Miért fontos, hogy békét kössünk Jézussal?

Ez a honlap a Krisztusság tesztjével szembesíti az olvasót.

A Krisztusság tesztje:

  1. Érzékeli-e ön, hogy a Krisztusság több, mint az ön jelenlegi mentális doboza?
  2. Hagyja-e a Krisztusnak, hogy a jelenlegi mentális dobozán túlra juttassa, vagy az anti-krisztusi tudatszint felhasználásával a Krisztust akarja a saját mentalitásához igazítani úgy, hogy az illeszkedjen a jelenlegi érzékelési szintjéhez?
  3. Hagyja-e, hogy az Élő Krisztus megszülethessen önben, vagy inkább ragaszkodik a halandó önazonosságához?


Jézus üzenete:

Az igazi Jézus vagyok, és azért támogatom, és inspirálom ezt a honlapot, hogy lehetőséget adjak arra, hogy békét kössetek velem.

Az a személy, aki ennek a webfelületnek a fizikai megjelenését biztosítja, nem hiszi, és nem állíja magáról, hogy ő Jézus, sem azt, hogy Jézus jelenleg fizikai testben van jelen, és azt sem, hogy Jézus újra eljön a Földre. Ő az én szócsövem, a hírvivőm, ő az, aki számomra nyitott kapuként szolgál ahhoz, hogy általa átadhassam a tanításaimat ezen a felületen. Sok más ember szolgált hasonló módon az elmúlt két évezredben.

A Földbolygó jelenleg a kozmikus evolúció meglehetősen alacsony szintjén áll. Ez a bolygó jelentős áldozatot hozott annak érdekében, hogy otthonként szolgáljon mindazoknak az embereknek a számára, akik még mindig meglehetősen alacsony tudatszintet képviselnek, lehetőséget adva nekik ahhoz, hogy kiéljék magukat ezen a szinten, abban a reményben, hogy azt megelégelve készen álljanak valami többre. A reményünk az, hogy egy nap elegük lesz a halál tudatszintjéből és a krisztusi tudatszintre eljutva, amelyhez a segítséget most mindenki számára felajánlom, az ÉLETET választják.

A szükségszerű tagadás

A Szabad Akarat törvénye és a bolygó lakóinak tömeges meglehetősen alacsony tudatszintje miatt a szükségszerű tagadás továbbra is fennáll. Nincs ugyanis felhatalmazásom arra, hogy olyan tagadhatatlan bizonyítékkal álljak elő, amely azt igazolja, hogy létezem, és egy ember által alkotott honlapot támogatok, ezért könnyű dolguk van azoknak, akik meg akarják tagadni ezt a webfelületet és a rajta megjelenő tanítások hitelességét.

Itt ugyanazt a törvényt érvényesítem, mint amelynek akkor engedelmeskedtem, amikor kb. 2000 évvel ezelőtt a földön jártam. Bizonyos csodák kivitelezésére engedélyt kaptam, de nem jeleníthettem meg semmi olyan jelenséget, amely a dualista, az anti-krisztusi tudatszinten lévők számára megkérdőjelezhetetlen, vagy tagadhatatlan tény lett volna.

Ez  magyarázatot ad arra is, hogy a nem dualista, misztikus tanításaimat és példámat, miért volt lehetséges merev, visszaélésre alkalmat adó, önkényuralmi vallássá változtatni, amely majdnem 1700 évig szöges ellentétben állt azzal a céllal, amellyel erre a bolygóra érkeztem. Teljes mértékben tudatában vagyok annak, hogy hány visszaélés, sérelem származott azoktól, akik azt állították magukról, hogy engem képviselnek itt a Földön. Tudatában vagyok mindennek, és érzem az emberek fájdalmát, ezért döntöttem úgy, hogy lehetőséget adok mindenkinek arra, hogy megszabaduljon attól a fájdalomtól, félelemtől, vagy kétségtől, amely velem kapcsolatban kialakult.

Miért szükséges békét kötnötök Jézussal ?

Miért fontos békét kötnötök Jézussal? Azért, mert bárhol is nőttetek fel, keresztény, vagy nem keresztény kultúrában, mindenhol hamis képet képviseltek velem és a küldetésemmel kapcsolatban. Az igazi probléma pedig az, hogy ezáltal önmagatokról is egy hamis elképzelést kellett elfogadnotok, egy olyan képet, amely korlátozza az élettapasztalataitokat, és amely megakadályoz benneteket abban, hogy az én példámat kövessétek. Éppen ezért nagy hasznotokra válik, ha túljuttok ezen a hamis elképzelésen, megtudva, hogy ki is vagyok én valójában, és mit tanítottam. Mindez nemcsak gazdagítja majd a hátralévő utazásotokat ezen a bolygón, hanem abban is nagy segítséget nyújt majd, hogy tudjátok, hogy mi történik, ha magatok mögött hagyjátok a Földet.

  • Ha magatokat kereszténynek tartjátok, akkor bizonyára tudni akarjátok azt, hogy a kereszténység fő áramlata hamis képet fest rólam, amely nem juttathat el benneteket az üdvözülésetekhez. Nem juthattok a mennybe, ha a keresztény egyházak vak vezetőit követitek, függetlenül attól a ténytől, hogy ők azt állítják, hogy engem képviselnek. Csak akkor juttok el a mennybe, ha ismeritek a valós tanításaimat, úgy ahogy azokat ezen a webfelületen és más olyan területeken megnyilvánítok, amelyeket a hagyományos hit képviselői elkerülnek.
  • Ha magatokat szellemi útkeresőknek tartjátok, akkor bizonyára tudni akarjátok azt, hogy bár nem kell kereszténnyé válnotok ahhoz, hogy fejlődni tudjatok, és felemelkedjetek, de ennek ellenére meg kell békélnetek velem azáltal, hogy túljuttok minden hamis elképzelésen velem kapcsolatban. Az igaz tanításaim és a személyes példám mutatja annak a folyamatnak az ősi mintáját, amelyen minden embernek keresztül kell mennie ahhoz, hogy a Földről felemelkedhessen. Éppen ezért, ha nem békéltek meg velem, akkor hogyan fogtok engem elérni, hogyan juttok át a hivatalomon a fényben való végleges felemelkedésetekkor?
  • Ha magatokat nem kereszténynek tartjátok, és a kereszténységre gyanakodva vagy ellenségesen tekintetek, akkor előnyötökre válik az, ha tudjátok, hogy a valódi tanításaim egyetemesek, és mindenki számára univerzális segítséget nyújtanak a halál tudatszintjétől való megszabaduláshoz. Mint ahogy fentebb elmagyaráztam, mindegy, hogy melyik külső valláshoz tartoztok, vagy nem tartoztok, ettől függetlenül nektek is keresztül kell jutnotok a spirituális hivatalomon ahhoz, hogy végleg megszabadulhassatok a halál tudatszintjének a taposómalmától, ha nevezhetjük azt így.

Miért jött Jézus a Földre?

Minden, ami a Földön történik egy lehetőséget, egy tesztet képvisel. Ha igazán meg akarjátok érteni, hogy miért jöttem a Földre, akkor azt is meg kell értenetek, hogy az érkezésem elsőrendű lehetőség, elsőrendű teszt volt. Én azért jöttem, hogy mindenki számára valós döntéslehetőséggel szolgáljak.

A valóság az, hogy a földi életben majdnem teljes mértékben a halál-tudatszint, az anti-krisztusi tudatszint dominál, amelynek alapján az emberek önmagukat elkülönülve észlelik a spirituális forrásuktól és egymástól. Ha idáig nem találkoztatok mással, csak a halál tudatszintjével, akkor hogyan dönthetnétek szabadon élet és halál között?

Azért jöttem tehát, hogy megmutassam, hogy a dualista, az anti-krisztusi tudatszintnek van alternatívája. Ez pedig a krisztusi tudatszint. Ezen a szinten tudjátok és elfogadjátok azt, hogy kik vagytok, önmagatokra pedig úgy tekintetek, mint aki egy a Teremtőjével és minden élettel. Azért érkeztem, hogy arról az útról nyújtsak tanításokat, és azt mutassam be, amely hozzásegít benneteket ahhoz, hogy a halandó énetek meghalhasson, ti pedig újjászülethessetek az új önazonosságotoknak megfelelően, a Teremtőtök Lényének egyéniesüléseként.

A Szabad Akarat törvényének értelmében azonban nem akadályozhattam meg azokat, akik a dualista tudatszinttől teljesen elvakulva megteremtették a keresztény egyházat, magukat helyezve az engem képviselők pozíciójába. Nem akadályozhattam, akadályozhatom meg őket abban, hogy olyan vallást hozzanak létre, tartsanak fenn, amely teljes mértékben ellentétben áll az én igaz tanításaimmal, amely olyan teljesen hamis ígérettel él, amely nem viszi túl az embereket a halál tudatszintjén.

Készen álltok-e a Krisztusi útra?

A törvény azonban megengedi számomra azt, hogy alternatívát nyújtsak a hamis úttal szemben. Pontosan ez ennek a webfelületnek a célja. Ezen a felületen az igaz krisztusi utat tanítom, azt az utat, amely benneteket is eljuttathat arra a tudatszintre, amelyet bemutattam, vagyis az egyéni krisztusi tudatszintre.

Teljesen tudatában vagyok annak, hogy azok, akik még mindig teljes mértékben a dualista tudatszinttől elvakultan léteznek, tagadják, becsmérelik, és nevetségesnek tartják majd ennek a honlapnak a létezését és a rajta lévő tanításokat. Azzal, hogy ezt teszik, csak felgyorsítják a saját ítéletüket, mert nem mondtam-e, hogy a szavaitok által lesztek megítélve és elbírálva? Ennek a honlapnak azonban az az elsődleges célja az, hogy a krisztusi igaz utat ajánlja fel azoknak, akik arra készen állnak.

Honnan tudhatjátok, hogy készen álltok-e? A külső tudatotok által ezt a kérdést nem tudjátok majd megválaszolni, az kizárólag a szívetek belső tudata, az intuíciótok segítségével sikerülhet. Hangolódjatok hát a szívetekre, és döntsétek el, hogy éreztek-e valamilyen bizsergést, égő érzést a lényetek mélyén. Ha igen, akkor vegyétek figyelembe, hogy lehetséges, hogy a ti saját döntésetek volt az, hogy ebben a kritikus időszakban testesüljetek meg, annak érdekében, hogy segítsetek nekem és a többi Felemelkedett Mesternek abban, hogy közösen segítsük át a bolygótokat a kozmikus evolúciójának egy újabb fázisába.

Éppen ezért arra bátorítalak benneteket, hogy fontoljátok meg, hogy emberek milliói közül önmagatokat olyan emberek egyikeként azonosítjátok-e, akikről a következő értekezésemben szólok. Ha igen, akkor használjátok az általam nyújtott tanítást és az eszközöket arra, hogy ráébresszétek önmagatokat a létezésetek valós céljára, ami miatt erre a bolygóra jöttetek a kozmikus ciklus jelenlegi fordulópontja idején.

A Felemelkedett Jézus Krisztus VAGYOK. A végtelenségig elköteleztem magam a győzelmetekért és a felemelkedésetek érdekében. Ti is elköteleztétek-e magatokat?

Az oldal tetej?reUgrás a lap tetejére

Utolsó módosítás: 2022-05-11 13:44:23

Újdonságok:

Az INV24 Mihály Arkangyal védjél meg invokáció lefordításra került.  Mivel igen jelentős spirituális védelmet képvisel, ezért minden spirituális érdeklődésű olvasónak nagy segítségére lehet.  Az invokációkat a mesterek ajánlása alapján 9 egymást követő napon érdemes elmondani a hatékonyság érdekében.

2021-09-14 10:28:35

A 2021-es évre vonatkozó Gautama Buddha, Mária Anya és St. Germain üzenet lefordításra került.

2021-04-08 13:20:31

A jelenlegi nemzetközi közegészségügyi helyzetre való tekintettel Kim Michaels  az Astrea Elohimhoz szóló egyik invokációját átalakította úgy, hogy azt most felhasználhatjuk a koronavírus elleni spirituális védelemre.   WINV38 Invokáció Astreához a koronavírus felemésztése érdekében Aki teheti, kapcsolódjon be egy kezdeményezésbe, amely Észtországból indult ki a mai napon, és úgy szól, hogy mondjuk közösen a fenti invokációt reggel, vagy este 8 órakor, vagy mindkét időben.  Isten áldjon mindenkit és a Földet!

2021-03-31 23:40:05

Gautama Buddha 2020-as újévi üzenete lefordításra került.

2020-03-10 21:07:59

Az 1.04 Hívás a Nagy Isteni Vezetőhöz novéna lefordításra került, amely a Teremtői tervünk megismerésében nyújt segítséget.

2020-01-24 18:01:53