva valójában nem rombol, hanem lehetővé teszi azt, hogy az egy ideig megtartott forma túl tudjon lépni bármikor önmagán.  Sivának, vagyis annak az erőnek, amelyet felemelkedett mesterként megtestesít a Földön, az a feladata, hogy semmilyen forma se maradhasson fenn bizonyos időn túl.  Ha ez megtörténhetne, akkor az önészleléssel rendelkező lények az általuk létrehozott formák világában ragadhatnának, velük azonosíthatnák önmagukat, és nem tudnának innen tovább jutni.

Társteremtés a felső három testetekkel

Szeretteim, a tanításainkban szóltunk már azokról a lényekről, akiket elementáloknak hívunk.  Azt mondhatjuk, hogy ők a formák megteremtői, vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy ők hozzák létre a formákat.  Ti, önészleléssel rendelkező lények, a formák társteremtői vagytok, mivel a ti tudatotokban lévő elképzelések vetítődnek az elementálokra.  Ezek a lények hozzák létre a formákat, de itt szeretnék rámutatni arra, hogy ezek a lények nem olyan formákat teremtenek, amelyek elkülönülnek tőlük. 

Egy elementál nem egy olyan lény, aki pl. ha egy virágot megteremt, akkor attól elkülönülve létezik, és mellette ülve azt felügyeli.  Az elementál ilyenkor virággá válik, magára veszi a virág formáját.  Ez az oka annak, hogy azok az elképzelések, amelyek szerint a gnómok, undinek, szilfek nagyon aranyosak, és amely elképzeléshez oly sokan ragaszkodnak, nem pontosak, mivel ezek a lények, bár egy bizonyos szinten léteznek, nem a formák elemi építői, mivel az elementálok magukra veszik azt a formát, amit létrehoznak, vagyis eggyé válnak vele. 

Azért hoztam fel ezt a témát, szeretteim, mert azt szeretném, hogy eltűnődjetek azon, hogy ti magatok is valahogy az elementálokhoz hasonlóak lettetek.  Ha a tudatotok három felső szintjén elképzeltek egy formát, akkor valójában nem egy különálló formát hoztok létre.  A saját módotokon ti is magatokra veszitek azt a formát.  Most gondolhatjátok azt, hogy pl. ha elképzeltek egy házat, majd felépítitek, akkor nem váltok önmagatok is azzá a házzá annak fizikai felépítése folyamán.  Ezért megkérdőjelezhetitek az általam mondottakat. Én azonban arra kérlek benneteket, hogy tegyetek különbséget a között, amit a fizikai testetekkel hoztok létre a fizikai valóságban és a között, amit valójában a három magasabb testetekkel társteremtetek.

Szeretném, hogy ráébredjetek arra, hogy amit a fizikai valóságban láttok, az csak a jéghegy csúcsa, csak a teljes teremtmény legkisebb része.  Bármit hoztok is létre a fizikai oktávban, ahhoz képest sokkal nagyobbat alkottok a három felső oktávban, a tudatotok három felső szintjén, és ti abban a tudatban éltek, ti a tudatotokban léteztek.  Annak ellenére, hogy átadtuk nektek a Tudatos Én koncepcióját, amely képes kilépni a három alsó tudatból, vagy a négy alsó testből; láthatjátok, hogy az emberek nagy többsége teljes mértékben a tudatával azonosítja önmagát.  Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, ahogy az elementálok, akik pl. egy virág formáját veszik magukra, úgy ti a tudatotoknak, a teljes tudatotoknak, a tudatotok négy szintjének és a fizikai testeteknek egy sokkal komplexebb formáját veszitek magatokra.

Valójában azzá váltok, amit társteremtéssel létrehoztok; azzal azonosítjátok önmagatokat, és abban éltek.  Ezért azt mondhatjuk, hogy a spirituális út lényege az, hogy tudatára ébredjetek annak, hogy ti nem a tudatotok vagytok, nem is a fizikai testetek; nem azok vagytok, amit megteremtettetek.  Egy elementál nem rendelkezik azzal a kapacitással, hogy erre képes legyen, de ti igen, mivel ti teremtőtársak vagytok.

A teremtményetekből való kilépés

Rendelkeztek a Tudatos Énnel, amely képes a fizikai testből kilépve és a testre tekintve kijelenteni azt, hogy „én nem ez a fizikai test vagyok”.  A Tudatos Én azonban képes az érzelmi testből is kilépni, és érzékelni azt, hogy az érzelmek egy bizonyos rezgésszinten léteznek.  Annak ellenére, hogy hozzászoktatok ahhoz, hogy a világot ezeken az érzelmeken keresztül tapasztaljátok meg, ti nem ezek az érzelmek vagytok.  Nem váltatok jobban eggyé az érzelmekkel, mint a fizikai testetekkel, ezért kijelenthetitek, hogy ti nem az érzelmek vagytok.

Hasonlóan ki tudtok lépni az elképzelések, ideák, meggyőződések világából is, amelyeket a mentális testetekben hoztatok létre.  Láthatjátok, hogy azok csak elképzelések, amelyeket bármelyik pillanatban képesek vagytok megváltoztatni, és amelyek nem rendelkeznek Istenben végleges valósággal.  Mind csak a mentális szint teremtményei, és annak ellenére, hogy nagyon hosszú ideig kötődtetek ehhez a világhoz a mentális test elképzelésein, mátrixain keresztül, képesek vagytok azokból kilépve és rájuk tekintve azt mondani, hogy „én nem ezek a gondolatok vagyok”.

Ehhez hasonlóan az önazonosság testetekben képesek vagyok meglátni azt, hogy az az önazonosság, amelyet magatoknak megteremtettetek, az csak a világra való válaszreakciótok alapján jött létre.  Az nem az, akik ti valójában vagytok, hanem csak az, ahogyan a világra reagáltok.  Ráébredhettek, hogy ez sem valós, hanem csak egy olyan eszköz, amelyet eddig használtatok, és amelyet leginkább a világ körülményeire való reagálásotok által hoztatok létre.  Mivel ezek a kondíciók végső soron Istenben nem valósak, így láthatjátok azt, hogy valójában még az önazonosság testetek sem az, akik valójában vagytok; vagyis végső soron az sem valós.  Ezt látva azt mondhatjátok, hogy „én nem ez az emberi én, nem ez a földi önazonosság” vagyok.  Ez tehát a spirituális út legmélyebb eszenciája, amikor leválasztjátok önmagatokat erről a négy alsó testről, amelyeket csak azért használtatok, hogy ezen a felületen keresztül kapcsolódni tudjatok a világhoz.

Miért hozom mindezt fel?  Azért, mert mire is van szükségetek akkor, amikor ráébredtek arra, hogy ti nem a négy alsó testetek vagytok?  Meg kell találnotok annak a módját, hogy leépítsétek a négy alsó testetekben azokat a mátrixokat, amelyek oda vonzanak benneteket, hogy a régi mintáitok szerint viselkedjetek.  Ezek a minták, amelyek megbéklyózva tartanak benneteket, valójában Visnu erőinek extrém módon való felhasználásából erednek.  Erre a Szabad Akarat Törvénye alapján lehetőségetek van, extrémmé pedig az által válik, hogy bizonyos mátrixokat a négy alsó testetekben egészen addig a pontig fenntartotok, amikor már érzitek, hogy a Szellem, a Tudatos Én kénytelen ebben a mátrixban létezni, és csak ezen a mátrixon keresztül képes a világhoz kapcsolódni, azt megtapasztalni.

Ahhoz, hogy ezekből a mátrixokból ki tudjatok törni, Siva erejére van szükségetek. Természetesen erről szól az általam átadott fohász is.  Ezt felhasználva nagyon erőteljes eszközhöz juttok annak érdekében, hogy szétzúzzátok a tudatotokban azokat a mátrixokat, amelyek megakadályoznak benneteket abban, hogy túllépjetek önmagatokon, és így a spirituális út egy magasabb szintjére kerüljetek.  Természetesen felhasználhatjátok a Sivához intézett invokációkat, fohászokat, vagy csak a „Siva” mantra ismétlését is arra, hogy szétzúzzátok a mátrixokat magatok körül és a világban, hogy szabaddá tegyetek másokat is.  Rá kell ébrednetek, hogy alapvetően ti spirituális lények vagytok, de ameddig fizikai testben vagytok jelen, vagy ameddig fizikai testben érzékelitek magatokat, addig jogotokban áll a fényt behívni, a Jelenlétet és Siva Szellemét szólítani, és azokat a saját tudatotok körülményeibe, valamint a körülöttetek lévő világba irányítani, mivel az is a tudat része.

Amikor fizikai testben vagytok jelen, (amikor egy olyan fizikai testbe fókuszáljátok magatokat, amely egy adott helyen él) akkor ilyen értelemben magatokra veszitek, eggyé váltok azokkal az érzelmi, mentális és önazonosság valóság mátrixaival, amelyek az egész külső helyzet megteremtéséért felelősek.  Természetesen léteznek mátrixok a teljes bolygóra vonatkozóan is, amelyeknek a rajta élő összes ember a része.  Léteznek mátrixok speciális népek, kultúrák, embercsoportok számára.  Ezek részévé váltok természetesen olyankor, amikor egy adott országba születtek meg, mint amilyen pl. Korea, ahol részeseivé váltok annak a mátrixnak, amely a jelenlegi helyzetet megteremti.

Jogotokban áll Sivát behívni ebbe a mátrixba, hogy szabadítsa fel a benne lévő erőket. Siva tüze képes felemészteni az emberek érzelmi, mentális és önazonosság testében minden mátrixot, de még a kollektív tudatban is, amely mátrixok miatt az emberek az adott minták folytonos ismétlésének a csapdájába ragadtak.  Szeretteim, ha a Földbolygóra tekintetek, bizonyára látjátok azt, hogy az ismert történelem évezredein keresztül, valamint biztosíthatlak benneteket, hogy az ismert történelmen túl további évmilliókon át, az emberek a meglévő minták ismétlésének a csapdájában vergődve ismétlik azokat újra és újra.  Ki az, aki ezeket a romboló mintázatú ismétléseket látva nem érez úgy, hogy felmerüljön benne az a kérdés: „mikor lesz már ennek vége, meddig folytatódik még ez így?”    

Nos, valójában, addig kell ennek így folytatódnia, ameddig valaki úgy nem dönt, hogy véget vet a régi minták ismétlésének.  Hogyan juthattok erre az elhatározásra akkor, ha teljes mértékben azonosultatok a mintával, mivel eggyé váltatok azzal, amit megtársteremtettetek, és azzal, amit a saját kultúrátok, népetek is közösen megtársteremtett?  Ha mindezekkel teljes mértékben azonosultatok, akkor hogyan tudjátok hátra lépve kijelenteni azt, hogy „a továbbiakban én nem akarom ezt a mintát ismételni”.  Nem tudjátok ezt megtenni, szeretteim.  Ez az oka annak, hogy a spirituálisan tudatos emberek számára hatalmas lehetőség az, hogy hívásokat intézzenek azok számára, akik még mindig teljes mértékben a mintákkal azonosítják magukat.

Hogyan jönnek létre a démonok

Létezik ennek egy másik oldala is, amely bár bonyolultnak tűnhet, de nem annyira, hogy ne tudnátok megérteni.  Azok, akik a tanításainkat már egy ideje tanulmányozzák, rendelkeznek egy olyan alappal, amelyre építve megértik ezt a tanítást is.  Beszéltünk már nektek a démonokról és a sötét erőkről, így rá kell ébrednetek arra, hogy minden, amit az anyag, az érzelmek, a gondolatok és az önazonosság világában (az anyag négy szintjén) megtársteremtettetek, minden rendelkezik egy bizonyos mátrixszal, amelyet egy gondolati mátrix hozott létre.  A mátrixot az önazonosság szintről a mentális szintre, onnan az érzelmi szintre, majd a fizikai szintre csak az által juttathatjátok le, ha azt a tudatotok átjárja.

Csak egy önészleléssel rendelkező teremtőtárs tud elképzeli egy mátrixot, amelyet tudattal átjár, majd végigvisz mind a négy szinten, így végül az fizikaivá válik.  Amit itt meg kell értenetek, az az, hogy a tudat az tudat. Az rendelkezik egy bizonyos önálló élettel.  Rólatok, mint önészleléssel rendelkező lényekről ezt illusztrálva azt mondhatjuk, hogy miközben az önazonosság testetekben elképzeltek egy bizonyos mátrixot, átjárjátok azt tudattal, mint tiszta erővel.

Más esetben elképzeltek egy mátrixot, és az önészleléseteken keresztül odavonjátok a személytelen, önmagáról tudomással nem rendelkező szintű tudatot, azt a fajtát, amely nem rendelkezik önészleléssel, de rendelkezik tudattal.  Ezt vonjátok bele a mátrixba, és eresztitek szabadon mentális, érzelmi és fizikai szinten.  A folyamat során a legtöbb embernek nincs tudomása arról, hogy mit tesz.  Ez azt jelenti, hogy amikor egy bizonyos mátrixot létrehoztok, és tudattal átjárjátok, azt mondhatjuk, hogy azt eleresztve hagyjátok, hogy az önálló életre keljen.

Más szavakkal, létrehozhattok egy bizonyos társadalmat.  Az emberek kollektívan megteremthetnek egy társadalmat.  Ezt az által teszik, hogy létrehoznak egy gondolati mátrixot, amelyet átjárnak azzal a szintű tudattal, amely nem rendelkezik önészleléssel.  Ahogy azonban ebbe a mátrixba bele táplálják a tudatukat, egy szellemet hoznak létre.  Ez nem egy önészleléssel rendelkező szellem, mivel nem képes arra, hogy egyet hátralépve úgy döntsön, hogy változtat önmagán. Tudattalanul ismétel egy adott mintát a végtelenségig.  Egy idő után azonban bizonyos tudatosságra is szert tesz.  Ez azonban nem jelenti azt, hogy önészleléssel rendelkezne, de tudatában van annak, hogy létezik, és hogy energiára van ahhoz szüksége, hogy továbbra is létezni tudjon, valamint annak is tudatában van, hogy az energiáját az emberektől nyeri, akiket annak a folyamatnak az ismétlésére késztet, amely magát a szellemet megteremtette.

Ez azért válik fontossá, mert általános értelemben minden teremtett dolog egy szellemmel rendelkezik, ami azt fenntartja.  Azt is mondhatjuk, hogy az elementálok négy szintjén túl, jelen van ezeknek a meglehetősen összetett, de nem természet szellemeknek is a teljes szintje.  Ezek tudat szellemek, amelyeket az emberiség hozott létre, vagyis a megtestesülésben jelen lévő teremtőtársak.  Ezen szellemek közül sokan természetesen jószándékúak, akik fenntartják az emberek által létrehozott pozitív mátrixokat.  Vannak azonban olyan szellemek is, amelyeket démonoknak hívunk, és amelyeket eredetileg nem a teremtőtársak hoztak létre, hanem a bukott lények.  A bukott lények a tudatukat, a tudatuk négy szintjét felhasználva képzelnek el bizonyos romboló mátrixokat, és azokat járják át tudattal addig, amíg az önálló élettel nem rendelkezik.

Ezek után a bukott lények az embereket félrevezetve ráveszik őket arra, hogy támogassák az elképzeléseiket, szándékaikat, így az emberek egyre több tudatot táplálnak ezekbe a démonokba, amelyek így rendkívül erőssé válnak.  A Föld összes pusztító megnyilvánulása esetében látható ezeknek a szellemeknek, vagy démonoknak az egyike, vagy másika, aki tudattalanul ismétel egy adott mátrixot arra törekedve, hogy az embereket rávegye arra, hogy folyamatosan ismételjék az adott cselekedetüket.  Példaként vegyük a háború démonát.  A háborúnak nagyon sok démona van, ezek egy piramist alkotnak, amelynek a csúcsán a háború átfogó démona található, amely nagyon erőssé vált ezen a bolygón.  Olyan erős lett, hogy képes a megtestesülésben jelen lévő emberek tudatát teljes mértékben eluralni, amelynek következtében azok már nem képesek önészleléssel rendelkező teremtőtársakként funkcionálni.  Ehelyett biológiai robotokként működnek, akik nem rendelkeznek egyéni gondolatokkal, minden gondolatuk ezektől a démonoktól ered, és nem képesek arra sem, hogy kilépjenek ebből a folyamatból, azt mondva, hogy „én ezt tovább nem csinálom”.

Mit jelent ez, szeretteim?  Azt jelenti, hogy ez a valódi magyarázata annak a ténynek, hogy a történelem során miért látható olyan sok ismétlődő embertelenség az emberek között.                      Mária Anya beszél a könyvében a háborúról, (Help the Ascended Masters Stop War – Segítsétek a Felemelkedett Mestereket a háború megszűntetésében. Magyarul nem elérhető) és arról, hogy sok ember számára rejtély az, hogy hogyan lehet valakit rávenni arra, hogy másokat megöljön. Ez csak azért történhet meg, mert az embereket elvakítják ezek a szellemek, ezek a démonok.  Uralkodnak a tudatuk felett, így azok nem képesek gondolkodni, nem tudatosak többé.  Mária Anya beszél arról a tényről is, hogy az emberiség legmélyebb ösztöne az emberi faj fenntartása.  Ez magába foglalja az egyén, az egész faj, vagy legalább a csoport fenntartásának az ösztönét.

Ahhoz, hogy egy embert rá lehessen venni egy háborúra, ahhoz valaminek felül kell írnia ezt az alapvető fajfenntartó ösztönt.  Ha az emberek tudatát eluralják ezek a sötét lények, démonok és szellemek, csak akkor lesznek arra képesek, hogy az életösztönüket félretéve gyilkoló robotokká váljanak, akik tudattalanul követik szó szerint az utasításokat, és ölnek meg embereket anélkül, hogy valójában tudatában lennének annak, hogy mit tesznek.                                                                        Aki teljesen tudatában van annak, hogy mit tesz, az nem képes egy másik embert megölni.  Ez egyszerűen lehetetlen, szeretteim, ez nem lehetséges.  Ennek ellenére újra és újra azt láthatjátok, hogy bizonyos emberek tudattalanul gyilkolják, kínozzák meg a saját embertársaikat.

Saját családtagjaitok meggyilkolása

Természetesen az az oka annak, hogy ezt itt most megemlítem, hogy ha az országhatárotoktól északra tekintetek, akkor látni fogtok egy diktátort a csúcson, aki, ahogy Padma Sambhava elmagyarázta, abszolút hatalommal rendelkezik, de képes-e önmagában Észak Korea teljes lakosságát elnyomni?  Képes-e egy személyben minden olyan embert legyilkolni, aki szembe száll vele, vagy az uralmával?  Nyilvánvalóan nem képes rá.  Padma Sambhava elmagyarázta, hogy ez a diktátor miért hajlandó mindenkit meggyilkoltatni, aki fenyegetést jelent a tévedhetetlenségére, vagy az erejére vonatkozóan.  Ennek a szándékának a kivitelezéséhez természetesen olyan emberekre van szüksége, akik hajlandók megölni a saját embertársaikat, vagy még a saját családtagjaikat is bizonyos esetekben, akik mindezt gondolkodás nélkül megteszik a diktátor parancsára, vagy a hierarchiában felettük lévők utasítására.

Hogyan lehet valakit rávenni arra, hogy a saját családtagjait, embertársait meggyilkolja?  Rábeszéléssel ez nem megoldható.  Ezt csak úgy lehet megtenni, ha az emberek tudatát eluralják a démonok.  Hogyan uralhatja el egy ember tudatát egy démon?  Az által, hogy az adott ember lemond arról, hogy önmaga döntsön.  Hogy lehet az embereket arra a pontra juttatni, hogy ne legyenek hajlandók saját döntéseket hozni?  Kizárólag a bukott lények több életen át tartó manipulációival.  Egy embert rávesznek arra, hogy támogasson egy adott célkitűzést, amelyről később kiderül, hogy pusztító következményekkel jár.  Ha újra és újra megtörténik az, hogy az adott személy egy bizonyos döntés meghozatalával szörnyű következményeket tapasztal meg, akkor ettől a fájdalomtól oly mértékben sérül, hogy a következményektől való félelme miatt nem akar többé döntéseket hozni.

Valójában nagyon-nagyon sok ember jutott el erre a pontra.  Igen sok ilyen ember van a világban, és természetesen, amikor egy országban diktatórikus formájú kormányzást láttok, akkor láthatjátok, hogy az ország megtestesülésben lévő lakosságának a többsége pontosan azon a ponton van, hogy nem hajlandó saját döntéseket hozni.  Ezért juttatták magukat egy diktátor hatalma alá, aki meghozza a döntéseket helyettük, és aki megköveteli, hogy a lakosság robotként, tudattalanul hajtsa végre azokat a parancsokat.

Az emberek ébredése Észak Koreában

Szeretteim, miután kialakult egy ilyen helyzet, hogyan változhat az meg, ha egy adott ország lakosságának a többsége ezeknek a démonoknak a hatása alá került, akik nem akarnak mást, mint fenntartani a kínzást, háborúskodást, konfliktusokat annak érdekében, hogy energiához jussanak, és még erősebbé válhassanak?  Nos, azért következhet be a változás, mert egyetlen olyan ország sincs, és soha nem is volt, ahol minden ember teljes mértékben eljutott volna arra a pontra, hogy ne legyen hajlandó önálló döntéseket hozni.  Minden országban az emberek egy bizonyos százaléka azon a ponton áll, hogy képes önálló döntések meghozatalára.  Közülük néhányan, miközben az adott országban felnőnek, elfelejtik azt, hogy kik ők valójában, és lemondanak arról a szándékukról, hogy döntéseket hozzanak, mivel úgy gondolják, hogy nem gyakorolhatják ezt a jogukat az adott ország körülményei között.  Néhányan el is felejtik, hogy erre képesek lennének.

Arra utalok, hogy jelenleg Észak-Koreában jelen van egy kritikus számú tömeg, olyan lélek, aki ott testesült meg, és aki igen gyorsan arra a pontra emelkedhet, ahol hajlandó lesz döntéseket hozni.  Ezt egyetlen dolog hátráltatja, mégpedig az a tény, hogy a kollektív démonok és az azokat támogató démonok, amelyek Észak-Koreának a mátrixát fenntartják, elvakítják őket.  Ha ez a mátrix össze lenne zúzva, akkor az emberek képesek lennének újra szabadon a helyzetnek megfelelő, egyéni, tudatos döntéseket hozni, és ez drámaian megváltoztatná az országban az egyensúlyi helyzetet.

Az a démon, amely Észak-Korea mátrixát fenntartja, magát a diktátort is oly mértékben eluralta, hogy ő is csak korlátozottan képes arra, amiről Padma Sambhava említést tett, vagyis arra, hogy úgy döntsön, hogy megváltoztatja az országa életét.  A démon összezúzásával, vagy a kevésbé erős démonok felemésztésével potenciálisan szabaddá válhatna, és képes lenne tudatosabb döntések meghozatalára.  Ez az egyik oka annak, hogy felemlítem ezt az egész tanítást.

Nektek, spirituális embereknek, itt Dél-Koreában és azon túl, hiszen ez egy egész világot érintő ügy, lehetőségetek van arra, hogy hívásokat intézzetek azon démonok összezúzása érdekében, akik az észak-koreai nép romboló mátrixát fenntartják. Természetesen ti, általam, aki ezt az üzenetet kibocsájtja a fizikai világba, engedélyt kaptok, hogy a nevemet felhasználva ezt megtegyétek.  Bizonnyal később egy invokáció készül majd az üzenetem alapján, titeket azonban most felhatalmazlak arra, hogy ezt megelőzően is hívásokat intézzetek Sivához a démonok felemésztése érdekében.  Ehhez ti bármikor hozzákezdhettek. Én azonban most ki akarom használni azt a lehetőséget, hogy aki itt jelen van, és ezt az üzenetet hallgatja, annak az egyéni engedélyével felhasználjam a csakráit arra, hogy megsokszorozzam az általam indított hívást, ezért most arra kérlek benneteket, hogy vizualizáljátok azt, amit a következőkben kiárasztok.

Az észak-koreai démon összezúzása

Arra kérlek benneteket, hogy képzeljétek el az észak-koreai határt úgy, mintha azt délről néznétek.  Most képzeljétek el azt, hogy én, Siva, ott állok a déli határon egy olyan intenzív tűzként, amelyre emberi szemmel nem is tudtok ránézni, mivel olyan erővel rendelkezik, mint a Nap.  Ez tehát egy olyan erős tűz, aminek semmi sem képes ellenállni a Földön.  Ti én mögöttem álltok háromszög formában, amely háromszögnek én állok a legelején, a csúcsán.  Szeretteim, most képzeljétek el azt, hogy az az erős tűz, amely ÉN VAGYOK legelöl, amögött a ti egyéni lángjaitok izzanak.  Így együtt egy lángoló háromszöget alkotunk, és most nagyon gyors tempóban megindulunk északra, fenntartva ezt a háromszög alakzatot, ezt az éket, amely immár benyomul Észak-Koreába, de nem csak a fizikai, hanem érzelmi, mentális és önazonosság szinten is. 

Nagy tempóban haladva elérjük Észak-Korea fővárosát.  Ott állunk a teljes kormányzati apparátus előtt.  Ott állunk az azt fenntartó démon előtt.  Ezért én azt mondom: „MEGSEMMISÜLTÉL!  Felemésztett Siva tüze!  Siva! Már nem létezel.”  Most képzeljétek el azt, hogy ez a háromszög hirtelen kinyílik, és körülfog egyre nagyobb és nagyobb részt, és a megnyílt szárnyait mozgatva halad tovább, miközben egész Észak-Koreát körülfogja.  Láthatjátok, hogy a démonok megpróbálnak menekülni a tűz elől, de amint a tűzszárnyak rájuk záródnak nincs számukra menekvés.  Azonnal a lángok martalékaivá válnak.  Én, Siva, Isten angyalaként állok ott a szárnyaimat az egész országra kiterjesztve, és így emésztek fel minden démont és sötét erőt, amely az ország mátrixát fenntartja.

Ez most egy azonnali cselekedet, de meg kell értenetek, hogy a Szabad Akarat Törvénye alapján nincs arra engedélyem, hogy az összes démont véglegesen felemésszem.  Ezzel a cselekedettel csak bizonyos részüket tudtam felemészteni.  Összezúztam a központi démon mátrixát, amely az ország fenntartásáért felelős, de ezt meg kell, hogy erősítsétek az általatok intézett hívásokkal, annak érdekében, hogy az leszűrődhessen mind a négy szinten keresztül, és kiszabadíthassa azokat az embereket, akik képesek egyéni döntéseket hozni.  Meg kell értenetek, mint ahogy azt elmagyaráztuk már nektek, hogy mi csak annyit teszünk, amennyit tehetünk, de a megtestesülésben lévő embereknek szintén döntést kell hozniuk annak érdekében, hogy ez a változás megtörténjen.

Észak-Korea ügye világméretű

Az ügy érdekében folytatnotok kell a hívásokat, de az előbbi vizualizációt is újra és újra felhasználhatjátok arra, hogy egyre több démont emésszetek fel, és több embert szabadítsatok ki, hogy az emberek megkérdőjelezhessék azt, amiben élnek.  Kiindulásként feltehetik azt a kérdést, hogy miért gyilkolják saját népüket, családtagjaikat.  Miért van arra szükség, hogy embereket öljenek, vagy börtönbe zárjanak annak érdekében, hogy fenn tudjanak tartani egy bizonyos hatalmat?  Nincs-e lehetőségük arra, hogy változtassanak a hatalmon, a rendszeren, hogy ne legyen szükség arra, hogy folyamatosan gyilkolják saját népüket?

Ezt az alapvető elképzelést kell kivetítenetek. Vizualizálhatjátok, hogy ezt vetítitek ki az észak-koreai népre.  Ezt alapul véve ők megkérdőjelezhetnek még sok más dolgot is.  Ez a változás alapja.  Amikor hozzákezdenek ahhoz, hogy megkérdőjelezzék azt, hogy miért kell másokat megölni ahhoz, hogy a rendszert fent tudják tartani, ahelyett, hogy megváltoztatnák, és már nem lenne szükség további öldöklésre, akkor indulhat meg a változás, amely majd fokozódik, és tovább terjed.

Figyelmeztetlek benneteket és mindenkit a Földön, hogy ez egy világméretű ügy, mivel Észak-Korea a totalitárius erők fókuszpontjává vált.  Ha ezt meg lehet törni, és ez meg fog történni Észak-Koreában, akkor annak bolygói szintű következményei lesznek, így nagyon gyorsan érezhető lesz majd az a hatás, hogy a totalitárius erők teret kezdenek majd veszteni.  Ez a totalitárius mátrixok összezúzása világméretű mozgalmának a kezdetét jelentheti, amely nem csak egy adott országban következik majd be, hanem a világ más részein is, beleértve a gazdaságot.  Így látni fogjátok, hogy egy új korszak veheti kezdetét, amelynek során az emberek elkezdhetnek felébredni, és gondolkozni, ahelyett, hogy tudattalanul ismételnék a régi mintákat, mivel a tudatukon a démonok uralkodnak.  Én, Siva, most lezárom ezt a műveletet, amely egy hatalmas cselekedet, és a tűz egy adott részét folytonos módon lehorgonyzom Észak-Korea felett.

Dél-Korea megtisztítása

Nos, mint ahogy mindig, ahol Alfa, ott Omega, ezért arra kérlek most benneteket, hogy vizualizáljátok, hogy ismét Észak-Korea határánál állunk, de most Dél-Korea felé tekintünk.  Én továbbra is a háromszög csúcsán állok, ti pedig azt képzeljétek el, hogy Dél-Koreába tartunk.  Siva tüze nagyon gyorsan Dél-Korea egész rendszere, uralkodó elitje elé kerül.  Természetesen Dél-Koreában is van egy olyan nemzeti démon, amely fenn akarja tartani a két ország közötti dualista harcot.  Ezért én, Siva, a tüzem jelenlétében kijelentem: „TE MÁR NEM LÉTEZEL!”  Benneteket pedig arra kérlek, hogy vizualizáljátok mindezt, és intézzetek hívásokat annak érdekében, hogy Észak és Dél-Korea dualista démonai és velük együtt minden őket támogató démon is felemésztődjön, hogy ennek a megosztott országnak a mátrixa megsemmisülhessen.

Hogyan is lehetne felülemelkedni a megosztáson kizárólag az északi rész megváltoztatásával?  A megosztás két részt eredményezett, a megosztó erők pedig mindkét országban jelen vannak, mindkét megosztás mindkét országban.  Ezért arra kérlek benneteket, hogy alkalmazzátok a vizualizációs technikát, és intézzetek hívásokat Dél-Korea dualista erőire vonatkozóan, akik uralkodó elitként rabszolgasorsban tartják Dél-Korea lakosságát.  Ez az uralkodó elit bizonyos értelemben szintén tudattalan szinten tartja az embereket, nem olyan értelemben, hogy azok a saját honfitársaikat gyilkolnák le, hanem az által, hogy túl sok órában hajlandók dolgozni, így az egész életüket elnyelik ezek a gigantikus cégek, amelyek kizárólag profit és még több profit megszerzésére összpontosítanak.  A lakosság tudattalanul ismétli azokat a mintákat, amelyek szerint a nép csak profit nyerésre jó, és semmi másra, de senki sem tudja, hogy miért van szükség ennyi profitra.  Az emberek nem képesek kikerülni ebből a mátrixból, és nem tudják feltenni azt a kérdést, hogy miért van szükség a saját népük rabszolgasorsban tartására annak érdekében, hogy fenntarthassák ezt a kapitalista rendszert, amely tudattalanul egyre több és több profitot generál.

A határtól megindulva ismételten kiterjesztem a szárnyaimat, és egyre kisebb és kisebb teret hagyok a démonok számára, akiket így egy helyre kényszerítek.  Ahogy a tér beszűkül számukra, úgy emésztem fel őket.  A művelet során azoknak a démonoknak egy részét emésztem fel, akik ennek a megosztott országnak a mátrixát fenntartják.  A továbbiakban ismét rajtatok múlik, hogy hívásokat intéztek-e annak érdekében, hogy ezt fizikai szintre vigyétek le, hogy az emberek feltehessék ezeket a kérdéseket: „miért tartjuk fenn ezt a mátrixot?  Miért látjuk önmagunkat Észak-Korea ellenségének, hiszen ők valójában a rokonaink?  Miért gondoljuk úgy, hogy a jólétünk és a népünk egész létének a célja az, hogy hagyjuk, hogy ezek a hatalmas vállalatok egyre több és több profitot termeljenek az által, hogy rabszolgasorsban tartják a népünket, hogy ne maradjon szabad időnk, energiánk, figyelmünk arra, hogy elgondolkozzunk azokon a kérdéseken, hogy kik vagyunk, miért vagyunk megtestesülésben, mi az életünk célja, ezáltal felfedezve a spirituális utat.”

„Feltehetnénk azt a kérdést, hogy mi célból virágzik, és él jólétben Dél-Korea, ha a lakosságot egész élete során rabszolgasorsban tartják ezek a cégek? A jólét megteremtésének nem az-e a célja, hogy a lakosságnak maradjon energiája és figyelme arra, hogy spirituális célokra fókuszáljon?  Tegyük szabaddá az embereket, változtassuk meg az országunk mátrixát, hogy az ne a profitra és a vállalatokra, hanem az emberekre fókuszáljon, hogy végre észrevegyük, hogy a leglényegesebb forrás, amink van, az az emberekből fakad.  Az országunk célja pedig az, hogy az embereket felszabadítsuk, nem pedig az, hogy a vállalatoknak profitot termeljünk, mivel nincs szükségük rá, hiszen a célt nem a profit jelenti önmagában; az országunk számára a célt az emberek jelentik.”

Én, Siva, megnyilvánítottam a békémet.  Hálás vagyok nektek, hogy biztosítottátok számomra ezt a fórumot, valamint azért is, hogy megnyitottátok a csakráitokat, hogy megerősítsétek az általam végrehajtott műveletet.  Én ugyanis el tudom végezni a munkát, de nélkületek az nem szűrődik le a fizikai oktávba.  Ti vagytok a kulcs ahhoz, hogy változás történhessen fizikai szinten, mivel ti vagytok jelen fizikai megtestesülésben.  Ti vagytok a Siva megtestesülésben, míg én vagyok a Siva felül.  Ha el tudjátok fogadni magatokat Sivaként, mint tűz a megtestesülésetekben, és ha hatalmatokban áll nyitott kapuként szolgálni a tüzem számára, akkor együtt változásokat eredményezhetünk.  Bizonnyal mondom, fel tudunk emészteni bármit, ami ezekben a régi mátrixokban tartja fogva az embereket.  Szeretteim, a tudattalanság kora a végéhez közeledik a Földön.

Az oldal tetejéreUgrás a lap tetejére

Utolsó módosítás: 2018-07-11 12:11:14

Újdonságok:

Egy Európát érintő, kormányzásról szóló nagyon tanulságos El Morya/ MORE Mester üzenet került lefordításra.

2018-07-11 12:11:14

A 6.02 Fohász Uriel és Auróra Arkangyalhoz lefordításra került.

2018-03-13 09:49:10

Lefordításra került St. Germain egyik üzenete 2007-ből, amely szót ejt az állatvilágról, a természeti egyensúlyról és többek között a 2012-es évről 2007-ből nézve.

2018-02-26 15:15:03

A 6.03 Fohász Náda Mesterhez lefordításra került.

2018-02-14 11:35:30

St. Germain egy demokráciáról szóló 2017-es évi üzenete lefordításra került.

2018-02-08 13:47:03