Gautama Buddha üzenete:

Tápláljátok-e a jövőtől való félelmeteket, vagy túlléptek azon? 2016.12.31.

TÉMÁK: Nem lehettek igazán boldogok a dualitás szintjén – az emberi boldogság beépített része a jövőtől való félelem - miért érezték sokan úgy, hogy 2016 nehéz év volt – a valóság a felemelkedett nézőpontból – 2017 gondolatformája – mi értelmük a negatív próféciáknak – a próféciák, mint kifogások a Krisztusságunk elhalasztására vonatkozóan – hogyan viszonyulunk az igazsághoz, ha előre kialakított elképzeléseket akarunk bizonyítani – a tudatunk és a szívünk megnyitása a magasabb igazság befogadása érdekében – a jövőtől való félelem és a progresszív kinyilatkoztatások – több emberre van szükség az egyensúly fenntartásához az elkövetkező években – a világon nyilvánosságra kerülnek dolgok 2017-ben – a Felemelkedett Mesterek Konferenciája 2017-ben – az elkövetkező 3 év kihívásai – 2017 kihívásainak teljesítése

A Felemelkedett Gautama Buddha Mester üzenete Kim Michaels-on keresztül 2016.12.31.

A Felemelkedett Gautama Buddha Mester vagyok, és a Buddha örömével érkeztem.  Sokan azok közül, akik éveken keresztül a buddhizmus tanait követik, nem rögzítették azt a tényt, hogy a Buddha magában hordozza az Öröm Lángját, azt a mély értelmű örömet, amelyet semmi sem képes megzavarni ezen a bolygón.

A Buddha öröme nem erről a világról való, nem abból ered, hogy bizonyos eredmények láthatóvá válnak-e a Földön, mivel a Buddha nem kötődik a Földhöz.  Ezért a Buddha öröme valójában nem olyan, amit az emberek örömnek neveznek, mivel az emberi örömnek mindig van egy ellentétpárja, ami lehet szomorúság, vagy depresszió, vagy bármi más, amit annak neveznek.  A Buddha örömének azonban nincs ellentéte, nem áll vele szemben semmi.

Nem lehettek igazán boldogok a dualitás szintjén

Az emberek egy része azt mondaná, hogy az nem is öröm, mert nem képesek felfogni azt, hogy létezhet egy olyan pozitív érzés, amelynek nincs negatív párja.  Azt gondolnák, hogy egy olyan érzelem, amely nem rendelkezik ellentétpárral, annak nincs intenzitása, nem igazi, nincs perspektívája és nincs értéke.  Még mindig nem jutottak ugyanis el odáig, hogy elegük legyen abból, amit a dualitás tudatszintje ad, ahol természetesen minden érzelemnek van ellentéte.

Valamilyen mértékű örömet érezhet az, aki sokáig szomorú volt, és azután hirtelen olyasmit tapasztal meg, ami örömet jelent a számára.  Ilyenkor intenzívebb lehet ez az érzés a szomorúsághoz viszonyítva.  A boldogságotok intenzívebbnek tűnhet a boldogtalansághoz képest.  Nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki azt mondja, hogy a Buddha nem lehet boldog, mivel soha sem boldogtalan.  Ha nem lehettek boldogtalanok, akkor nem lehettek boldogok sem, így tartják azok, akik még mindig a dualitás tudatszintjéhez kötődnek.

Ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy igazuk van, szeretteim, mivel aki a dualitás szintjén van, az nem tapasztalhatja meg azt az örömet, amelynek nincs ellentéte, az ellentét nélküli boldogságot.  Az érzelmeiteket mindig kontrasztban látjátok az ellentétükkel.  Mit jelent ez?  Azt jelenti, hogy nem lehettek igazán örömtelik, vagy boldogok.

Gondolhattok sok olyan emberre, aki olyan körülményeket tapasztalt meg, ami boldoggá kellett, hogy tegye őket.  Tudjátok, ha erre gondoltok, hogy az emberek hajlamosak arra, hogy mindenhol meghatározzanak olyan körülményeket, amelyekkel kapcsolatban azt mondják, hogy ha ez és ez lenne a helyzet, ha megtalálnám a tökéletes társamat az életben, ha egy csodálatos házban laknék, ha lennének gyerekeim, ha lenne pénzem, ha sokat utazhatnék, ha ez, vagy az meglenne, akkor boldog lennék.

Az emberi boldogság beépített része a jövőtől való félelem

Sok olyan ember van, különösen a világ jobb módú részén, aki az élete egy időszakában megtapasztalja azt, hogy a legfontosabb feltételeknek az egyike, amely ahhoz kell, hogy boldog legyen, megvalósult.  Sok olyan ember van, aki az elmúlt 2016-os évben boldog volt emberi értelemben.

Ti lehet, hogy nem így éreztetek 2016-ban, de néhányan biztosan így.  Ha veletek nem ez történt, akkor is biztosan megtapasztaltátok már az életetek bizonyos pontján, hogy megvalósult az a feltétel, amiről azt gondoltátok, hogy az által biztosan boldogok lesztek.  Ha belemerülnétek az emberi boldogság érzésébe, és azt közelebbről megvizsgálnátok, akkor azt látnátok, hogy az emberi boldogságban mindig jelen van egy beépített boldogtalanság elem.   

Miért van ez így, szeretteim?  Azért, mert az emberi boldogság ellentétben áll a boldogtalansággal.  A legtöbb ember az élete jelentős részében boldogtalannak érzi magát, aztán megtapasztal egy olyan körülményt, ami boldoggá teszi őt.  Valóban boldogok ilyenkor, de a boldogságuk szemben áll a boldogtalanságukkal.  Mit jelent ez?  Azt jelenti, hogy az emberi boldogságba beépítve mindig jelen van az attól való félelem, hogy az nem fog sokáig tartani, vagyis a jövőtől való félelem.

Lehetnek olyan rövid időtartamok, amikor szinte megmámorosodtok az emberi boldogságtól, és ilyenkor nem vagytok tudatában a jövőtől való félelmeteknek.  Az azonban ilyenkor is jelen van a háttérben, és ha egyszer felüti a ronda fejét, akkor megérzitek a félelem döfését.  „Tartós lesz-e a boldogságom?  Történhet-e valami olyasmi, ami azt elveheti tőlem?”

Ilyenkor különböző aggodalom, vagy zaklatottság spirálba kerülhettek, ami tönkreteszi azt a képességeteket, hogy értékelni tudjátok a boldog időket.  Mint látjátok, sokan, miután megkapták azt a körülményt, ami ahhoz kellett, hogy boldogok legyenek, egy idő után, miután a megrészegítő boldogságuk elhalványult, kezdenek aggódni a jövőjük miatt.

Miért érezték sokan úgy, hogy 2016 nehéz év volt?

Szeretteim, ha az elmúlt 2016-os évre tekintetek, akkor mit láttok?  Néhányan még a világ vezetői közül is, nehéz évnek tartották azt.  Ezzel sok ember ért egyet.  Sokan látták azt, hogy a konfliktusok közelebb sodródtak hozzájuk, vagy fizikai tettekben nyilvánultak meg az elmúlt évben.  Sokan ezeket aggasztó jelekként értelmezik, de ha eltekintetek azoktól a területektől, ahol háború volt az év elején, mint Szíriában, vagy Afrika bizonyos területein, akkor feltehetitek a kérdést, hogy volt-e olyan nagyszabású esemény 2016-ban, ami tönkre tehette az emberek boldogságát?

Volt-e valamilyen nagyméretű katasztrófa, földmozgás, nagy volumenű háború, vagy konfliktus kitörése, vagy bármilyen gazdasági összeomlás, vagy fertőző betegség kitörése?  Ha ezt nézitek, akkor láthatjátok, hogy 2016 nem volt igazán rossz év, ha ezt a megfogalmazást akarjátok használni.  Nem történt nagyméretű felfordulás, bár Angliában, vagy az Európai Unió egyes részein néhányan nem értenének ezzel az állítással egyet.  Amire rá akarok mutatni az az, hogy nem volt olyan külső esemény, ami valójában nehéz évvé tette volna 2016-os évet. 

Miért érzi olyan sok ember mégis azt, hogy nehéz év volt?  Nos, ehhez nagymértékben hozzájárul az, amiről éppen most beszéltem: az aggodalom, a jövőtől való félelem.  Látjátok-e, szeretteim, hogy az emberi társadalom egy részét, (egyre növekvő részét) egyre jobban áthatja a jövőtől való aggódás, annak ellenére, hogy a világ nem halad a rosszból a még rosszabb irányába.

Mi, felemelkedett mesterek, számos alkalommal elmondtuk, hogy a Föld felfelé tartó spirálon van, és egyre közelebb és közelebb kerül St. Germain Aranykorának a kibontakozásához.  Látjuk azt, ahogy a Föld minden évben haladást ér el, és a kollektív tudat emelkedik.  Ez a valóság, ha beszélhetünk valóságról a Földön.  Beszéljünk tehát a valóságról!

A valóság a felemelkedett nézőpontból

Mi a valóság?  Nos, szeretteim, a valóság az az én megfogalmazásom szerint az, amit mi érzékelünk a felemelkedett valóságból.  Ennek ellentéte az, amit az emberiség érzékel a Föld energetikai rendszerén belül, a kollektív tudatszint alapján.

Természetesen, mint már említettem a tavalyi üzenetemben, a legtöbb ember azt gondolja, hogy amit érzékel, az a valóság, de az én nézőpontom alapján felemelkedett mesterként úgy látom, hogy nincs olyan ember a Földön, aki azt látná, amit mi látunk a felemelkedett nézőpontunkból.  Nem lehettek jelen testben, (ahol a földi életet a négy alsó testetek alapján látjátok) és ezzel egy időben nem láthattok felemelkedett perspektívából.

Ez nem lehetséges, függetlenül a tudatállapototok szintjétől.  Még az az ember, aki a tudat 144. szintjén van is, amely állapotot sokan megvilágosodott állapotnak neveznek, ő sem láthat felemelkedett perspektívából.  Lehetnek pillanatnyi megérzései erről, amikor kilép a testéből, de a testbe visszatérve nem tudja úgy szavakba önteni a megtapasztalását, ami teljes mértékben leírná azt.

De még ő maga sem képes arra, hogy összerakja azt, amit megtapasztal sem a gondolatok, sem az érzelmek szintjén, mivel a négy alsó testetek nem képes felfogni a felemelkedett nézőpont teljességét. Azt mondanám, hogy a valóság a Föld számára az, amit mi a felemelkedett valóságból látunk, mi pedig azt látjuk, hogy a Föld egy felfelé tartó spirálon halad.  Azt látjuk, hogy St. Germain Aranykora egyre jobban kibontakozik.

2017 gondolatformája

Szeretteim, azt szeretném látni, és szeretném, hogy ti is lássátok erre az elkövetkező 2017-es évre vonatkozóan, hogy két egymással párhuzamos, egymásba szövődő, egymással kapcsolatban álló spirál van jelen.  Az egyik spirál a tiétek, amely a Földről ered, és felfelé tart.  A spirálban felfelé tartó mozgás történik.  Szeretném, ha ezt vizualizálnátok a 2017-es év során.  A Föld minden nap, minden héten, minden hónapban feljebb jut ezen a spirálon.  Egyre feljebb és feljebb emelkedik.

Ezzel egy időben jelen van egy másik spirál is, amely átszövi, összefűzi az elsőt olyan értelemben, hogy magasabb rezgéssel rendelkezik, így magába foglalja a földi spirált.  Mivel a földi spirált átjárja, így azt mondhatjuk, hogy a Föld ezen a spirálon belül emelkedik felfelé, ugyanakkor ez a spirál lefelé tartó mozgással is rendelkezik.  A spirál St. Germain a földi élet minden aspektusára kiterjedő Aranykorának a mátrixa.   

Miközben a Föld feljebb halad azáltal, hogy a kollektív tudat szintje emelkedik, közben az Aranykor spirálja lefelé mozog.  Ez azt jelenti, hogy a Föld szembetalálkozik ezzel a spirállal, és egyre jobban és jobban egybeolvad, belemerül, összefonódik az Aranykor mátrixainak leszálló spiráljával.    

Szeretteim, 2017 gondolatformája ez a két spirál, amelyek ott találkoznak, ahol a fentről a felemelkedett mesterektől lefelé tartó spirál és a lentről jövő földi spirál eléri egymást.  Természetesen, mi, felemelkedett mesterek, szolgáltatjuk a mozgató erőt az Aranykor mátrixának leereszkedő spiráljához, de honnan származik majd a kollektív tudat felfelé tartó spiráljának és a Földnek a hajtóereje?  Honnan, szeretteim?  Tőletek, akik megtestesülésben vagytok jelen.

De hogyan tudjátok ezt a hajtóerőt szolgáltatni a felfelé tartó spirál számára, ha féltek a jövőtől, ha bennragadtok abban a kollektív tudatban, ahol az emberek annyira aggódnak a jövőtől, hogy nem képesek a pillanat örömét megélni?  Hogyan tudjátok így a hajtóerőt szolgáltatni?

Mindannyiótokhoz beszélek, akik spirituális emberek vagytok a világ minden táján, de még azokhoz is, akik sohasem hallották, vagy olvasták ezt az üzenetet, mivel ők belső szinten találkoznak vele.  Ha spirituális emberek vagytok, mindegy, hogy melyik külső tanítást, gurut, vagy szervezetet követitek, ti vagytok egyedül azok, akik a felemelkedő spirál hajtóerejét biztosítani tudjátok.  Ha nincsen felemelkedő spirál, akkor a leszálló spirál nem sokra jut, mivel nem áraszthatunk ki olyasmit, amire nincs vevő.

Ha be akarjátok teljesíteni annak okát, amiért megtestesülésbe kerültetek, ha teljesíteni szeretnétek a Teremtői terveteket, akkor magatokba kell néznetek, és észre kell vennetek ezt az aggodalmat.  Észre kell vennetek ezt a jövőtől való félelmeteket, azt a félelmet, hogy a jelenlegi békét és boldogságot, a mostani bármilyen pozitív állapototokat bármelyik percben elvehetik tőletek, de még az attól való félelmeteket is, hogy erre bármilyen ok miatt esély van.

Mi értelmük a negatív próféciáknak?

Szeretteim, figyeljétek meg, hogy a világban hány spirituális és vallásos ember próbál meg sokféle módon fenyegető próféciákkal előállni a jövőre vonatkozóan.  Ez lehet asztrológiai, vagy médium által kinyilvánított, lehet a felemelkedett mesterek korábbi tanításain nyugvó, vagy Mária Anya Kozmikus órájára épülő, vagy másféle jóslat.

Szeretteim, vannak olyan emberek, akik az ezen a közvetítőn keresztül nyújtott tanításainkat megtalálva azokat azért nem tartják érvényesnek, mert mi nem nyújtunk próféciákat, különösen megrázóakat nem ezen a közvetítőn keresztül. Szeretteim, mi értelme van negatív események jövendölésének, amelyek ugyan bekövetkezhetnek, ha mi úgy látjuk, hogy azok csak zökkenők az úton, amelyek valójában nem késleltetik az Aranykor leérkezését?

Nem mondtuk-e, hogy az út egyenetlenségei csak arra valók, hogy intenzívebbé tegyék az emberek megtapasztalását annak érdekében, hogy minél gyorsabban eljuthassanak arra a pontra, hogy elegük van a negatív tapasztalatokból, és készen állnak az Aranykor befogadására.  Akkor mi miért fókuszálnánk az üzeneteinket a negatív előjelekre? Nem azért akarnak-e az emberek negatívumot hallani, mert a tudatukban dráma van, amit még nem untak meg?

A próféciák, mint kifogások a Krisztusság elhalasztása érdekében

Látjátok-e, szeretteim, hogy mi, felemelkedett mesterek a valóságot látjuk, azt, hogy a Föld felfelé tartó spirálon halad.  Akkor hogyan jövendölhetnénk valami mást azért, hogy kiszolgáljuk azokat, akik nem voltak hajlandóak a tanításaink segítségével túllépni az epikus tudatbeállításon?  Látjátok-e, szeretteim, hogy a felemelkedett mesterek nem azt mondják, amit hallani szeretnétek?  Azt mondjuk, amit látunk, és azt mondjuk, amiről tudjuk, hogy az embereknek hallaniuk kell.

Azok, akik ezt nem értékelik, természetesen szabadon távozhatnak, nem ítéljük el őket.  Ha pedig úgy döntenek majd, hogy elegük van egy adott tapasztalatból, bármi legyen is az, amire vágynak, akkor nyitott szívvel és tárt karokkal fogadjuk őket vissza.  De nem adhatjuk meg nektek azt, ami akartok, ha erre a kollektív zaklatottságra és a jövőtől való félelemre hangolódtok, ami egyszerűen a dualista tudat nyilvánvaló eredménye.

Ez, azt kell, hogy mondjam, valójában sokak számára egy kifogás a Krisztusságuk halogatására vonatkozóan. Ezek az emberek tudat alatt ugyanis azt mondják, hogy nem fókuszálhatnak a Krisztusságukra, amikor olyan sok a negatív előjel a Földön.  Szeretteim, mi a Krisztusság lényege?  Nem az-e, hogy az anyagi világ feletti mesterré váljatok?

Hogyan érhetitek el a Krisztusságot, ha hagyjátok, hogy az anyagi világ uralja a tudatállapototokat?  Hogyan fordíthatjátok meg a negatív előjeleket a Krisztusság kinyilvánítása nélkül?  Hogyan tudnátok bármit is visszafordítani, ha elhalasztjátok a Krisztusságotokat, mivel úgy gondoljátok, hogy negatív események következnek be?

Láthatjátok, szeretteim, hogy a tudatotokban egy váltásra van szükség, amelyet nagyon könnyű véghezvinni akkor, ha eljuttok arra a pontra, hogy ráébredjetek, hogy a dualitás ellentmondásos.  Eredendő ellentmondással van teli, és amikor eljuttok arra a pontra, hogy hajlandóak vagytok magatokba nézni, és azt látni, hogy olyan elképzeléseket, árnyalt meggyőződéseket őriztek, amelyek egymásnak ellentmondanak, akkor jön el az azonnali tudatváltás lehetősége, amellyel túlléphettek mindezen.

Ekkor történhet az meg, hogy egy felemelkedett mesterhez érkezve nincs már bennetek érzékelési filter arra nézve, hogy mit akarnátok, hogy mondjunk nektek.  Nem jöttök előre eltervezett elképzelésekkel az életre vonatkozóan, és nem várjátok, hogy mi azt jóváhagyjuk.  Ehelyett eljuttok arra a pontra, amikor nyitottá váltok, és kijelentitek, hogy az általatok látható legmagasabb igazságot szeretnétek megismerni, amelyhez feljebb emelitek a tudatszinteteket 144-es skálán, hogy még magasabb igazságokat is megláthassatok.

Hogyan viszonyultok az igazsághoz, ha azzal előre kialakított elképzeléseket akartok bizonyítani?

Mint tudjátok, a 2017-es év a Föld számára az az év lesz, amikor az Igazság 5. Sugarának az energiáit és beavatásait kapja meg. Tudjátok-e mi jelenti majd ennek a bolygónak a legnagyobb beavatást nem csak az emberek, hanem a felemelkedett mesterek tanítványai számára is?

Egyszerűen az, hogy az emberek 99,99999… %-ának a (és folytathatnám tovább) hozzáállása az igazsághoz ezen a bolygón ez:
A tudatukban előre kialakított elképzeléseket őriznek az igazsággal kapcsolatban, és ezeket az igazságokat akarják igazolni.  Ehhez néhányan a tudományt veszik igénybe, mások a politikai iránymutatókat, megint mások a vallási vezetőket, de egy kisszámú, de számban egyre növekvő közösség a felemelkedett mestereket.

Látjátok, szeretteim, ha nyitottak vagytok a felemelkedett mesterekre és a tanításaikra, akkor 2017 során egy váltásra lesz szükségetek, hogy ráébredjetek, hogy ne akarjátok azt tőlünk, hogy az igazságról kialakított elképzeléseiteket igazoljuk számotokra. Akarjátok inkább a magasabb igazságot, azt, amit most meg tudtok érteni.  Szeretteim, ez jelenti a fejlődést.  A spirituális út erről szól.  Nem látjátok-e, hogy mind a 144 lehetséges tudatszint számára létezik egy adott érzékelés a Földön?

A tudat és a szív megnyitása a magasabb igazság befogadása érdekében

Mint már említettem tavaly, (esetleg újraolvashatnátok) amikor egy adott szinten vagytok, akkor egy adott tapasztalathoz juttok, ez a tapasztalat ilyenkor látszólag teljes mértékben valósnak tűnik a számotokra.  Ez azt jelenti, hogy bármilyen tudatszinten is vagytok jelenleg, az igazság bizonyos aspektusát képesek vagytok elérni, és az számotokra teljes mértékben valósnak tűnik.

Szeretteim, amikor a négy alsó testetek érzékelési filterén keresztül tekintetek az életre, az az igazság, amelyet képesek vagytok elérni az adott tudatszinteteken teljes mértékben valósnak tűnik a számotokra.  Azt gondoljátok, hogy az a végső igazság, és ezt is tapasztaljátok meg.

Mint ahogy tavaly már említettem, a valóságról bizonyos tapasztalatokat nyertek.  Szeretteim, hogyan fejlődhettek egy magasabb tudatszintre?  Csak akkor, ha hajlandóak vagytok megkérdőjelezni a valóság-érzékeléseteket, megkérdőjelezni azt az igazságot, amelyet valósnak hisztek, és megkértek bennünket, a felemelkedett tanáraitokat, hogy biztosítsunk számotokra magasabb igazságot.  Ha teljes mértékben meg vagytok arról győződve, hogy amit jelenleg tudtok az az abszolút igazság, akkor hogyan tudjátok megnyitni a tudatotokat a magasabb igazság felé?  Hogyan, szeretteim?

Az lehetetlen.  Láttunk már több tízezer felemelkedett mester tanítványt, aki rátalált a felemelkedett mesterek tanításaira, amely érvényes volt, ami támogatott közvetítőn keresztül érkezett.  Ezeket a tanításokat kezdték el arra használni, hogy igazolják vele a saját előre kialakított igazságukat, az általuk adott tudatszinten elérhető legmagasabb igazságot.

Itt akadt meg tanítványok tízezreinek a Krisztusság felé irányuló törekvése, mivel már nem voltak nyitottak ránk, arra, hogy magasabb igazságokhoz, magasabb igazság-érzékeléshez juttassuk őket.  Ez nem jelenti feltétlen azt, hogy azt mondanám, hogy aki valaha a felemelkedett mesterek tanítványa volt, annak most azt a tanítást kellene tanulmányoznia, amelyet ezen a közvetítőn keresztül nyújtunk.  Számos közvetítőn keresztül biztosítunk valós tanításokat.  Azok tanulmányozása által még mindig fejlődni lehet akkor, ha valaki eljut arra a pontra, hogy feladja az előre kialakított igazságának a bizonyítására törekvés vágyát.

Hajlandónak kell lennetek megkérdőjelezni az általatok látott igazságot.  Hajlandónak kell lennetek megkérdőjelezni a valóság-érzékeléseteket, és hajlandónak kell lennetek arra, hogy megnyissátok a tudatotokat és a szíveteket közvetlenül számunkra, felemelkedett mesterek számára, hogy magasabb szintű igazságot nyújthassunk számotokra belülről.  Ha ezt meg tudjátok tenni, akkor mindegy, hogy milyen külső tanítást követtek.

Vannak olyan emberek, akik ezt úgy is meg tudják tenni, hogy közben nem is követnek semmilyen felemelkedett mester tanítást.  Vannak keresztények, akik a Bibliát tanulmányozzák.  Vannak buddhisták, akik a Dhammapadát tekintik iránymutatónak.  Ennek ellenére nyitottak arra, hogy progresszíven magasabb kinyilvánításokat kapjanak az igazságról és a megértésről belső szinten, ezért képesek fejlődni.  Azt szeretnénk látni mindenkire nézve, akik valaha találkoztak a felemelkedett mesterek tanításaival, hogy folytatjátok a fejlődéseteket.

A jövőtől való félelem és a progresszív kinyilatkoztatások

Azt is el kell, hogy mondjam, hogy elérkezik az a pont, szeretteim, amikor nem lesztek képesek továbbfejlődni anélkül, hogy hozzákezdenétek ahhoz, hogy valóban megértsétek a dualitás és az epikus tudatállapot koncepcióját.  Természetesen vannak erre nézve általunk átadott tanítások, több közülük már igen régen a korai buddhista tanárokon keresztül érkezett, de ilyen maga a Dhammapada is és az a tanítás, amit még én magam nyújtottam.  De a non-dualitásról vannak modern tanárok által írt modern könyvek is.

De a dualitásról és non-dualitásról, az epikus tudatbeállításról és az egóról nincs olyan tanítás, amely olyan szerteágazó és alapvető lenne, mint amit ezen a közvetítőn keresztül nyújtottunk az elmúlt sok év során.  Azért nincs más ilyen, mert miért ismételnénk magunkat, ha rendelkezünk egy olyan eszközzel, aki progresszíven egyre magasabb tanításokat képes átadni?  Ismételten nem azt mondom, hogy mindenki, aki rátalált a felemelkedett mesterek tanítására, annak azt kellene követnie, de a felemelkedett mesterek tanítványai számára felteszem az éteri testük szintjén a kérdést: „Miért nem nyitjátok meg magatokat az általunk nyújtott progresszív kinyilatkoztatások irányába?  Miért nem?”  Kérdezzétek meg magatokat: „Azért esetleg, mert ragaszkodtok a jelenlegi értelmezésetekhez, az igazság- megértésetekhez és ahhoz a valósághoz, amelyet számotokra mindez biztosít?

Szeretteim, beszéltem már a jövőtől való félelemről.  Értitek-e, hogy mindannyian, akik egy felemelkedett mester tanítására rátaláltatok, bizonyos mértékben igazolásra vágytok?  Szeretnétek, ha az számotokra végső igazságként szolgálna. Ez az, amiről már számtalanszor mondtuk, hogy a bukott lények által kreált igény.  Ez egy lehetetlen szükséglet, mivel soha sem lesz végső igazság a Földön. 

Tudjátok ezt, de ha egy felemelkedett mesterek általi tanítást találtok, (bármilyen legyen is az) akkor úgy döntötök, hogy ez a Földön a létező legmagasabb szintű tanítás.  Innentől kezdve már azt hiszitek, hogy csak követnetek kell ezt a tanítást az életetek végéig, és így biztosítva lesz a felemelkedésetek.  Ekkor fogjátok a jövőtől való félelmet, ami a kollektív tudat része, és átalakítjátok, mintha felemelkedett mester tanítás lenne.  Attól féltek, hogy ha láttok valamit ezen a tanításon túl, akkor az érvénytelenné teszi a tanítást, vagy érvénytelenné teszi a valóság- érzékeléseteket, valamint azt a tapasztalatot, amelyet a tanítással kapcsolatban szereztetek, vagy azt az időt, amelyet erre a tanítás tanulmányozására fordítottatok.  Féltek, hogy valamilyen új, magasabb szintű felemelkedett mester tanításra leltek.

Szeretteim, látjátok-e, hogy ez ellentmondás?  Magatokat felemelkedett mester tanítványnak tartjátok, azt állítva, hogy a Krisztusság útját járjátok.  Kijelentitek, hogy szeretnétek felemelkedni a jelenlegi életetek után, és tudjátok, hogy ez állandó fejlődést igényel tőletek.  Ezzel egy időben fogtok egy bizonyos tanítást, és azt mondjátok: „Nekem csak erre van szükségem.”  Valójában pedig féltek, hogy mi lesz, ha találtok a felemelkedett mesterekétől egy magasabb szintű tanítást.

Ilyenkor mindenféle indokokkal előállhattok a hamis hierarchiára vonatkozóan.  Kivetíthetitek a tanításra azt is, hogy biztos a hamis hierarchia műve, mivel ezt és ezt mondja, vagy nem mondja, de ezek csak félelmek!  Eljutottatok-e arra a pontra, ahol megnyíltok, és megkértek bennünket, hogy fedjük fel nektek, hogy mi a következő lépés számotokra személyesen?   

Nem azt kérem, hogy egy bizonyos külső tanítást kövessetek.  Azt kérem, hogy legyetek nyitottak arra, hogy kérdezzetek.  Kérdezzétek meg azt a felemelkedett mestert, akit ismertek, és legyetek nyitottak a válasz elfogadására, bármilyen is legyen az.  Ne szűrjétek meg azt a külső tudatotokkal.  Ne próbáljátok igazolni azt a tanítást, amelyet jelenleg követtek.  Legyetek nyitottak, szeretteim!

Túl nagy kérés ez egy olyan személytől, aki a felemelkedett mesterek tanítványának tartja magát?  Tudom, hogy ez túl nagy elvárás a legtöbb keresztényt, a buddhisták többségét, a legtöbb muszlimot, a legtöbb hindut illetően, de tényleg túl nagy-e azok számára, akik a felemelkedett mesterek tanítványának tartják magukat?

Több emberre lesz szükség az egyensúly fenntartásához az elkövetkező években

Miért hozom ezt fel?  Azért, mert több emberre lesz szükség ahhoz, hogy fenn tudjátok tartani a spirituális egyensúlyt azon beavatások során, amelyeken a Föld a 2017., 2018., és 2019. évben keresztülmegy az 5., a 6., és a 7. sugár eredményeképpen.  Ezek meglehetősen nehéz beavatások lesznek a bolygó számára.  Ezért több emberre lesz szükségünk ahhoz, hogy fenn tudjuk tartani az egyensúlyt, nektek pedig fontos, hogy ott legyetek, ahol lennetek kell a Teremtői tervetek alapján, és nem pedig az alapján, hogy ti hol gondoljátok a külső tudatotokkal, amelyet befolyásol a valóság-érzékelésetek, a jelenlegi érzékelési filteretek és az a jelenlegi igazság, amelyet a legmagasabb szintűnek gondoltok.

Szeretteim, arra van szükség, hogy feljebb lépjetek, és tudjátok tartani az egyensúlyt a Föld számára az elkövetkező években, mert különben nagyon-nagyon nehéz kihívás vár rátok.  Már 2016-ban is láthattátok, hogy milyen sok dolog, milyen sok tisztátlanság került napvilágra, mint ahogy erre figyelmeztettünk is benneteket.  Nem látjátok-e, hogy az, ami a Tisztaság 4. Sugara során történt, az még inkább felgyorsul az Igazság 5. Sugarával?

Esély van arra, hogy bizonyos színfalak mögött zajló dolgok drámai mértékben napvilágra kerüljenek, vagy arra, hogy bizonyos meggyőződések elbukjanak, amelyeket sokan nem lesznek képesek kezelni.  Ha több olyan emberünk lenne, akik képesek fenntartani az egyensúlyt, akkor a kollektív tudat olyan gyorsan emelkedhetne, hogy az emberek képesek lennének lépést tartani ezekkel a napvilágra kerülő dolgokkal.

A világban nyilvánosságra kerülő dolgok 2017-ben

Szeretteim, miért mondta Putyin elnök azt, hogy 2016 nehéz év volt?  Nos, részben azért, mert bizonyos dolgok napfényre kerültek Oroszországgal kapcsolatban, amelyeket jobban szeretett volna nem felfedve látni.  Ezek közé tartozik az amerikai elnökválasztás meghekkelésének vádja, az orosz atléták szisztematikus doppingolása és más dolgok, amelyek ez év során kerülnek majd nyilvánosságra. 

Ne gondoljátok, hogy az amerikaiak mentesülnek majd a hasonló dolgoktól.  A múlt évben ott voltak a Panama papírok, de mikor hallottatok utoljára róluk?  Valahogy a múlt homályába vesztek, de újra felbukkannak majd.

A múlt évben láthattátok azt, amiről beszéltünk, hogy a 2016-os év nem jó év elnökjelöltként való induláshoz akkor, ha csontvázak eshetnek ki a szekrényekből, vagy rejtett bankszámlák e-mailjeire derülhet fény.  Számított-e, hogy ki fedte fel ezeket az e-maileket?  Bárki is hozta nyilvánosságra, nem változat azon a tényen, hogy volt mit nyilvánosságra hozni.  Ne gondoljátok, hogy az újonnan megválasztott elnököt nem érinti majd valamilyen magánéleti, üzleti, adó, nem adó dolog felszínre kerülése.

Ne gondoljátok azt se, hogy az amerikai nemzet meg lesz kímélve, mivel meglehetősen nagy valószínűséggel előtérbe kerülhet majd az a tény, hogy egy rejtőzködő elit működteti a dolgokat Amerikában, valamint az a tény is, hogy a gazdagok és a szegények közötti egyenlőtlenség olyan szinten nő, amelyet még nem láthattunk ennek a népnek a történelme során, ha csak nem hasonlítjuk a déli államok rabszolgatartóit a rabszolgáikhoz.  Szeretteim, Amerika számára a legnagyobb kihívásként az szerepel majd az év során, hogy valamit tenniük kell a gazdagok és a szegények közötti szakadékkal a világ leggazdagabb országában a Földön.

Amerika-e a leggazdagabb ország a Földön, vagy csupán az az ország, amelyik a leggazdagabb uralkodó elittel rendelkezik?  Ennek a kérdésnek is a napvilágra kell kerülnie, bár nagyon sokaknak különösen megdöbbentő lesz majd azt látni, hogy az elit hogyan befolyásolja az amerikai társadalom minden aspektusát.  

A nagy kérdés az, hogy a megválasztott elnök, akit bizonyos mértékben a szegény emberek választottak meg, (akik az elit manipulációja következtében veszítették el az állásukat), segíteni fog-e ezeknek a szegényeknek, hiszen maga is egy olyan ember, aki az elit tagja?  Ő ugyanis élvezi az üzletemberek számára elérhető jelenlegi amerikai rendszer minden előnyét, így bizonyos embereknek lehetőségük van arra, hogy a felhalmozott vagyonukkal átalakítsák a körülményeket, ahelyett, hogy alkalmazkodniuk kellene ahhoz.

Természetesen a világ több más táján is nyilvánosságra kerülnek majd dolgok.  Nagy-Britanniának pedig annak nehézségével kell szembenéznie, hogy hogyan vigye végbe a választások eredményeként az EU-ból való kilépést.  Sok olyan dolognak kell napvilágra kerülnie itt is azzal kapcsolatban, hogy még mindig mennyire elitista a brit társadalom.  Elmondhatom, hogy a tudati beállítódás vonatkozásában nincs elitistább társadalom, mint az angol.  Nem azt mondtam, hogy brit, hanem, hogy angol.

Azt is látni fogjátok majd, hogy Franciaországnak is szembe kell nézni azzal, hogy mennyire nem következetes a franciák önmagukról alkotott elképzelése, és hogy mennyire nem reális az elképzelésük saját jelentőségükkel kapcsolatban a világban és az EU-n belül.  Ez majd felvet néhány megszégyenítő témát.

Sok országban lesznek olyan események, amelyek bizonyos tudati beállítódást vetnek majd fel, amelyek következetlenségre és bizonyos világról alkotott elképzelésekhez való ragaszkodásra utalnak.  A közel keletnek különösen Izraelnek, de számos arab országnak is valószínűleg szembe kell néznie olyan dolgok felszínre kerülésével, amik rákényszerítik az embereket arra, hogy magukba, a társadalmukba és különösen az iszlámba nézzenek. 

Szeretteim, valóban következetes dolog-e azt állítani, hogy az iszlám képviseli a végső igazságot, amikor az iszlám kultúra folytonos hadakozást eredményezett, mint ahogy az látható IS, az ISIS, vagy más csoportok működésének az eredményeképpen? Mikor ébrednek már rá az arab világ embertömegei, hogy következetlenség azt állítani, hogy az iszlám Isten által sugallt felsőbbrendű vallás lenne, amikor olyan embereket szül, akik oly mértékben hajlandóak ölni, mint amit az arab világban láthatunk?

Oroszországnak természetesen szintén van esélye arra, hogy megszégyenítő dolgok kerüljenek napfényre, amelyek azzal a ténnyel kapcsolatosak, hogy a lakosság többsége növekvő szegénységben él, miközben jelen van egy kisszámú elit, akik egyre gazdagabbakká válnak a természeti források eredményeként, amelyek valójában az egész ország a tejes lakosság közös kincsei.

A felemelkedett mesterek konferenciái 2017-ben

Várakozással tekintünk az oroszországi konferenciára, ahol nagyon sok felemelkedett mester tanítvány gyűlhet össze Oroszországból, hogy nagy lendületet adjanak az Aranykor tudatszintjének a kisugárzásához ebben a gyönyörű országban, és ezeknek a gyönyörű embereknek a számára, akik sajnálatosan nem váltak még meg az áldozat mentalitástól.  Szeretteim, nem látják, hogy nem következetes azt állítani, hogy ők a világ áldozatai, miközben olyasmit tesznek, ami csak agresszív cselekedetként értékelhető.

Természetesen várjuk a másik európai konferenciát is, mivel még sok a tennivaló Európa gyógyulása érdekében, különösen a britek kilépését követően, vagy legalább is a névleges kilépésüket illetően, ami még el sem kezdődött, és ami miatt még fokozottabb gyógyulásra lesz szükség.

Várakozással tekintünk a koreai konferenciára is, ahol ismételten oly mértékben szaporodik a tanítványok száma, amely nagy reményeket ébreszt arra nézve, hogy mi, felemelkedett mesterek, lehorgonyozhassuk az Aranykor tudatszintjét Koreában, ahonnan továbbterjedhet sok más ázsiai országba is.

A 2017-es évre valójában úgy tekintünk, mint egy újabb áttörésre, mint ahogy az minden évre igaz 2012 óta, amikor elkezdtük azt a ciklust, amelynek során a hét sugár energiáit árasztjuk ki évente egy újabb sugárra vonatkozóan.  A tanítványoktól érkező válaszok pedig elegendőek voltak ahhoz, hogy szignifikáns felfelé tartó spirál jöjjön létre.

Sokkal több tanítványt várunk, hogy csatlakozzon hozzánk, és segítsen az egyensúly fenntartásában ebben az elkövetkező 3 évben, amely kihívást jelent majd nemcsak személyes vonatkozásban, hanem bolygói szinten is. Mint ahogy Serapis Bey említette a könyvében (The Mystical Initiations of Intention, A szándék misztikus beavatásai) a 4. sugár a tű foka, a csatlakozási pont az első három sugár és a második három sugár számára.  Bizonyára, ahogy egyre feljebb juttok a sugarakon keresztül, úgy fokozódnak a beavatások, mivel a 7. sugár, a szabadság felé tartotok, amely maga a végső fokozódás.

A következő három év kihívásai

Ezért elköteleztem magam arra, hogy rendkívüli mértékű segítséget biztosítsak a Föld számára az elkövetkező három év során, de ez nem olyan segítség lesz, amit általánosságban nyújtok majd.  Olyan támogatást adok, amit csak azokon az egyéneken keresztül biztosítok, akik a tanításainkat figyelembe veszik, és fel is használják.

Ha felhasználjátok a tanításainkat, az invokációinkat, a fohászainkat, és ha felhasználjátok a könyveinket, az esetben, ha mindezt alkalmazni akarjátok, akkor képes leszek egyénileg segíteni benneteket, ha erre hajlandóak lesztek, és ezt kéritek.  Ez csak akkor történhet meg, ha azzal az úttal kötelezitek el magatokat, amelynek során egyénileg teljesítitek a hét sugár kihívásait; akkor adhatok, és adok segítséget nektek.

Szeretteim, hadd kérjelek meg benneteket arra, hogy lépjetek vissza egyet, arra a pontra, amikor a Földet az űrből figyelitek.  Lehet, hogy azt képzelitek el, hogy velem együtt lebegtek az űrben, és a Földet nézitek.  Ha energetikai szinten láthatnátok, akkor azt látnátok, hogy a Föld közepén egy olyan tengely van, amelyen egy kígyó tekereg. 

Ismeritek az orvosprofesszorok által használt kaduceus szimbólumot, ahol egy pálca körül egy vagy két kígyó tekereg.  Ez látható a Föld középpontjában, és a kígyó természetesen a tekervényes tudatszintet, a dualitás tudatszintjét, a bukott lényeket és azt a nagyon sok embert, aki ennek a csapdájába esett, azt képviseli.

Ha közelebbről tekintetek erre, akkor azt láthatjátok, hogy a kígyónak nem egyszerűen csak egy feje van, hanem sok.  Több, mint a hétfejű hidrának, mivel nagyon sok arckifejezéssel rendelkezik, legyen az vallásos, tudományos materialista, politikai filozofikus, vagy más fajta filozofikus, amelyek mindegyike egy kígyófejet reprezentál.  Az elkövetkező években pedig az történik majd, hogy ezek a fejek kitörnek a Föld középpontjából, és a felszínre kerülnek.

Egyszerűen átpréselődnek a Föld felszínén, természetesen nem fizikai értelemben, hanem energetikailag.  Ez azt jelenti, hogy amikor egy ilyen kígyófej megjelenik, akkor egy olyan esemény következik be, amely felfedi az igaztalanságot, a hamisságot, vagy a békétlenséget, vagy a szabadság hiányát, ami az adott filozófia, életszemlélet, vagy adott „végső” igazság mögött jelen van.

A következő évben megmutatkozik majd, hogy önmagukban ezek mennyire következetlenek.  2018-ban kiderül, hogy mennyire nem békések, bárhogy is állítják magukról.  2019-ben mutatkozik majd meg, hogy mennyire nem biztosítják az emberek számára a békét, annak ellenére, hogy azt állítják magukról.  Ezek lesznek bolygói beavatások, és azok, akik ezeket teljesítik, azok képesek lesznek keresztüllátni a következetlenségeken, azok látni fogják, hogy a következetlenségek miből adódnak, így ők többé már nem tehetők bolonddá.

A 2017-es beavatások teljesítése

Teljesíthetitek-e ti, felemelkedet mester tanítványok, ezeket a kihívásokat?  Igen, ha azt teszitek, amit korábban már mondtam: ha olyan nyitott elmével és szívvel kértek bennünket, amely hajlandó meghallani az annál az igazságnál magasabb kifejeződést, amelyről jelenleg azt hiszitek, hogy a létező legmagasabb igazság, és amely a valóság-érzetet biztosítja számotokra.  Feljebb akartok-e jutni, hogy képesek legyetek az igazságot látni az elkövetkező három év során?  Akkor átadom nektek az ehhez szükséges receptet.

Természetesen a Chohánok által kiárasztott könyvek szintén alapként szolgálnak majd ahhoz, hogy teljesíteni tudjátok ezeket a kihívásokat, és hogy hozzásegítsétek a Földet, hogy teljesíteni tudja a kihívásokat az által, hogy fenntartja az egyensúlyt azokért a milliókért, akik egyszerűen nem állnak készen arra, hogy ezeket saját erőből teljesíteni tudják.  Nekik szükségük lesz valakire, aki fenntartja az egyensúlyt, hogy ne terhelődjenek túl, hanem képesek legyenek felgyorsítani az igazság-érzékelésüket anélkül, hogy teljes mértékben elveszítenék a valóság-érzékelésüket, annak érzékelését, hogy mi valós és mi valótlan.  Különben odáig juthatnak, hogy azt gondolják majd, hogy semmi sem valós, és ezért gyakorlatilag elveszítik a józan eszüket, megzavarodnak.  Ha nem látunk számbeli növekedést a tanítványok számában, akik hajlandók a tanításainkat arra használni, hogy felkészítsék magukat, hogy tartani tudják ezt az egyensúlyt, akkor nagymértékben megnő majd azok száma, akik elveszítik a józan eszüket az elkövetkező három év során, mivel a változások túl nagynak bizonyulnak számukra ahhoz, hogy kezelni tudják azokat.

Elétek helyezem a lehetőséget, a felelősséget és a kihívást!  Arra használjátok-e ezt az üzenetet, hogy jövő iránti félelmeteket tápláljátok, vagy arra, hogy túllépjetek a jövőtől való félelmeiteken?

Az oldal tetejéreUgrás a lap tetejére

Utolsó módosítás: 2018-07-11 12:11:14

Újdonságok:

Egy Európát érintő, kormányzásról szóló nagyon tanulságos El Morya/ MORE Mester üzenet került lefordításra.

2018-07-11 12:11:14

A 6.02 Fohász Uriel és Auróra Arkangyalhoz lefordításra került.

2018-03-13 09:49:10

Lefordításra került St. Germain egyik üzenete 2007-ből, amely szót ejt az állatvilágról, a természeti egyensúlyról és többek között a 2012-es évről 2007-ből nézve.

2018-02-26 15:15:03

A 6.03 Fohász Náda Mesterhez lefordításra került.

2018-02-14 11:35:30

St. Germain egy demokráciáról szóló 2017-es évi üzenete lefordításra került.

2018-02-08 13:47:03