WINV01: Kelet- nyugati invokáció

Megjegyzés:  Ez az invokáció Mária Anyától érkezett a bolygói egyensúly helyreállítása érdekében, azért, hogy megvalósulhasson a spirituális energia szabad áramlása a Föld keleti és nyugati félgömbje között.  Az invokáció felolvasása emellett segít a lelkünk levált darabjainak visszaszerzésében, és az egészének helyreállításában.

Az invokáció elmondása alatt vizualizáljuk a fektetett nyolcas áramlást, azt, ahogy az energia Délkelet Ázsiából Indián keresztül a Közel Keletre áramlik, majd onnan Európába, Észak Amerikába, Dél Amerikába, majd Afrikán keresztül vissza a Közel Keletre, majd Ázsia északi részére Japánon és Ausztrálián keresztül és vissza Délkelet Ázsiába.  Ha vizualizáljuk ezt az energiaáramlást, és azt hogy a spirituális energia felemészti a Közel Kelet felett jelenlévő sötétséget, akkor hatalmas segítséget nyújthatunk a bolygónk számára.

 

                       


A teljes szöveg elmondása kb. 40-45 percig tarthat az elmondás sebességétől függően.  A Dhyani Buddháknak szánt mantrát kántálásként mondjuk, úgy, mint ahogyan az OM-ot mondjuk. 

Az Üdvözlégy Mária feliratnál a refrén két versszakát ismételjük.

 

Az Atya, a Fiú, a Szent Szellem és a Csodálatos Anya nevében, Ámen.

( A személyes kérés helye)

Az Úr imája

Atya- és Anya- Istenünk, aki minden életben jelen vagy, tiszteljük a Jelenlétedet, amely ÉN VAGYOK önmagunkban.  Elfogadjuk az országod megnyilvánulását rajtunk keresztül a Földön.  Az akaratod megnyilvánulásának érdekében felvállaljuk a személyes felelősségünket a Földön úgy, ahogy az a mennyben megvalósul.

Elfogadjuk, az általad naponta nyújtott lehetőségeket, hogy azok lehessünk, aki Te vagy.  Tudatában vagyunk, hogy megbocsájtod a nem tökéletes megnyilvánulásainkat, mint ahogy mi is megbocsájtjuk azokat másoknak, és alárendeljük az akaratunkat a bennünk jelenlévő magasabb akaratnak.  Így elfogadjuk annak igazságát, hogy a világegyetem azt küldi vissza nekünk, amit kibocsájtunk. 

Vállaljuk a felelősséget az életünkért és a bolygónkért.  Fogadjuk, hogy túllépünk az alsó énünk kísértésein, hogy megválthass bennünket az összes nem tökéletes energiától.  Megerősítjük, hogy az országod, a hatalmad és a dicsőséged megvalósul a Földön most és mindörökké.   Ámen. 

Üdvözlégy Mária

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
az Úr van általad velünk.
Csodálatos kegyelmed és
Jézus fiad csodálatos szeretetének áldása kíséri utunkat.

Áldott Mária, Csodák Anyja,
Isten feltétel nélküli szeretetét fogadjuk magunkba, hogy
megválhassunk minden félelmünktől most és mindörökre, és
hogy a Csodálatos Birodalom megvalósulását megláthassuk a Földön.

Jézus Krisztus nevében szeretett Máriát, a Csodák Anyját hívom, és vele együtt szeretett Kuan Yint, a Könyörület Anyját.  Tanítsatok meg arra a csodára, hogy fenn tudjam tartani a szeplőtlen elképzelést önmagammal és minden élettel kapcsolatban a Földön.  Tanítsatok meg arra a csodára, hogy teljes mértékben alá tudjam rendelni magam Istennek, és hogy a lelkem mélyéről mondhassam: „ Ó, Uram, rendelkezz velem akaratod szerint.”

Üdvözlégy Mária

Szeretett Vairochana, Te, aki Napként sugárzol a tudatomban, a lényemben és a világomban, semmisítsd meg a végső tudatlanság és a tévhitek mérgét.  Helyettesítsd azt a Dharmakaya mindent átható bölcsességével, és fedd fel a végső igazságot, azt hogy minden az Egy Istenből ered.  Vezess el a minden élettel való egység, a természet törvényeinek egysége, a saját magam Istennel való egysége belső felismeréséhez.  Segíts, hogy el tudjam fogadni azt, hogy Isten feltétel nélküli szeretettel fogad majd, ha irányt váltok, ha lemondok arról a meggyőződésemről, hogy nem vagyok hajlandó megváltozni, és ha lemondok arról a félelmemről, amelyet az Istenhez való közeledésem vált ki bennem.

Üdvözlégy Mária

Ó, Vajrochana, segíts abban, hogy a tudat valóságának mestere lehessek a transzcendens kék lángod és a törvény kerekének nagyszerűsége által.  Segíts túllépnem azon a tendencián, hogy langyosan viselkedjek, valamint azon, hogy a tudatlanságom lebénítson, mivel önmagamat Istentől elkülönülve észlelem.   Tölts fel engem az oroszlánok rendíthetetlen bátorságával, hogy uralni tudjam a tudatlanság minden akadályát, különösen annak végső illúzióját, hogy el vagyok különülve Istentől.  Látom már, hogy minden Isten, így én is, és mindenben Ő van jelen, így bennem is. 

OM VAJROCHANA OM (9X)

Üdvözlégy Mária

Lemondok most tehát mindenről, ami útjában áll annak, hogy Isten csodái megnyilvánuljanak az életemben.  Ó, Istenem, mindenem felajánlom neked.  Ó, Istenem, semmit sem zárok el tőled.  Ó, Istenem, mindenem a tiéd.

Üdvözlégy Mária

Szeretett Akshobya, aki eltántoríthatatlan, elmozdíthatatlan vagy, töröld el a harag és a gyűlölet mérgét a tudatomból, a lényemből és a világomból.  Helyettesíts azt a tükörszerű bölcsességeddel, amely mindent nyugalommal tükröz vissza, felfedve azok igaz természetét álruhás Istenként.  Vezess el annak belső tudásához, hogy Isten feltétel nélkül szeret, és soha sem hagyott el.  Csak az Istentől való saját elkülönülés érzetem miatt haragudtam meg Istenre, és fordítottam hátat neki.  Segíts, hogy el tudjam fogadni, hogy Isten feltétel nélküli szeretettel fogad majd, ha felé fordulok, és feladom minden arra irányuló vágyamat, hogy úgy érezzem, hogy nekem van igazam, és Isten téved.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
az Úr van általad velünk.
Csodálatos kegyelmed és
Jézus fiad csodálatos szeretetének áldása kíséri utunkat.

Áldott Mária, Csodák Anyja,
Isten feltétel nélküli szeretetét magunkba fogadjuk, hogy
megválhassunk minden félelmünktől most és mindörökre, és
hogy a Csodálatos Birodalom megvalósulását megláthassuk a Földön.

Ó, Akshobya, segíts, hogy az éteri formák valóságának mesterévé válhassak a transzcendens kék fényed és a villámlásod ereje által.  Tölts fel engem az elefántok erejével, hogy uralhassam a gyűlölet minden akadályát.  Segíts, hogy túlléphessek azon a tendencián, hogy haraggal viszonyuljak a különböző helyzetekhez.  Tisztítsd meg az éteri testemet az összes önmagamra irányuló gyűlölettől, amelyet a hibáim elkövetése miatt érzek, és minden Isten iránt érzett haragtól, amelyet a hibáim napvilágra kerülése miatt érzek.  Tölts fel a nyugalmaddal, hogy általa minden rám irányuló harag visszatükröződhessen a lelkem végtelen óceánjának tükörszerű felszínéről. 

OM AKSHOBYA HUM (9X)

Üdvözlégy Mária

Lemondok az emberi egómról és a hamis önazonosság érzetemről, és elfogadom, hogy Isten felemészti azt most.  Ó, Istenem, lemondok a halandó önazonosságomról, hogy elnyerhessem a Krisztusi tudatszint örök életét.  A Krisztusi énemet hívom, hogy ereszkedjen le rám, és vegye uralma alá az életem és a tudatom minden aspektusát.  Elfogadom, hogy a Krisztusi Fény tölt el most és mindörökké.  Elfogadom, hogy a Krisztusi énem az Út, az Igazság és az Élet,valamint elfogadom, hogy az életemet a Krisztusság sziklájára építem.

Üdvözlégy Mária

Szeretett Ratnasambhava, aki ékkőből születtél, és akitől egyben az ékkövek származnak, töröld el a spirituális és intellektuális büszkeség mérgét a tudatomból, a lényemből és a világomból.  Helyettesítsd azt az Egyenlőség Bölcsességével, és fedd fel azt, hogy minden egyformán értékes Isten szemében, hiszen minden Isten.  Vezess el ahhoz a belső felismeréshez, hogy tisztában legyek azzal, hogy Isten számára végtelenül értékes vagyok, és azzal is, hogy a végtelenben nincs összehasonlítgatás.  Csak az Istentől való különváltság érzetem okozta azt, hogy magamat másokhoz hasonlítottam, hogy arra volt szükségem, hogy magamat másoknál jobbnak érezzem.  Segíts, hogy elfogadjam, hogy Isten feltétel nélküli szeretettel fogad majd, ha felé fordulok, és lemondok arról a szükségletemről, hogy magamat másoknál, vagy még Istennél is jobbnak érezzem.

Üdvözlégy Mária

Ó, Ratnasambhava, segíts, hogy az érzelmi valóság mesterévé váljak a transzcendens aranysárga fényed és a fenséges kívánságokat beteljesítő ékköved segítségével.  Tölts fel a lovak gyorsaságával, hogy uralhassam a büszkeség minden akadályát.  Tisztítsd meg a mentális testemet az összehasonlítgatások szükségességétől, és attól, hogy önmagam és mások felett ítélkezzem.  Tölts fel a higgadtságoddal, hogy megláthassam, és szolgálhassam Istent mindenkiben, akivel találkozom, magamat is beleértve.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (9X)

Üdvözlégy Mária

Ó, Istenem, bevallom, hogy önmagamban semmit sem tudok tenni; az ÉN VAGYOK Jelenléte bennem az igazi cselekvő.  Elfogadom, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettem megteremtve.  Elfogadom, hogy Isten fia/lánya vagyok.  Elfogadom, hogy a Krisztus ebben a pillanatban megszületett bennem, és elfogadom azt, hogy ÉN VAGYOK Krisztus második eljövetele önmagamban.

Üdvözlégy Mária

Szeretett Amitabha, te, aki a végtelen Fény és a különbségtevő vagy, töröld el a sóvárgást, a testi vágyat és a kapzsiságot a tudatomból, a lényemből és a világomból.  Helyettesítsd azt a Különbségtevő Bölcsességeddel, és fedd fel a különbséget Isten beteljesíthető valós vágyai és az emberi ego soha ki nem elégíthető hamis vágyai között.  Vezess el annak belső tudásához, hogy ráébredjek, hogy nem szükséges, hogy hagyjam, hogy az életemet az emberi ego kielégíthetetlen vágyainak kielégítésére törekvés végtelen hajszája eméssze fel. 

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
az Úr van általad velünk.
Csodálatos kegyelmed és
Jézus fiad csodálatos szeretetének áldása kíséri utunkat.

Áldott Mária, Csodák Anyja,
Isten feltétel nélküli szeretetét magunkba fogadjuk, hogy
megválhassunk minden félelmünktől most és mindörökre, és
hogy a Csodálatos Birodalom megvalósulását megláthassuk a Földön.

Ó, Amitabha, segíts, hogy az érzékelés valóságának mesterévé váljak a transzcendens rózsaszín fényed és a fenséges lótusz ékköved segítségével.  Tölts fel engem a pávák kecsességével, hogy uralkodhassam az olthatatlan vágyaim akadálya felett.  Tisztítsd meg az érzelmi testemet attól az érzéstől, hogy semmi sem elég, vagy, hogy semmi sem elég jó.  Tölts el engem azzal a képességeddel, ahogy látod azt, hogy minden a végtelen Isten véges kifejeződése, és ezért még a véges is képes a végtelen Istent kielégíteni. 

OM AMITABHA HRIH (9X)

Üdvözlégy Mária

Elfogadom, hogy a Földön járó Élő Krisztus vagyok, ezért elfogadom, és megerősítem azt, hogy Isten rajtam keresztül munkálkodik, mint ahogy azt Jézuson keresztül is tette.  Elfogadom, és megerősítem, hogy Istennel minden lehetséges.  Ezért elfogadom az Isteni csodák megnyilvánulását az életem és a tudatom minden aspektusában.

Üdvözlégy Mária

Szeretett Amogasiddhi, aki mindig eléred a célodat, töröld el az irigység és féltékenység mérgét a tudatomból, a lényemből és a világomból.  Helyettesítsd azt a mindent elérő Tökéletes Cselekvéseid Bölcsességével, és fedd fel számomra annak állandóan jelenlévő igazságát, hogy Istennel minden lehetséges.  Vezess el engem annak belső tudásához, hogy egy vagyok Istennel, és ezért Isten képes bennem minden dolgot elérni, teljesíteni.  Kizárólag az Istentől való elkülönültségem érzete okozta azt, hogy féljek attól, amit nem tudok megtenni, vagy attól amit, mint látom, hogy mások tesznek.  Emiatt zártam magam annak az illúziónak a csapdájába, hogy Isten nem szeret, ha kevesebbet érek el, ha kevesebbem lesz, mint másoknak.  Segíts, hogy elfogadjam, hogy Isten feltétel nélküli szeretettel fogad, ha felé fordulok, és ha feladom azt a vágyamat, hogy a végső értékességemet bizonyítsam azáltal, ha többet teszek, vagy, ha többel rendelkezem, mint mások. 

Üdvözlégy Mária

Ó, Amogasiddhi, segíts, hogy a transzcendens zöld fényed és a fenséges kereszt alakú villámod segítségével a döntéshozatal mesterévé váljak.  Tölts fel a tökéletes cselekedeteid rendíthetetlen bátorságával, hogy uralni tudjam az isteni egyéniségem kifejeződésének minden akadályát ebben az életemben.  Tisztítsd meg a fizikai lényemet az ehhez a világhoz kapcsolódás minden formájától.  Tölts fel engem az abszolút tudásoddal arra vonatkozóan, hogy Isten egyéniségként szeret engem, úgy ahogy meg lettem teremtve, és ezért nyugodtan lehetek az isteni énem.  Lehetek az, aki VAGYOK, és másokat hagyhatok, hogy azok legyenek, akik pedig ők.

OM AMOGASIDDHI AH (9X)

Üdvözlégy Mária

Elfogadom a hamis tanítók és azok tanítványai asztalainak felborogatásának csodáját, azokéit, akik megtagadták a Krisztust magukban és másokban.  Azok ők, akik nem lépnek a belső útra, és akik arra törekednek, hogy eltérítsék azokat, akik hajlandóak az igaz útra lépni.  Elfogadom, hogy az ő napjaiknak vége, és az erős hatalmuk az egyházban és az államban nem létezik már.  Elfogadom, hogy nekik nincs hatalmuk a Földanyán.

 Üdvözlégy Mária

Szeretett Vajrasattva, aki gyémánt-természetű vagy, töröld el a nem akarás és a nem létezés mérgét a tudatomból, a lényemből és a világomból.  Helyettesítsd azt a Bölcsességeddel, mely Isten Gyémánt Akarata, és fedd fel számomra, hogy ennek a világnak a dolgai átmenetiek, amelyek soha sem elégítik ki az igaz vágyamat, hogy Isten teremtőtársa legyek.  Vezess el annak belső tudásához, hogy Isten Akarata bennem erőt ad ahhoz, hogy uraljam az ehhez a világhoz való kötődéseimet.  Csak az Istentől való elkülönülésem érzete okozta azt, hogy attól féljek, hogy Isten magamra hagy, vagy, hogy kétségbe vonjam azt, hogy Isten hazavezet.  Segíts elfogadnom, hogy Isten feltétel nélküli szeretettel fogad, ha felé fordulok, és feladom a hitetlenségem vele kapcsolatban.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
az Úr van általad velünk.
Csodálatos kegyelmed és
Jézus fiad csodálatos szeretetének áldása kíséri utunkat.

Áldott Mária, Csodák Anyja,
Isten feltétel nélküli szeretetét magunkba fogadjuk, hogy
megválhassunk minden félelmünktől most és mindörökre, és
hogy a Csodálatos Birodalom megvalósulását megláthassuk a Földön.

Ó, Vajrasattva, segíts, hogy a Létezés mesterévé váljak integrálva a lényem mind az öt elemét a gyémánt fényed, a fenséges villámod és a harangod erejével.  Tölts fel engem azzal a mindent uraló érzéssel, hogy Isten Akaratában létezem.  Tisztítsd meg a lényemet minden evilági kapcsolódástól.  Tölts fel a végtelen Isten-szereteteddel, hogy hajlandó legyek lemondani a földi önazonosságomról annak érdekében, hogy elnyerhessem a cselekvő Krisztus halhatatlan életét.

OM VAJRASATTVA HUM (9X) 

Üdvözlégy Mária

Elfogadom Isten minden gyermeke felemelkedésének csodáját, hogy felfedezhessék, és elfogadhassák a személyes Krisztusság valós belső útját.  Elfogadom a tömeges felébredés csodáját, és látom, amint az emberek a belső utat elfogadva megvalósítják Krisztus második eljövetelét és az igazi Krisztusi Tömeget.

Üdvözlégy Mária

A Csodálatos Kelet-nyugati Anya nevében a Dhyani Buddhákat szólítom: egyensúlyozzátok ki a lelkemet, és emésszetek fel minden mérget, amelyet az isteni minőségeitekbe integráltam, hogy Isten gyermekeként egésszé válhassak.  A Dhyani Buddhákhoz szólok: küldjétek el az angyalaitokat, és ők szabadítsák ki, és juttassák vissza a lelkem, a lelketek minden egyes darabját, amelyek a formai világ bármely részén csapdába kerültek.  A Buddhák angyalait hívom, hogy az örök jelenben juttassák vissza a lelkem minden darabját hozzám.

Üdvözlégy Mária

A Csodálatos Kelet-nyugati Anya angyalait, szeretett Kuan Yint és szeretett Mária Anyát hívom, hogy integráljátok az összes lélek darabkámat a lényembe, hogy ismét egésszé válva a saját egyedülálló egyéniségem tökéletes mátrixát jeleníthessem meg, amelyet az Atya-Anya Istenem adott nekem a lelkem Fényben való fogantatásának pillanatában.  Elfogadom a teljességem tökéletes fizikai megnyilvánulását most. Jézus Krisztus nevében így legyen. Ámen.

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (9X)

Üdvözlégy Mária

Elfogadom Isten birodalma csodáinak megnyilvánulását a Földön.  Megerősítem, és elfogadom a felemelkedett Jézus Krisztus eljövetelét, hogy spirituális királyként uralkodjon a Földön most és mindörökké.  Látom ennek megvalósulását, és őrzöm a Földdel és a rajta lévő minden élettel kapcsolatos szeplőtlen koncepciómat.  A Föld az Úré és a teljességéé.  (3X) Ámen.

Üdvözlégy Mária

A Csodálatos Kelet-nyugati Anya, szeretett Kuan Yin és szeretett Mária Anya nevében közvetlenül az Atya-Anya Isten szívéhez, szeretett Alfa és Omegához szólok.  Elfogadom, hogy a fiatok/lányotok vagyok.  A végtelen hálámat árasztom felétek az életem, mint ajándék miatt, amelyre úgy tekintek, mint annak nagyra becsült lehetőségére, hogy az isteni egyéniségem megnyilváníthassam, és kifejezésre juttathassam az ajándékotokat ebben a világban.

Üdvözlégy Mária

Szeretett Alfa és Omega, elfogadom, hogy teremtőtársként alkottatok meg, és fogadom, hogy mindig arra törekszem, hogy a formai világban a ti egyéniesülésetekként a legmagasabb szintű lehetőségeimet nyilvánítsam meg.  Ezért ma annak teljes tudatában haladok tovább, hogy jogom van ahhoz, hogy a Földbolygón éljek, és jogom van ahhoz, hogy kifejezésre juttassam az Istentől kapott egyéniségemet ezen a bolygón.  Itt most kijelentem, hogy igényt tartok arra a jogomra, hogy segíthessek Isten országának társteremtésében a Földbolygón.  Ennek megvalósulását elfogadom most és mindörökké.  Ámen.

Üdvözlégy Mária

OM, VAGYOK, AKI VAGYOK, OM (9X)

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
az Úr van általad velünk.
Csodálatos kegyelmed és
Jézus fiad csodálatos szeretetének áldása kíséri utunkat.

Áldott Mária, Csodák Anyja,
Isten feltétel nélküli szeretetét magunkba fogadjuk, hogy
megválhassunk minden félelmünktől most és mindörökre, és
hogy a Csodálatos Birodalom megvalósulását megláthassuk a Földön.

Jézus Krisztus nevében a Csodálatos Kelet-nyugati Anyához, szeretett Kuan Yinhez és szeretett Mária Anyához szólok.  Töltsetek fel a végtelen kegyelmetekkel és a feltételek nélküli megbocsájtásotokkal.  Segítsetek, hogy minden ember megláthassa, hogy a teljes megbocsájtás az út a teljes spirituális és anyagi szabadsághoz.  Töltsetek fel engem feltétel nélküli szeretettel, amely elűz minden félelmet bennem, hogy el tudjam engedni minden sérelmemet az élet minden részével kapcsolatban.  Így szeretettel telve önként adom fel a lényemben jelen lévő minden meg nem bocsájtásomat, kiterjesztve a feltétel nélküli megbocsájtásomat magamra, valamint minden életre és Istenre is.  Így felszabadítom önmagamat és minden életet, valamint Istent, hogy azok lehessünk, akik igazán vagyunk, és ezennel elfogadom a szabadságomat MOST!

Üdvözlégy Mária

A Csodálatos Kelet-nyugati Anyát szólítom, hogy vegye uralma alá ezt az anyagi világot, és a Csodálatos Kegyelme által emésszen fel mindent, ami Isten tökéletességénél kevesebb.  Emelje fel az övéit, hogy az Úr szolgálói lehessünk, hogy megszülethessen bennünk a Krisztusi tudat, amely valóban olyan nyitott kapu, amelyet ember nem képes bezárni.  Emelje fel a saját szubsztanciáját, az anyagot, hogy az csak a Krisztusi tudatszint tökéletes gondolatformáit nyilvánítsa meg.

Üdvözlégy Mária

Szeretett Kuan Yin, Mária Anya a megbocsájtásotok és a csodálatos kegyelmetek által hívjátok elő az Aranykor megnyilvánulását, hogy a fiaitok, Jézus és Krishna uralkodhassanak spirituális királyokként a Földön, valamint Szent József, a szeretett St. Germain, uralkodhasson a Vízöntő kor uralkodójaként.  Hálásak vagyunk a végtelen könyörületetek, a feltétel nélküli megbocsájtásotok és a mindent elérő Csodálatos Kegyelmetek miatt.  Rendkívül hálásak vagyunk azért, hogy életben lehetünk ebben a kozmikus pillanatban, hogy hozzásegíthetjük a Földet a történelme egy újabb lapjához, amelynek során a Szabadság Csillagává válik, és így világítja meg a Galaxist Isten uralmának új reményét hozva el.  

OM MANI PADME HUM (33X)

Az Atya, a Fiú, a Szent Szellem és a Csodálatos Anya feltétel nélküli szeretete nevében.  Ámen.

Lezárás:
Elfogadom az Isteni Kelet-nyugati Anya végtelen békéjét.  Úgy döntök, hogy mindig ebben a békében tartózkodom, és elfogadom az Isteni Anya feltétel nélküli szeretetét.  Elfogadom, hogy a szeretete felemészti minden félelmemet.  Elfogadom, hogy a megtestesült Élő Krisztus vagyok, és fogadom, hogy az leszek, aki Istenben vagyok, és még annál is több.

Az Atya, a Fiú, a Szent Szellem és a Csodálatos Anya nevében pecsételem le a Földet az Isteni Anya végtelen szeretetével és fényével.  Megvalósult, befejeződött, anyagba rögzült, mivel az Isteni Kelet-nyugati Anya jelentette azt ki. Ámen.

Az oldal tetejéreUgrás a lap tetejére

Utolsó módosítás: 2019-07-14 18:54:58

Újdonságok:

A WINV20 Invokáció Magyarországnak a kommunizmus örökségétől való megszabadulásáért című nagyon erőteljes invokáció lefordításra került.  Egy kis közösség  fel is vállalta, hogy egymástól távoli helyeken hetente egyszer szerda este 9:30-tól elmondja ezt.  Aki úgy érzi, hogy szeretne ebben részt venni, akkor lehet csatlakozni.  Az időpont csak tájékoztató jellegű, az invokáció bármikor elmondható, a hatása inkább a létszámon múlik.

2019-02-08 15:28:33

Az INV Astrea tégy szabaddá  lefordításra került.  Ez az erőteljes invokáció nagy segítséget nyújt a függőségeket okozó erőktől való megszabaduláshoz.

2019-01-25 16:12:42

A 7.01 Fohász Arcturus és Victoria Elohimhoz lefordításra került.

2019-01-25 11:22:39

Egy Európát érintő, kormányzásról szóló nagyon tanulságos El Morya/ MORE Mester üzenet került lefordításra.

2018-07-11 12:11:14

A 6.02 Fohász Uriel és Auróra Arkangyalhoz lefordításra került.

2018-03-13 09:49:10