WINV06: A konfliktusok felemésztésének csodás invokációja

Útmutató: Ezt az invokációt főként az emberi konfliktusok feloldása érdekében mondjuk, megelőzve egy olyan krízist, amely széleskörű erőszakban, háborúban terebélyesedik ki, valamint azért, hogy megállítsunk egy már folyamatban lévő háborút.

A jelen invokáció nem egy passzív ima, amelyben arra kérjük Istent, hogy tegyen meg értünk valamit.  Ez egy aktív, egy teremtőtársi ima, amelynek során teljes mértékben tudatában vagyunk Isten emberekhez intézett parancsának: „Szaporodjatok, és vegyétek uralmatok alá a Földet!”.  Az invokáció elmondása során megsokszorozzuk a spirituális fényünket, amellyel még több fényt hívunk be felülről, és azt a fényt irányítjuk az adott helyzetre, hogy az vegye át az uralmat a jelenlévő konfliktus felett.  Mi nyitott kapuként szolgálunk, amelyen keresztül Isten fénye ebbe a világba beáramlik, átvéve az uralmat a krízis felett. 

A döntéshozó kifejezés minden olyan emberre vonatkozik, aki részt vesz ebben a konfliktusban, vagy akire az hatással van, beleértve azokat is, akik tudnak az adott helyzetről.  Bár ezen emberek nagy része nincs abban a helyzetben, hogy döntéseket hozzon a helyzet külső aspektusával kapcsolatban, de mindannyiunknak lehetősége van arra, hogy eldöntsük, hogy a negatív energiába merülve tovább fokozzuk-e a krízist, vagy a negatív spirált megállítva csökkentjük a konfliktus mértékét.  Minden konfliktust negatív energiaörvény tart fenn, amely az embereket eluralva erőszakba sodorja őket.  Ezért minden résztvevő, beleértve minden egyes embert, aki a konfliktusról tud, abban a helyzetben van, hogy eldöntheti, hogy megerősíti, vagy leállítja a lefelé tartó spirált, amelynek eredményeként a konfliktus feloldódik.  Ennek az invokációnak ezért az a célja, hogy az embereket a negatív energiáktól felszabadítsa, hogy azok valóban szabad döntéssel az életet választhassák.

Jegyezzük meg, hogy mi is döntéshozók vagyunk, ezért a hívást saját védelmünkben és fejlődésünkért is mondjuk.  Gyógyulást kérünk a lelkünkben lévő minden konfliktusra, hogy ne önmagunk ellen megosztott házak legyünk.  Szélesebb értelemben minden ember döntéshozó, mivel mindnyájan hozzájárulunk valamivel az évezredek óta egyre fokozódó konfliktus-spirálokhoz és erőszakhoz.  Ezért ez az invokáció az emberiség kollektív tudatának gyógyítására irányuló hívás.

Ha nincs időnk a teljes invokáció elmondására, akkor mondjuk el az 1., 2. és a 4. részt az egyik alkalommal, majd az 1.,3. és a 4. részt a következő alkalommal.

 

1.RÉSZ

Az Atya, a Fiú, a Szent Szellem és a Csodálatos Anya feltétel nélküli szeretete nevében, Ámen.

Szeretett Mihály Arkangyal, Mária Anya, Shiva, Dhyani Buddhák és Kuan Yin, ezt az invokációt a ……. konfliktusban résztvevő minden lélek védelme, megvilágosodása és gyógyulása megnyilvánulásának ajánlom.  (írjuk le az adott konfliktust, krízist, amelynek a gyógyításán dolgozunk)   

Az Úr imája

Atya- és Anya Istenünk, aki minden életben jelen vagy, megbecsüljük a Jelenlétedet, amely ÉN VAGYOK önmagunkban.  Elfogadjuk az országod rajtunk keresztüli megnyilvánulását a Földön, ennek a konfliktusnak pedig a békéddel való helyettesítését.  Felvállaljuk a személyes felelősségünket a békéd megnyilvánulása érdekében a Földön úgy, ahogy az a Mennyben megvalósul.  Elfogadjuk, hogy minden konfliktus a döntéshozók tudatállapotának eredménye, és fogadjuk, hogy a tudatszintünket feljebb emeljük, hogy a többi döntéshozót is magunkkal emelhessük.

Elfogadjuk az általad kapott napi lehetőségeinket, hogy azok lehessünk, aki Te vagy, és hogy uralni tudjuk ezt a konfliktust  Tudatában vagyunk, hogy megbocsájtod a nem tökéletes megnyilvánulásainkat, mint ahogy mi is megbocsájtjuk egymásnak azokat, a saját akaratunkat  pedig alárendeljük a bennünk jelen lévő magasabb akaratnak.  Így elfogadjuk annak igazságát, hogy a világegyetem azt tükrözi vissza nekünk, amit kivetítünk.  Elfogadjuk, hogy ez a konfliktus az egyetemes visszatükröződések eredményeként a döntéshozók által a jelenben és a múltban kibocsájtott lerontott energiák visszatükröződése.  Ezért megfogadjuk, hogy megállítjuk a lerontott energiákból álló lefelé tartó spirált, és a Csodás Megbocsájtás lángját behíva kérjük, hogy járjon át az minden döntéshozót, hogy meg tudjunk bocsájtani Istennek, magunknak és minden embernek a jelenbeli és a múltbani konfliktusokból eredő sérelmekért. 

Felvállaljuk a felelősséget az életünkért és ennek a konfliktusnak minden oldaláért.  Fogadjuk, hogy túllépünk az alsó énünk kísértésein, hogy megválthass bennünket az összes nem tökéletes energiától.  Megerősítjük, hogy az országod, a hatalmad és a dicsőséged nyilvánul meg ebben a konfliktusban most és mindörökké.  Megerősítjük, hogy nem téged okolunk a konfliktusért, hanem felvállaljuk a saját felelősségünket érte, ezzel megszabadítjuk magunkat az összes negatív energiától, amely egy jövőben konfliktus kirobbanásához vezetne.  Fogadjuk, hogy véget vetünk annak a lefelé tartó spirálnak, amely miatt az egyik konfliktus a másikhoz vezet, és elfogadjuk, hogy ez a te mennybéli mindenható erőd segítségével történik meg, amely rajtunk keresztül válik földi mindenható erővé.  Ámen. 

2.RÉSZ

Mihály Arkangyal, zúzd össze a háború illúzióját

1.A bennem lévő Krisztusi Láng felhatalmazásával Mihály Arkangyalt hívom, hogy nyilvánítsa meg a Lángoló Jelenlétét e konfliktus felett.  Mihály Arkangyal, zárj körül, és eméssz fel minden sötét erőt, sötét szellemet és energia-örvényt, amely létrehozta és fenntartja azokat a hazugságokat, amelyek ezt a konfliktust táplálják, és amely a döntéshozókat addig a pontig sodorják, ahol a háború elkerülhetetlenné válik.  Mihály Arkangyal, ZÚZD ÖSSZE, azt a hazugságot, hogy az erőszak és a háború elkerülhetetlen!  ZÚZD ÖSSZE annak hazugságát, hogy az erőszak a konfliktuskezelés megfelelő eszköze!  ZÚZD ÖSSZE annak hazugságát, hogy a konfliktusoknak az erőszak az egyetlen, vagy a végső megoldása!  Mihály Arkangyal, fedd fel annak igazságát, hogy a konfliktusok mindig a mi döntéseinken múlnak, valamint azt, hogy addig nem lesz vége az újabb és újabb konfliktusoknak, ameddig nem a békét választjuk.

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura, - SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Mihály

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

2. Mihály Arkangyal, zárj körül, és eméssz fel minden sötét erőt, sötét szellemet, akik azt a hazugságot létrehozták, és fenntartják, hogy ha valaki megsérti Istennek azt a törvényét, hogy: „Ne ölj!”, akkor mások is úgy gondolhatják, hogy megtehetik azt.  Mihály Arkangyal ZÚZD ÖSSZE azt a hazugságot, hogy a gyilkolás, vagy az erőszak igazolható Isten szemében.  ZÚZD ÖSSZE azt a hazugságot, hogy a cél szentesítheti az eszközt, és hogy Isten törvényeit helyreállíthatjuk, ha a parancsolatait megszegjük.  Mihály Arkangyal, fedd fel annak igazságát, hogy az egyetlen útja annak, hogy Isten országát a Földre hozzuk az, ha követjük a parancsolatát: teljes szívünkkel szeretjük Istent, és úgy szeretjük a szomszédainkat, mint magunkat.

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura – SHIVA! (3X) 

Üdvözlégy Mihály

3. Mihály Arkangyal, zárj körül, és eméssz fel minden sötét erőt, sötét szellemet, akik azt ahazugságot létrehozták, és fenntartják, hogy az ellenségeink legyilkolása miatt jutalomban részesülhetünk a Mennyben.  Mihály Arkangyal ZÚZD ÖSSZE azt a hazugságot, hogy a gyilkolást, vagy az erőszakot Isten majd megbocsájtja, megjutalmaz érte.  ZÚZD ÖSSZE azt a hazugságot, hogy Isten valaha szent háborúba hívott volna bárkit is.  Mihály Arkangyal fedd fel annak igazságát, hogy Istent nem lehet kijátszani; mi pedig nyilvánvalóan azt aratjuk le, amit vetettünk.  Fedd fel annak igazságát, hogy még azok, akik azt gondolják, hogy Isten nevében ölnek, ők sem menekülhetnek meg a jogos következményektől, mivel aki kard által él, kard által hal, és aki szelet vet, vihart arat.

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Mihály

4. Mihály Arkangyal, zárj körül, és eméssz fel minden sötét erőt, sötét szellemet, akik azt a hazugságot létrehozták, és fenntartják, hogy ha életek kerülnek kioltásra, akkor azt csak még több véráldozat árán lehet helyrehozni Istennél.  Mihály Arkangyal ZÚZD ÖSSZE azt a hazugságot, hogy még több vért ontva eltörölhetjük a múlt bűneit.  Mihály Arkangyal, fedd fel annak igazságát, hogy Isten a szeretet Istene, aki soha sem kíván véráldozatot a bűneink kiegyenlítéseként.  Hántsd le annak illúzióját, hogy két rossz kiegyenlítheti egymást.

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Mihály

5. Mihály Arkangyal, zárj körül, és eméssz fel minden sötét erőt, sötét szellemet, akik azt a hazugságot létrehozták, és fenntartják, hogy erő alkalmazása, vagy a háborúban való részvétel egy ország, vagy egy embercsoport számára védelmi okból szükséges.  ZÚZD ÖSSZE azt a hazugságot, hogy az erőszak, vagy az erő alkalmazása bármikor hatékony védelem lehet.  ZÚZD ÖSSZE azt a hazugságot, hogy nincs más alternatíva, csak a háború.  Mihály Arkangyal, fedd fel annak igazságát, hogy az egyéni és a nemzeti védelem végső formája az, ha Istennel egyezően Isten ereje véd meg bennünket.  Segíts, hogy meglássuk, hogy ha az erőszak mellett állunk ki, akkor elkülönítjük magunkat Istentől, és kikerülünk Isten védelme alól.

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Mihály

6. Mihály Arkangyal, zárj körül, és eméssz fel minden sötét erőt, sötét szellemet, akik azt a hazugságot létrehozták, és fenntartják, hogy a konfliktusok elkerülésének végső megoldása a jelenlegi konfliktus esetében az, ha minden olyan embert megölünk, akit ellenségnek vélünk.  Mihály Arkangyal, ZÚZD ÖSSZE azt a hazugságot, hogy az emberölés megoldhat bármilyen konfliktust, vagy, hogy az igazolható lehet Isten szemében.  ZÚZD ÖSSZE azt a hazugságot, hogy a gyilkolásunk következmények nélkül maradhat.  Mihály Arkangyal, fedd fel annak igazságát, hogy amit másokkal teszünk, nyilvánvalóan ugyanazt teszi velünk a világegyetem, ezért az erőszak spirál addig folytatódik ezen a bolygón, ameddig az emberek el nem határozzák, hogy odatartják a másik orcájukat is, bármit is tettek velük.

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

7. Mihály Arkangyal, zárj körül, és eméssz fel minden sötét erőt, sötét szellemet, akik azt a képmutatást kialakították, és fenntartják, amelynek következtében az emberek úgy érzik, hogy mindig nekik van igazuk, az ellenségeik pedig tévednek.  Mihály Arkangyal, ZÚZD ÖSSZE azt a hazugságot, hogy létezik kettős mérce, és amit mások tesznek az erőszak, de amit mi teszünk, az igazolt és szükségszerű.  ZÚZD ÖSSZE azt a hazugságot, hogy mi lennénk Isten kiválasztott népe, és ezért Isten törvényei felett állunk.  Mihály Arkangyal, fedd fel azt az igazságot, hogy senki sem ússza meg, aki Isten törvényeit megszegi, Isten kiválasztott emberei pedig azok, akik a Szeretet Törvényét tartják fenn.  

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Mihály

8. Mihály Arkangyal, zárj körül, és eméssz fel minden sötét erőt, sötét szellemet, akik megteremtették, és fenntartják azt a hazugságot, hogy a nemzeti becsületünk, a földünk védelme, vagy az elért életmódunk fontosabb, mint az emberi élet.  Mihály Arkangyal, ZÚZD ÖSSZE azt a hazugságot, hogy a nemzeti- vagy az egyéni becsület érdeke feljogosít más emberek elpusztítására.  ZÚZD ÖSSZE azt a hazugságot, hogy egy földdarab, vagy egy határvonal a térképen többet ér, mint az emberi élet.  ZÚZD ÖSSZE azt a hazugságot, hogy az életmódunk fenntartása fontosabb, mint a saját és mások életének fenntartása.  Mihály Arkangyal, fedd fel előttünk annak igazságát, hogy Isten azért mondja azt, hogy ne ölj, mivel az emberi élet sokkal fontosabb, mint bármilyen emberi ügy.  Az életet Isten adta nekünk, és csak Istennek van joga ahhoz, hogy azt elvegye.  Hántsd le azt a kollektív illúziót, amely szerint jogunk van Istent játszani.

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Mihály

9. Mihály Arkangyal, zárj körül, és eméssz fel minden sötét erőt, sötét szellemet, akik azt a hazugságot megteremtették, és fenntartják, hogy a vezetőinknek mindig igazuk van, és a megkérdőjelezésük hazafiatlan dolog.  Mihály Arkangyal, ZÚZD ÖSSZE azt a hazugságot, hogy ha a vezetőink háborút hirdetnek, akkor nekünk mindig támogatnunk kell őket.  ZÚZD ÖSSZE azt a hazugságot, hogy hazafiatlanok vagyunk, ha a háború ellen szólunk, és más megközelítést követelünk a konfliktussal kapcsolatban.  Mihály Arkangyal, fedd fel azt az igazságot, hogy a mi kötelességünk az, hogy elsőként Istenhez legyünk lojálisak, a nemzetünkhöz pedig másodsorban, és hogy jogunkban áll azt követelni, hogy a vezetőink a Szeretet Törvényét kövessék.

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Mihály

Segíts, hogy minden döntéshozó az Életet válassza!

Szeretett Mihály Arkangyal, védj meg minket, vagy elveszünk! (3X)

Mihály Arkangyal, védj meg minden döntéshozót a halál tudatszintjétől, amely miatt magukat olyan halandó emberi lényként azonosítjuk, aki elkülönült Istentől.

Szeretett Mihály Arkangyal, a Hűség Megvédője, ha az emberek többet tudnának, akkor helyesebben cselekednének.  Azért hívlak, hogy szabadíts meg minden döntéshozót az anti-krisztusi hazugságoktól, amelyek elborítják a lelkünket, és amely miatt nem vagyunk képesek megérteni ennek a konfliktusnak a valós, spirituális okát.  Mihály Arkangyal, segíts, hogy minden döntéshozó a halál tudatszintje fölé emelkedhessen, és így szabadon megláthassa a Krisztusi igazságot, és Isten ragyogó valóságát.  Szabadíts ki bennünket, hogy megláthassuk Istent, és a továbbiakban már ne emberi, hanem spirituális lényként élhessünk, annak megfelelően, akik valójában vagyunk.

Mihály Arkangyal, a szabad akaratom hatalmával a döntéshozók nevében kijelentem, hogy: „Hajlandóak vagyunk megváltoztatni az életünket.  Hajlandóak vagyunk megválni az ennek a világnak a korlátain alapuló halandó életünktől, halandó önazonosság-érzetünktől, valamint a testi tudatunk dualitásától.  Engedjük, hogy a szemünk eggyé válva képes legyen meglátni a tekervényes tudat árnyalt hazugságait, és megtelni Krisztusi Fénnyel.  Lemondunk az ehhez a világhoz kötő érzelmi kapcsolódásainkról és a valósnak tűnő korlátokról.  Hajlandóak vagyunk ettől az élet érzékeléstől megválni, hogy Isten fiaként / lányaként elnyerjük a Krisztusi tudatszint halhatatlan életét.”

Ezért most a szabad akaratom teljes hatalmával és a bennem lévő Krisztusi láng erejével azt mondom:

AZ ÉLETET VÁLASZTJUK! (4X)      

„ Az élet tudatszintjét választjuk, a Krisztusi tudatszintet fogadjuk el, hogy örökre a Krisztusi lángban élhessünk.”  Elfogadjuk, hogy ennek a világnak minden megjelenése mögött ott van Isten valósága, és ezért fogadjuk, hogy soha többé nem biztosítunk állandóságot semmilyen világi megjelenési formának.  Megerősítjük, hogy Isten mindenhol jelen van, így bennünk is.  Az Istenünkkel való egységet választjuk, ezért Mihály Arkangyal Jelenléte vagyunk ebben a világban.”

Mihály Arkangyal, zárj körül a jelen konfliktus mögött megbújó minden sötét erőt!

1. A bennem lévő Krisztusi Láng felhatalmazásával Mihály Arkangyalt szólítom, hogy zárjon körül, és fedjen fel minden olyan vezetőt, aki titokban manipulálja ezt a konfliktust megsértve ezzel a saját népe bizalmát.  Hántsd le minden döntéshozó vakságát, amely megakadályoz bennünket abban, hogy meglássuk azt, hogy a vezetőink mit tesznek a hátunk mögött.  Világosíts meg bennünket, hogy keresztüllássunk minden propagandán, amit a konfliktusban résztvevő nemzetek kormányai, és a média terjeszt.  Fedd fel az egyház és az állam hamis prófétáit, azokat, akik azt állítják, hogy jó ügyért dolgoznak, miközben azt tervezik, hogy hogyan uralkodjanak az embereken.  Mihály Arkangyal, zúzz össze, és eméssz fel minden ködösítést MOST!

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

2. Mihály Arkangyal, vedd át az uralmat e konfliktus fölött, és eméssz fel minden olyan illúziót, amely az összes résztvevő ország vezetőit és média embereit elvakítja.  Hántsd le annak illúzióját, hogy a nemzeti biztonsági szolgálat felmentheti őket Isten és az emberek törvényeinek megsértése alól.  Hántsd le annak illúzióját, amely elhiteti velük azt, hogy csak az erő folyamatos használata védheti meg őket az erőszaktól.  Tégy szabaddá minden döntéshozót, hogy meglássuk azt, hogy minél több erőt alkalmazunk, a világegyetem annál több ellenerőt generál.  Ébressz bennünket rá annak valóságára, hogy egyetlen nemzet sem győzheti le a világegyetemet.  Mihály Arkangyal, zúzd össze, és emészd fel az erőszakon alapuló védelemmel kapcsolatos bolygói illúziót MOST!

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

3. Mihály Arkangyal, vedd át az uralmat a jelen konfliktus felett, és zárd körül a sötét szellemeket és a bukott angyalokat, akik félrevezetőként szolgálnak, akik a konfliktusok megteremtésére törekednek annak érdekében, hogy bebizonyítsák, hogy Isten tévedett.  Mihály Arkangyal, küldd el a Kék Sugár angyalainak milliárdjait, hogy körbezárják ezeket a gonosztevőket, akik bár azt állítják, hogy a béke érdekében tevékenykednek, azonban kizárólag háborút akarnak.  Szabadíts meg minden döntéshozót a hazugságoktól, és óvj meg minket attól a kísértéstől, amelyet a minket félrevezetők használnak arra, hogy rávegyenek a pusztítás értelmetlen vágyára, annak csapdájában tartva bennünket.  Hántsd le minden vakságunkat, hogy lássuk végre a folytonos konfliktusok értelmetlenségét.  Mihály Arkangyal, zárd körül a minket félrevezetőket MOST!

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Mihály

4. Mihály Arkangyal, vedd át az uralmat a jelen konfliktus felett, és zárj körül minden bukott angyalt és azok csatlósait, akik erőszakkal tartanak bennünket spirituális rabszolgaságban.  Mihály Arkangyal, küldd el a Kék Sugár angyalainak milliárdjait, hogy zárják körbe ezeket a gonosztevőket, és vágják el őket Isten fényétől.  Szabadíts meg minden döntéshozót a hazugságoktól és a kísértésektől, mert ezek miatt ismétlődnek a régi karmikus minták, és folytatódik az erőszak körforgása, amelynek következtében az életenergiánkat a sötét erőknek adjuk át.  Vess véget a vakságunknak MOST!   Mert emiatt gondoljuk azt, hogy az országunkat, a nemzetünket, a fajtánkat, az etnikai csoportunkat védjük, miközben valójában olyan vágójószágokká válunk, akiket a gonosz erők a vágóhídra hajtanak! 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Mihály

5. Mihály Arkangyal, vedd át az uralmat a jelen konfliktus felett, és zárj körül minden sötét szellemet és bukott angyalt, akik az „oszd meg és uralkodj” taktikával távolítják el egymástól Isten gyermekeit.  Mihály Arkangyal, küldd el a Kék Sugár angyalainak milliárdjait, hogy zárják körbe ezeket a gonosztevőket, és távolítsák el a Földről.  Szabadítsatok meg minden döntéshozót a hazugságoktól és kísértésektől, amelyek eredményeként azt gondoljuk, hogy a megosztás és a konfliktusok fontosabbak, mint az egység és a béke.  Hántsd le a vakságot, amely miatt azt gondoljuk, hogy Isten munkáját végezzük azzal, ha megöljük a spirituális testvéreinket.  Mihály Arkangyal, zárd körül ezeket a sötét szellemeket és bukott angyalokat MOST!

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Mihály

6. Mihály Arkangyal, vedd át az uralmat a jelen konfliktus felett, és zárd körül a lemaradt lelkeket, akik nem hajlandóak feladni az egójukat, és akik megtagadják azt, hogy az Istennel való egység irányába fejlődjenek.  Szeretett Jézus, küldd el az ítélethozó angyalaidat, hogy ébresszék rá ezeket a megkövesedett lelkeket annak valóságára, hogy vagy megváltoztatják az útjukat, vagy el lesznek távolítva a Földről.  Mihály Arkangyal, szabadíts meg minden döntéshozót attól a büszkeségtől, amelynek következtében nem vagyunk hajlandóak arra, hogy beismerjük a hibás cselekedeteinket és meggyőződéseinket.  Hántsd le a vakságot, amely miatt úgy érezzük, hogy inkább meghalunk, minthogy megváltozzunk, és a békére törekedjünk.  Mihály Arkangyal, távolítsd el az összes lemaradt lelket a Földről MOST! 

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

7. Mihály Arkangyal, vedd át az uralmat a jelen konfliktus felett, és zárd körül a lázadó lelkeket, akik nem hajlandóak feladni azt a meggyőződésüket, hogy a cél szentesítheti az eszközt.  Szeretett Jézus, küldd el az ítélethozó angyalaidat, hogy ébresszék rá ezeket a megkövült lelkeket annak valóságára, hogy Isten törvényeinek megsértésével nem hozhatják Isten országát a Földre.  Mihály Arkangyal, szabadítsd meg a döntéshozókat attól a vakságtól, amely miatt abban az értelmetlenségben hisznek, hogy az erőszak békét eredményezhet, vagy, hogy az erőszak a konfliktusok végső megoldása.  Mihály Arkangyal, zúzd össze, és emészd fel ezt a tömeges félrevezetést MOST!

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Mihály

8. Mihály Arkangyal, vedd át az uralmat a jelen konfliktus felett, és zárd körül az uralkodó elitet, akik arra törekednek, hogy háborút robbantsanak ki, annak érdekében, hogy fegyvereket adhassanak el mindkét oldalnak, és a vérontásból profitáljanak.  Szeretett Jézus, küldd el az ítélethozó angyalaidat, hogy ébresszék rá ezeket a halál kereskedőit annak valóságára, hogy Istent nem lehet kijátszani; ezért nyilvánvalóan le fogják aratni azt, amit elvetettek.  Mihály Arkangyal, szabadíts ki minden döntéshozót annak vakságából, amelynek eredményeként a pénzváltók táplálékává váltunk, akik elfoglalták az Atya házát, és azt a sátáni hazugságot árulják, hogy csak vérontással moshatjuk tisztára a múlt bűneit.  Mihály Arkangyal, zúzd össze az erőszakra vonatkozó bolygói elvakultságot MOST!

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Mihály

9. Mihály Arkangyal, vedd át az uralmat a jelen konfliktus felett, és zár körül az uralkodó elitet, akik arra törekednek, hogy mesterséges feszültséget szítsanak annak érdekében, hogy tovább éltethessék a rövid távú politikai programjaikat, vagy a teljes világuralomra törő hosszú távú terveiket.  Szeretett Jézus, küldd el az ítélethozó angyalaidat, hogy ébresszék rá ezeket az ördögimádókat annak valóságára, hogy semmilyen hasznot nem hoz számukra az egész Föld feletti uralom, ha közben elveszítik a lelküket.  Mihály Arkangyal, szabadíts meg minden döntéshozót attól a vakságtól, amely miatt áldozatokká válunk az erő és a kontroll oltárán, azt gondolva, hogy valami érdemes dolgon munkálkodunk.  Mihály Arkangyal, zárd körül az uralkodó elit tagjait, és távolítsd el őket a Földről MOST!

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Mihály Arkangyal, Angyalok Ura,
a Jelenléted mindig velünk van.
Védj meg a sötét erőktől,
és zárd körül az ellenséget bennünk.
Az életünket immár uralva,
Isten országát nyilvánítjuk meg a Földön.

Áldott Mihály, a Hit Védelmezője,
a Kéklángú Kardod segítségét hívjuk.
Szabadíts meg az anti-krisztusi hazugságoktól,
hogy az elkülönülés fátylát áttörjük.
Istennel való egységünket megerősítve
Isten testévé válunk a Földön.

A Földbolygót Istennek követelem

A szívemben lévő Krisztusi Láng hatalmával Istennek és a Felemelkedettek Seregének követelem a Földbolygót.  Nem hagyom, hogy az anti-krisztusi erők elpusztítsák a bolygónkat azon mesterkedve, hogy bebizonyítsák, hogy Isten hibázott, amikor szabad akaratot adott nekünk.  Nem hagyom, hogy azon gőgös törekvésük miatt, hogy Istennek visszavágjanak, lelkeket pusztítsanak el.  Ezért a szabad akaratom birtokában a Krisztusi igazságot választom az anti-krisztusi hazugság helyett.

Szeretett Mihály Arkangyal, küldd el a Kéklángú Angyalaid milliárdjait, hogy szabadítsanak ki minden döntéshozót az anti-krisztusi hazugságok csapdájából, a halál tudatszintjéből és az elkülönülés fátylából.  Szeretett Jézus, küldd el az ítélethozó angyalaidat minden döntéshozóhoz, hogy segítsenek nekünk a testi tudatunk dualitása fölé emelkedni, annak érdekében, hogy szabadon választhassuk meg, hogy kit szolgálunk.  Szeretett Mária Anya, küldd el a feltétel nélküli szeretet angyalait, hogy szabadítsanak meg minket a félelmeinktől.  Hívást intézek azért, hogy minden döntéshozó teljes mértékben szabadon dönthessen a halál tudatszintje és az élet tudatszintje között.  A szívemben lévő Krisztusi Láng felhatalmazásával minden döntéshozót felszólítok, aki ennek a konfliktusnak részese:

VÁLASSZÁTOK AZ ÉLETET! (4X)

Mihály Arkangyal, zárd körül azokat a lelkeket, akik a halál tudatszintjét választották, és távolítsd el őket a Földről, hogy ne húzhassák vissza az emberiséget az általuk megteremtett pokolba.  Mihály Arkangyal, védd meg azokat, akik az életet választották, hogy a Krisztusi tudatszintünket megnyilvánítva nyitott kapui lehessünk Isten országa Földre hozatalának és a jelenlegi konfliktus valódi békével való helyettesítésének.  Szabadíts meg minden döntéshozót attól az illúziótól, amelynek eredményeként a tömegtudathoz kapcsolódunk, ahelyett, hogy aktív lépéseket tennénk a jelenlegi konfliktus megállítása érdekében.  Ébressz bennünket rá arra az örökérvényű igazságra, hogy ha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor nyilvánvalóan a gonosz győzedelmeskedik.  Inspirálj bennünket arra, hogy vegyük uralmunk alá ezt a konfliktust, és a Krisztus békéjét hozzuk el.

A Földbolygót Istennek követelem, és Jézus Krisztust elfogadom a Föld spirituális királyaként most és mindörökre, Ámen.

3. RÉSZ

Ó, Mária Anya, taníts meg minden döntéshozót a feltétel nélküli megbocsájtásra!

Ó, Mária Anya, segíts, hogy minden döntéshozó megértse, elfogadjaés magáévá tegye azt az alapvető igazságot, hogy a világegyetem egy tükör, amely azt tükrözi vissza, amit rá kivetítünk.  A külső körülményeink ezért a belsők visszatükröződése.  Segíts, hogy meglássuk, hogy ha haragba, mások hibáztatásába, vagy bosszúba merülünk bele, akkor valójában jobban ártunk magunknak, mint bármilyen más módon.  Segíts, hogy tudatában legyünk annak, hogy a világegyetem minden negatív érzésünket visszatükrözi ránk, az pedig börtönt épít a lelkünk köré. 

Ó, Mária Anya, segíts a döntéshozóknak, hogy megláthassuk, hogy az ÉN VAGYOK Jelenlétünk annyira tiszta és tökéletes, mint amilyen azon a napon volt, amikor Isten tudatában szeplőtlen koncepcióként meg lett teremtve.  Ezért semmi, amivel ebben a világban találkoztunk, beleértve ezt a konfliktus is, sem ártott neki, nem szennyezte be azt az isteni tökéletességet, amelyek valójában mi vagyunk.  Ó, Mária Anya, segíts elfogadnunk azt, hogy megengedhetjük, hogy Isten tökéletessége ragyogjon át a lelkünkön és a külső tudatunkon keresztül.  Segíts, hogy megbocsájtsunk önmagunknak és minden életnek, hogy elengedhessünk mindent, ami nem tökéletes, és ami elfedi a valós önazonosságunkat, falat emelve az ÉN VAGYOK Jelenlétünk fénysugara köré.

Ó, Mária Anya, segíts döntéshozóknak abban, hogy a feltétel nélküli megbocsájtásunk során az ÉN VAGYOK Jelenlétünk ragyogjon rajtunk keresztül, Isten tökéletességét hozva a Földre.  Segíts, hogy elfogadjuk azt, hogy ha megbocsájtunk, akkor az Atyánk tevékenykedik, és mi is tevékenykedünk, ezért egyek vagyunk az Atyával!

A jelen konfliktusban Uralmam alá veszem az Anya-fényt

1.Megerősítem, hogy a Végtelen Fény Jelenléte uralkodik azon a Fény szubsztancián, amely az illúziókat megteremti, és amelynek következtében az emberek Istentől elkülönülve, egymással szembe helyezkedve azonosítják magukat.  Az ÉN VAGYOK Jelenlétem tevékenykedik, és ezért én is tevékenykedem azáltal, hogy uralmam alá vonom az Anya-fényt, és megparancsolom neki, hogy a Krisztusi vízió tökéletességét nyilvánítsa meg az anyagban most és mindörökre!

Szeretett Mária Anya és Kuan Yin, ébresszetek rá minden döntéshozót annak valóságára, hogy mindannyian Isten fiai és lányai vagyunk, hogy minden élet egy.  Tanítsátok meg nekünk azt, hogy ha másokat megsebzünk, akkor magunkat és a Föld Anyát sebezzük meg.  Gyógyítsátok meg minden döntéshozó éteri testét, és a Föld Anyát.

Üdvözlégy Mária, Fény Anyja – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Fény Anyja

Üdvözlégy Mária, Fény Anyja,
bár az Anya-fény világában vagyok jelen,
a Lényem spirituális Fényből áll.
Isten fényének nyitott kapujaként
megállíthatatlan Fényáramlatot képzek,
mely a Földet a Jelenlét lángjával tölti fel.

Áldott Mária,  Fény Királynője,
a tiszta Anya-Fényed becsülöm,
és látom, hogy az anyag a Fényedből áll.
A Végtelen Fény Jelenlétével vagyok egy,
és egyként parancsolom meg az Anya-Fénynek,
hogy a Fény birodalmát materializálja a Földön.

2. Megerősítem, hogy a Végtelen Fény Jelenléte uralja azt a Fény szubsztanciát, amely elhiteti azt az illúziót, hogy az anti-krisztus munkálkodik ebben a konfliktusban.  Az ÉN VAGYOK Jelenlétem munkálkodik, ezért én is munkálkodom, és uralmam alá vonom az Anya-fényt, és megparancsolom neki, hogy a Krisztus tökéletes vízióját materializálja most és mindörökre.
Szeretett Mária Anya és Kuan Yin, ébresszetek rá minden döntéshozót annak valóságára, hogy ha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor mindig a gonosz győzedelmeskedik.  Adjatok új szemléletet, és a bátorságot ahhoz, hogy aktívan véget vethessünk az erőszak- spirálnak a bennünk lévő Krisztusi szeretet által.  Gyógyítsátok meg minden döntéshozó mentális testét és a Föld Anyát.

Üdvözlégy Mária, Fény Anyja – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Fény Anyja

3. Megerősítem, hogy a Végtelen Fény Jelenléte uralja azt a Fény szubsztanciát, amely azt az energia-örvényt létrehozza, amelynek következtében az emberek érzelmei oly mértékben felkavarodnak, hogy minden józanságunkat és ítélőképességünket elveszítjük.  Az ÉN VAGYOK Jelenlétem munkálkodik, ezért én is munkálkodom azáltal, hogy uralmam alá vonom az Anya-fényt, és megparancsolom neki, hogy a Krisztus tökéletes vízióját materializálja most és mindörökre.
Szeretett Mária Anya és Kuan Yin, gyógyítsátok meg minden döntéshozó érzelmi testét, hogy érezhessük azt a belső békét, amely megértést eredményez.  Adjatok szeretetet és bátorságot ahhoz, hogy kivonhassuk magunkat ennek a konfliktusnak a tömeg-káprázatából.  Gyógyítsátok meg minden döntéshozó érzelmi testét és a Föld Anyát.

Üdvözlégy Mária, Fény Anyja – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Fény Anyja

4. Megerősítem, hogy a Végtelen Fény Jelenléte uralja azt a Fény szubsztanciát, amely a pánik és irracionalitás minden örvényét létrehozza, és amelynek következtében a döntéshozók vakon cselekednek, figyelmen kívül hagyva a tetteik hosszú távú következményeit.    Az ÉN VAGYOK Jelenlétem munkálkodik, ezért én is munkálkodom azáltal, hogy uralmam alá vonom az Anya-fényt, és megparancsolom neki, hogy a Krisztus tökéletes vízióját materializálja most és mindörökre.
Szeretett Mária Anya és Kuan Yin, szabadítsatok meg minden döntéshozót a tömegtudat minket elborító energiájától, hogy a cselekedeteink előtt elgondolkodhassunk azok hosszú távú következményein.  Adjatok bátorságot, hogy a tömegtudattal szembe merjünk menni, és vissza tudjuk utasítani a tömeg lincselésre hajló mentalitását.  Gyógyítsátok meg minden döntéshozó fizikai testét és a Föld Anyát.

Üdvözlégy Mária, Fény Anyja – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Fény Anyja

5. Megerősítem, hogy a Végtelen Fény Jelenléte uralja azt a Fény szubsztanciát, amely az információk hiányát és a téves információkat létrehozza, és amelyek a döntéshozók tudatát elborítják.  Az ÉN VAGYOK Jelenlétem munkálkodik, ezért én is munkálkodom azáltal, hogy uralmam alá vonom az Anya-fényt, és megparancsolom neki, hogy a Krisztus tökéletes vízióját materializálja most és mindörökre.
Szeretett Mária Anya és Kuan Yin, ébresszetek rá minden döntéshozót annak szükségességére, hogy vessünk véget annak, hogy a legrosszabb bekövetkeztétől tartunk, és fejezzük be azt, hogy a jelen konfliktusnak a negatív aspektusára összpontosunk.  Adjatok bátorságot, hogy ki merjünk állni az uralkodó elit elé, akik téves információkkal manipulálnak bennünket.  Inspiráljatok bennünket arra, hogy követeljük az igazságot, és segítsetek abban, hogy a Krisztus szemén keresztül tekinthessünk a jelen konfliktusra. 

Üdvözlégy Mária, Fény Anyja – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Mária, Fény Anyja,
bár az Anya-fény világában vagyok jelen,
a Lényem spirituális Fényből áll.
Isten fényének nyitott kapujaként
megállíthatatlan Fényáramlatot képzek,
mely a Földet a Jelenlét lángjával tölti fel.

Áldott Mária, Fény Királynője,
a tiszta Anya-Fényed becsülöm,
és látom, hogy az anyag a Fényedből áll.
A Végtelen Fény Jelenlétével vagyok egy,
és egyként parancsolom meg az Anya-Fénynek,
hogy a Fény birodalmát materializálja a Földön.

6. Megerősítem, hogy a Végtelen Fény Jelenléte uralja azt a Fény szubsztanciát, amely az összes döntéshozó egóját alkotja, és amelynek eredményeként az álszentség csapdájába ragadtunk.  Az ÉN VAGYOK Jelenlétem munkálkodik, ezért én is munkálkodom azáltal, hogy uralmam alá vonom az Anya-fényt, és megparancsolom neki, hogy a Krisztus tökéletes vízióját materializálja most és mindörökre.
Szeretett Mária Anya és Kuan Yin, ébresszetek rá minden döntéshozót annak szükségességére, hogy teljes felelősséget vállaljunk ebben a konfliktusban a saját szerepünkért.  Inspiráljatok bennünket arra, hogy lássunk túl a büszkeségünkön, és ismerjük be azt, hogy Isten soha sem hagyta jóvá azt a koncepciót, hogy rosszat kell tennünk ahhoz, hogy a jó bekövetkezhessen.  Adjatok bátorságot, hogy ki merjünk állni a saját egónkkal szemben annak érdekében, hogy elkülönülhessünk az álszentség vakságától.  Inspiráljatok arra, hogy a béke megteremtéséhez kellő szerénységgel rendelkezve a feltétel nélküli szeretet spirálját indítsuk el. 

Üdvözlégy Mária, Fény Anyja – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Fény Anyja

7. Megerősítem, hogy a Végtelen Fény Jelenléte uralja azt a Fény szubsztanciát, amely az előítéleteteket faji, vallási, nemzeti, vagy más megosztás alapján megteremti .  Az ÉN VAGYOK Jelenlétem munkálkodik, ezért én is munkálkodom azáltal, hogy uralmam alá vonom az Anya-fényt, és megparancsolom neki, hogy a Krisztus tökéletes vízióját materializálja most és mindörökre.
Szeretett Mária Anya és Kuan Yin, ébresszetek rá minden döntéshozót annak szükségességére, hogy Isten nem az ember alkotta kritériumok alapján ítél meg bennünket, hanem a szívünk tisztasága alapján.  Adjatok bátorságot, hogy minden ítélkezéstől megtisztíthassuk a szívünket.  Inspiráljatok bennünket arra, hogy a tökéletes szeretetet keressük, amely elűzi a félelmeinket, és amelynek következtében úgy szerethetjük egymást, ahogy Isten szeret bennünket.  

Üdvözlégy Mária, Fény Anyja – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Fény Anyja

8. Megerősítem, hogy a Végtelen Fény Jelenléte uralja azt a Fény szubsztanciát, amely az ítélkezésnek a büntetésen keresztüli hamis vágyát megteremti.  Az ÉN VAGYOK Jelenlétem munkálkodik, ezért én is munkálkodom azáltal, hogy uralmam alá vonom az Anya-fényt, és megparancsolom neki, hogy a Krisztus tökéletes vízióját materializálja most és mindörökre.
Szeretett Mária Anya és Kuan Yin, ébresszetek rá minden döntéshozót annak valóságára, hogy mindenki azt aratja le, amit elvetett.  Tanítsátok meg nekünk, hogy Isten ok-okozat törvénye visszajuttat minden lerontott energiát annak kibocsájtójához.  Inspiráljatok bennünket arra, hogy meglássuk, hogy ha mások megbüntetésére törekszünk, akkor Isten törvényébe avatkozunk bele, és karmát teremtünk magunknak, amellyel esélyt adunk egy újabb konfliktus kialakulásához, amelyben esetleg a mi gyermekeink lesznek az áldozatok.  Adjatok új szemléletet, hogy véget vethessünk ezeknek a ősrégi karmikus mintáknak, hogy oda tudjuk tartani a másik orcánkat hagyva, hogy Isten törvénye működhessen rajtunk keresztül.

Üdvözlégy Mária, Fény Anyja – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Fény Anyja

9. Megerősítem, hogy a Végtelen Fény Jelenléte uralja azt a Fény szubsztanciát, amely reménytelenséget teremt, vagy annak érzetét sugallja, hogy túl késő van már ahhoz, hogy megállítsuk a jelenlegi konfliktust.  Az ÉN VAGYOK Jelenlétem munkálkodik, ezért én is munkálkodom azáltal, hogy uralmam alá vonom az Anya-fényt, és megparancsolom neki, hogy a Krisztus tökéletes vízióját materializálja most és mindörökre.
Szeretett Mária Anya és Kuan Yin, ébresszetek rá minden döntéshozót annak valóságára, Istennel minden lehetséges.  Inspiráljatok bennünket arra, hogy soha sem késő letenni a fegyvert, és megbocsájtani a testvéreinknek.  Adjatok bátorságot, hogy nemet tudjunk mondani azoknak az erőknek, akik erőszakra bujtogatnak.  Inspiráljatok bennünket arra, hogy forduljunk el a konfliktusoktól, és fogadjuk magunkba a békét, amely megértést eredményez.

Üdvözlégy Mária, Fény Anyja – SHIVA! (3X)

Üdvözlégy Mária, Fény Anyja,
bár az Anya-fény világában vagyok jelen,
a Lényem spirituális Fényből áll.
Isten fényének nyitott kapujaként
megállíthatatlan Fényáramlatot képzek,
mely a Földet a Jelenlét lángjával tölti fel.

Áldott Mária, Fény Királynője,
a tiszta Anya-Fényed becsülöm,
és látom, hogy az anyag a Fényedből áll.
A Végtelen Fény Jelenlétével vagyok egy,
és egyként parancsolom meg az Anya-Fénynek,
hogy a Fény birodalmát materializálja a Földön.

Segítsetek minden döntéshozónak az első szerelmére emlékezni

Szeretett Mária Anya és Kuan Yin, segítsetek minden döntéshozónak emlékezni arra, hogy mielőtt a lelkünk ebbe a világba leérkezett volna, mi döntöttünk úgy, hogy ide lejövünk.  Segítsetek, hogy emlékezzünk arra a momentumra, amikor az ÉN VAGYOK Jelenlétünk Isten előtt állt, mivel Isten azokat hívta, akik hajlandóak voltak az ő legutóbbi teremtményébe, az anyag világába lesüllyedni, hogy segítsünk, hogy abból is öntudattal rendelkező világegyetem válhasson, amely elkezdheti azt az öntranszcendencia spirált, amely végül a teljes Isten-szintű tudatossághoz vezet.

Segítsetek, hogy emlékezzünk arra, hogy a központi teremben hogyan álltunk Isten trónja előtt, és néztünk ennek a gyönyörű világegyetemnek a végtelenjére, amelyet galaxisok, naprendszerek, bolygók sokasága alkot.  Segítsetek, hogy emlékezzünk rá, hogy mennyire tisztán láttuk azt a tényt, hogy valakinek vállalnia kell azt a feladatot, hogy ebbe a világegyetembe lesüllyedjen, hogy elindítsa az önészlelés felemelkedési spirálját, amely az egész világegyetemet tudatossá alakítja, annak érdekében, hogy az egész világegyetem olyan tudatos legyen önmagával kapcsolatban, mint amilyen Isten.

Segítsetek emlékeznünk arra, hogy az ÉN VAGYOK Jelenlétünk erre a végtelen világegyetemre tekintve Isten feltétel nélküli szeretetét és az öntranszcendencia hajtóerejét érezte, amely a lényünk legbelsejéből tört fel.  Segítsetek, hogy emlékezzünk, hogyan mondtuk Istenre pillantva: „Uram, itt vagyok, engem küldj!  Megyek, és magammal viszem a feltétel nélküli szeretetedet ebbe a világegyetembe, és hordozom mindaddig, amíg az a feltétel nélküli szeretet kifejeződésévé nem válik.

Ébresszetek fel minden döntéshozót, hogy megtapasztaljuk az igazság momentumát, és lássuk, hogy milyen értelmetlen a lelkünk igazi vágyához képest a jelenlegi konfliktus.  Ébresszetek rá annak tagadhatatlan felismerésére, hogy nem azért jöttünk a Földre, hogy az életünket kis konfliktusokra, és értelmetlen erőjátszmákra vesztegessük, amelyek nem segítenek abban, hogy Isten országát megtársteremtsük a Földön.  Segítsetek, hogy visszakapcsolódjunk az eredeti elképzelésünkhöz és az életáramlatunk vágyához, hogy megérezhessük a belső békét, és megtaláljuk azt az erőt, amellyel magunk mögött hagyhatjuk a jelenlegi konfliktust, lépőkőként használva azt ahhoz, hogy Isten országához közelebb kerüljünk.  Segítsetek, hogy meglássuk, hogy akár egy konfliktus is eszköze lehet annak, hogy az emberek ráébredjenek egy magasabb célra, arra a szándékra, hogy a tökéletes Krisztusi vízió elhozatalával építsünk jobb jövőt mindannyiunk számára.

Gyógyíts meg minden döntéshozót a spirituális mérgektől  

1.Jézus Krisztus nevében Mária Anyát, a Csodák Anyját és szeretett Kuan Yint, a Kegyelem Anyját hívom, hogy tanítsatok meg minden döntéshozót az önmagunk, minden élet és a Föld szeplőtlen koncepciója fenntartásának csodájára.  Szeretett Vairochana, töröld el a végső tudatlanság és megtévesztés mérgét a tudatunkból és a világunkból.  Helyettesítsd ezt a Dharmakaya Mindenható Bölcsességével, és fedd fel annak végső valóságát, hogy minden az egy Istenből ered.  Tölts fel bennünket az oroszlánok rendíthetetlen bátorságával, hogy legyőzhessük a tudatlanság minden akadályát, különösen azt a végső illúziót, hogy el vagyunk különülve Istentől.

OM VAIROCHANA OM (3X, vagy 9X)

Üdvözlégy Mária

Mária Anya elengedjük minden
békétlen gondolatunkat,
érzelmeinket.
Megválunk a régi mintáktól,
mely halandóságunkról szól.

Élet Folyója, örök áramlás,
élni fogunk, fejlődni akarunk,
mindenen túllépünk,
hogy többé váljunk,
az élet örömét csodáljuk.

2. Szeretett Mária Anya és Kuan Yin, segítsetek, hogy minden döntéshozó le tudjon mondani mindenről, ami Isten csodáinak az életükben való megnyilvánulását akadályozza.  Szeretett Akshobya, töröld el a harag és a gyűlölet mérgét a tudatunkból és a világunkból.  Helyettesítsd azt a Tükröző Bölcsességeddel, amely mindent békésen tükröz vissza, felfedve annak igazi természetét, vagyis Istent, álruhában.  Tölts fel minket az elefántok erejével, hogy uralhassuk a gyűlölet minden akadályát.  Segíts, hogy túlléphessünk azon a tendencián, hogy haraggal viszonyulunk a különböző helyzetekhez, és tölts fel minket a tükörszerű békességeddel, amely minden nem tökéletes energiát visszatükröz annak kiindulási forrására.

OM AKSHOBYA HUM (3X, vagy 9X)

Üdvözlégy Mária

3. Szeretett Mária Anya és Kuan Yin, segítsetek, hogy minden döntéshozó lemondjon az emberi egójáról, és a hamis önazonosságáról.  Szeretett Ratnasambhava, töröld el a spirituális és intellektuális büszkeség mérgét a tudatunkból és a világunkból.  Helyettesítsd azt az Egyenlőség Bölcsességével, és fedd fel, hogy Isten szemében minden azonos értékű, mivel minden Isten.  Tölts fel minket a lovak gyorsaságával, hogy uralhassuk a büszkeség minden akadályát.  Tölts fel minket a higgadtságoddal, hogy megláthassuk, és szolgálhassuk Istent mindenkiben, akivel találkozunk, magunkat is beleértve.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (3x, vagy 9X)

Üdvözlégy Mária

4. Szeretett Mária Anya és Kuan Yin, segítsetek, hogy minden döntéshozó bevallja, hogy önmagunkban semmit sem vagyunk képesek tenni; az ÉN VAGYOK Jelenlétünk bennünk a valós cselekvő.  Szeretett Amitabha, töröld el a sóvárgást, a testi vágyat és a kapzsiságot a tudatunkból és a világunkból.  Helyettesítsd azt a Különbségtevő Bölcsességeddel, és fedd fel a különbséget Isten beteljesíthető valós vágyai és az emberi ego soha ki nem elégíthető hamis vágyai között.  Tölts fel minket a pávák kecsességével, hogy uralkodhassunk az olthatatlan vágyaink akadálya felett, és segíts beteljesítenünk a lelkünk valós vágyait.

OM AMITABHA HRIH (3X, vagy 9X)

Üdvözlégy Mária

5. Szeretett Mária Anya és Kuan Yin, segítsetek minden döntéshozónak, hogy el tudjuk fogadni azt, hogy Élő Krisztusként vagyunk jelen a Földön, ezért Isten rajtunk keresztül tevékenykedhet, mint ahogy azt Jézuson keresztül tette.  Szeretett Amogasiddhi, töröld el az irigység és féltékenység mérgét a tudatunkból és a világunkból.  Helyettesítsd azt a mindent elérő Tökéletes Cselekvéseid Bölcsességével, és fedd fel számunkra annak az állandóan jelenlévő igazságát, hogy Istennel minden lehetséges. Tölts fel minket a tökéletes cselekedeteid rendíthetetlen bátorságával, hogy uralni tudjuk az isteni egyéniségünk kifejeződésének minden akadályát ebben az életünkben.  Tölts fel minket az abszolút tudásoddal arra vonatkozóan, hogy Isten egyéniségként szeret bennünket, úgy ahogy meg lettünk teremtve, és ezért akkor találjuk meg a nyugalmunkat, ha azok lehetünk, akik valóban vagyunk.

OM AMOGASIDDHI AH (3X,vagy 9X)

Üdvözlégy Mária

6. Szeretett Mária Anya és Kuan Yin, segítsetek minden döntéshozónak abban, hogy véget tudjunk vetni a Krisztust megtagadásának önmagukban, és hogy a belső útra tudjunk lépni.  Szeretett Vajrasattva, töröld el a nem akarás és a nem létezés mérgét a tudatunkból és a világunkból.  Helyettesítsd azt a Bölcsességeddel, amely Isten Gyémánt Akarata, és fedd fel számunkra, hogy ennek a világnak a dolgai átmenetiek, amelyek soha sem elégítik ki azt az igaz vágyunkat, hogy Isten teremtőtársai lehessünk.  Tölts fel minket azzal a mindent uraló érzéssel, hogy Isten Akaratából létezünk. Tölts fel a végtelen Isten-szereteteddel, hogy hajlandók legyünk lemondani a földi önazonosságunkról annak érdekében, hogy elnyerhessük a cselekvő Krisztus halhatatlan életét.

OM VAJRASATTVA HUM (3X, vagy 9X)

Mária Anya elengedjük minden
békétlen gondolatunkat,
érzelmeinket.
Megválunk a régi mintáktól,
mely halandóságunkról szól.

Élet Folyója, örök áramlás,
élni fogunk, fejlődni akarunk,
mindenen túllépünk,
hogy többé váljunk,
az élet örömét csodáljuk.

7. A Csodálatos Keleti és Nyugati Anya nevében, a Dhyani Buddhákat hívom, hogy egyensúlyozzátok ki a minden döntéshozó lelkét, és segítsetek abban, hogy az isteni minőségeiteket magunkba tudjuk integrálni, és Isten fiaiként és lányaiként egésszé válhassunk.  A Dhyani Buddhákat szólítom, hogy küldjétek el az angyalaitokat, hogy szabadítsák ki, és juttassák vissza a lelkünk minden egyes darabját.  Kuan Yin és Mária Anya angyalait hívom, hogy integrálják az összes lélek darabkánkat, hogy ismét egésszé válva az egyedülálló egyéniségünk tökéletes mátrixát nyilváníthassuk meg.  Elfogadom a teljességünk tökéletes fizikai megnyilvánulását.  Jézus Krisztus nevében, megvalósult!  Ámen.

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3X, vagy 9X)

Mária Anya elengedjük minden
békétlen gondolatunkat,
érzelmeinket.
Megválunk a régi mintáktól,
mely halandóságunkról szól.

Élet Folyója, örök áramlás,
élni fogunk, fejlődni akarunk,
mindenen túllépünk,
hogy többé váljunk,
az élet örömét csodáljuk.

8. Szeretett Mária Anya és Kuan Yin, segítsetek, hogy minden döntéshozó elfogadja azt a csodát, hogy Isten országa megnyilvánul a Földön.  Most közvetlenül az Atya-Anya Istenünk szívéhez, szeretett Alfa és Omegához szólok, segítsetek elfogadnunk, hogy mi a ti fiaitok és lányaitok vagyunk, akik a ti teremtőtársaitokként lettünk megteremtve.  Segítsetek, hogy meglássuk, hogy jogunk van a Földbolygón élni anélkül, hogy a sötét erők és az uralkodó elit zálogként használna fel bennünket.  Segítsetek, hogy követelni tudjuk azt a jogunkat, hogy minden önző erő-játszmán továbbléphessünk, hogy megtársteremthessük Isten országát a Földön.

OM VAGYOK, AKI VAGYOK OM (3X, vagy 9X)

Üdvözlégy Mária

9. Szeretett Mária Anya és Kuan Yin, töltsetek fel minden döntéshozót a végtelen kegyelmetekkel és a feltétel nélküli megbocsájtásotokkal.  Segítsetek, hogy megláthassuk, hogy a teljes megbocsájtás az egyedüli út a teljes spirituális és materiális szabadsághoz.  Töltsetek fel feltétel nélküli szeretettel, amely elűzi azt a félelmünket, hogy lemondjunk minden sérelmünkről az élet minden részével kapcsolatban.  Segítsetek, hogy szeretettel és önként mondjunk le a lényünkben lévő minden meg nem bocsájtásról, kiterjesztve a feltétel nélküli, végtelen kegyelmet magunk felé, minden ember felé és Isten felé.

OM MANI PADME HUM – SHIVA! (9X, vagy 33X)

Üdvözlégy Mária

Mária Anya és Kuan Yin, vegyétek át az uralmat a jelen konfliktus felett

Szeretett Mária Anya és Kuan Yin, vegyétek át az uralmat a jelen konfliktus felett, és emésszetek fel mindent, ami kevesebb, mint a Csodálatos Jóindulatotokon keresztül megnyilvánuló Isteni tökéletesség.  Emeljetek fel minden döntéshozót, hogy az Úr szolgálói lehessünk, hogy megszülethessen bennünk a Krisztusi tudat, amely valóban egy olyan nyitott kapu, amelyet ember nem képes bezárni.  Emeljétek fel a saját szubsztanciátokat, az anyagot, hogy megtagadhassa azt, hogy erőszakra, öldöklésre, háborúzásra használják fel, és hogy visszafordíthasson minden erőszakot annak kiindulási forrásához.

Szeretett Mária Anya és Kuan Yin, a kegyelmetek és csodálatos jóindulatotok által segítsetek megnyilvánítani a tömeg felébredését, amely minden döntéshozó számára lehetővé teszi majd azt, hogy meglássák annak valóságát, hogy az, aki kard által él, az kard által hal.  Rázzatok fel bennünket a spirituális vakságunkból, hogy elfogadhassuk, hogy a kozmikus tükör visszavetít ránk és a gyermekeinkre minden nem tökéletes energiát.  Ébresszetek rá bennünket annak szükségességére, hogy meg kell állítanunk az erőszak értelmetlen spirálját, amelynek eredményeként az atyák bűnei karma formájában térnek vissza a későbbi generációkhoz.

Ébresszétek rá az összes döntéshozót annak felismerésére, hogy az erőszak soha sem hoz békét.  Segítsetek meglátnunk, hogy őrültség az, ha továbbra is ősrégi módon erőszakon keresztül akarunk békét teremteni.  A béke csak akkor jön el, ha valaki veszi a bátorságot, és megállítja az erőszak-spirált azzal, hogy a feltétel nélküli kegyelmet kiterjesztve szembeindul a tömegtudattal.  Adjatok bátorságot ahhoz, hogy megláthassuk, hogy csak rajtunk múlik, hogy megtegyük az első lépést a béke irányába, és ha mi nem tesszük azt meg, akkor senki sem teszi meg.  Adjatok bátorságot ahhoz, hogy megengedjük Istennek, hogy feleméssze a lényünkben az erőszak lángját. 

A hálánkat fejezzük ki a végtelen kegyelmetekért, a feltétel nélküli megbocsájtásotokért és a mindenható Csodás Jóindulatotokért.  Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy életben lehetünk ebben a kozmikus momentumban, és hogy hozzásegíthetjük a Földet ahhoz, hogy kikerülhessen ebből az ősidőktől tartó folytonos erőszak spirálból.  Hálásak vagyunk, hogy tanúi lehetünk annak, hogy Isten hogyan lapoz a történelem egy új oldalára, és változtatja a Földet a Szabadság Csillagává, amely új reményét hozza el annak, hogy mindent Isten ural.

4. RÉSZ

Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kéklángú Angyalainak milliárdjai megszabadítanak bennünket a sötét szellemektől és a sötét energiáktól.

Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kéklángú Angyalainak milliárdjai megszabadítanak bennünket az anti-krisztusi hazugságoktól és a spirituális vakságtól.

Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kéklángú Angyalainak milliárdjai megszabadítanak bennünket az anti-krisztuson keresztüli spirituális rabszolgaságtól.

Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kéklángú Angyalainak milliárdjai megszabadítanak bennünket az uralkodó eliten keresztüli anyagi rabszolgaságtól.

Úgy döntöttem, hogy az Istennel való egységet választom, ezért Mihály Arkangyal és SHIVA Jelenléte VAGYOK, aki körülzár minden illúziót a Földbolygón, és a döntéshozókat a béke tudatszintjére ébreszti rá. 

Elfogadom, hogy Mária Anya és Kuan Yin az Isteni Anya végtelen és feltétel nélküli szeretetével borít el engem és minden döntéshozót.  Elfogadom, hogy érdemesek vagyunk erre a szeretetre, ezért ezzel itatom át a lényemet.  Hagyom, hogy ez a tökéletes szeretet elűzzön minden félelmet és minden más nem tökéletes érzést bennem és minden döntéshozóban.  Elfogadom, hogy a lelkünk végre szabad, és így szeretettel válaszolhat minden helyzetre.  Elfogadom, hogy nap vagyok, amely isteni szeretetet sugároz mindenkire, akivel találkozik.  Elfogadom, hogy mivel Isten szeretete áramlik keresztül rajtam, ezért felemészt mindent, ami eltér tőle, felemésztve minden szeretetlenséget ezen a bolygón.

A Föld az Úré és a teljességéé. (3X) Ámen.

Az Atya, a Fiú, a Szent Szellem és a Csodálatos Anya feltétel nélküli szeretete nevében, Ámen.

Lezárás:

Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kéklángú Angyalai vesznek körül az áthatolhatatlan kéklángú energia pajzsukkal engem, a családomat és minden döntéshozót.  Megerősítem, hogy védve vagyunk minden olyan toxikus energiától, amelyet a jelen konfliktus mögött megbúvó sötét erők ránk irányítanak.  Megerősítem, hogy védve vagyunk az anti-krisztusi erők minden gyűlöletétől, negatív visszahatásától és bosszújától, akik haragszanak ránk, amikor ezt az invokációt mondjuk.  Elfogadom, hogy Mihály Arkangyal és Shiva a döntéshozókon belül körülzárja az ellenséget, az emberi egót, ezért amikor ennek a világnak a hercege eljön, semmit sem talál bennünk.  Lemondok a saját anti-énemről, és minden döntéshozó anti-énjéről, elfogadva azt, hogy az Ibolya Láng és Mária Anya feltétel nélküli szeretete emészti fel őket.  Elfogadom, hogy az anti-énünket a Krisztusi énünk helyettesíti most és mindörökre.

A bennünk lévő Krisztusi Lánggal megerősítjük, hogy Isten országa nyilvánul meg a Földön.  Isten intuitív ereje az ÉN VAGYOK Jelenlétünkön, a VAGYOK, AKI VAGYOK Jelenlétén, Mihály Arkangyalon és Shiván keresztül manifesztálódik.  Ámen.  

Az oldal tetejéreUgrás a lap tetejére

Utolsó módosítás: 2019-07-14 18:54:58

Újdonságok:

A WINV20 Invokáció Magyarországnak a kommunizmus örökségétől való megszabadulásáért című nagyon erőteljes invokáció lefordításra került.  Egy kis közösség  fel is vállalta, hogy egymástól távoli helyeken hetente egyszer szerda este 9:30-tól elmondja ezt.  Aki úgy érzi, hogy szeretne ebben részt venni, akkor lehet csatlakozni.  Az időpont csak tájékoztató jellegű, az invokáció bármikor elmondható, a hatása inkább a létszámon múlik.

2019-02-08 15:28:33

Az INV Astrea tégy szabaddá  lefordításra került.  Ez az erőteljes invokáció nagy segítséget nyújt a függőségeket okozó erőktől való megszabaduláshoz.

2019-01-25 16:12:42

A 7.01 Fohász Arcturus és Victoria Elohimhoz lefordításra került.

2019-01-25 11:22:39

Egy Európát érintő, kormányzásról szóló nagyon tanulságos El Morya/ MORE Mester üzenet került lefordításra.

2018-07-11 12:11:14

A 6.02 Fohász Uriel és Auróra Arkangyalhoz lefordításra került.

2018-03-13 09:49:10