WINV12: A Béke Lángjának behívása

Az Atya-, a Fiú-, a Szent Szellem- és a Csodálatos Anya feltétel nélküli szeretete nevében, ámen.

Mihály Arkangyal, Jézus Krisztus, Mária Anya, St. Germain és a Felemelkedettek Seregének egész szelleme nevében ezt az invokációt az Eksztatikus Béke megnyilvánulásának ajánlom a következő helyzetekben…

Ima az Eksztatikus Békéért

Uram, úgy döntöttem, hogy a békéd eszköze leszek.

Ahol gyűlölet van, ÉN a Szeretet Lángja VAGYOK.
Ahol sérelem van, Én az Igazság Lángja VAGYOK.
Ahol kétség van, ÉN a Valóság Lángja VAGYOK.
Ahol kétségbeesés van, ÉN a Vízió Lángja VAGYOK.
Ahol sötétség van, ÉN a Világ Fénye VAGYOK.
Ahol szomorúság van, ÉN az Áldott Jókedv Lángja VAGYOK.

Ó, Isteni Mester, úgy döntöttem, hogy vigaszt nyújtok másoknak, így tőled én is vigaszt nyerek.
Úgy döntöttem, hogy megértő leszek másokkal, így nálad én is megértésre találok.
Úgy döntöttem, hogy szeretni fogom az embereket, így én is szeretetet kapok tőled.
Mert, ha másokkal odaadóak vagyunk, akkor kapunk tőled is többet.
Ha megbocsájtunk másoknak, akkor nyerünk nálad is megbocsájtást.
Ha hagyjuk, hogy az egónk meghaljon, akkor születünk Élő Krisztusként újjá az örök életben, úgy itt lenn a Földön, mint ahogyan a Mennyben, most és mindörökké.

Ekkor merünk azok lenni itt lenn, akik odafenn vagyunk, és így válik a Föld is ugyanazzá, mint ami Isten szívében.  Ezért ÉN az Aranykor megnyilvánulása VAGYOK, mivel Isten Eksztatikus Béke Lángját teljes szívemből, lelkemből és tudatomból szeretem.  Mert ÉN VAGYOK a világ világossága, és ameddig a világban VAGYOK, addig Béke van a Földön, és Isten akarata nyilvánul meg minden életben.

Hajlandó VAGYOK a Béke Útját járni
Úgy döntöttem, hogy ráébredek arra, hogy az alapvető valóság az, hogy Isten az emberiségnek adta az uralmat a Földön.  Így egyedül a mi hatalmunkban áll az, hogy megálljt parancsoljunk a háborúknak, és békét hozzunk, mivel mi indítottuk el a háborúkat.

Tudatára ébredtem, hogy a háborúk valódi oka az, hogy az emberek a dualitás és elkülönülés tudatszintjétől vakká váltak, és ezért képtelenek meglátni a minden élet mögött jelenlévő egységet.  Ezért úgy gondolják, hogy el tudják pusztítani a gonoszt, el tudják végezni Isten feladatát, sőt még békét is tudnak teremteni azzal, ha megölik azokat, akiket gonosznak ítélnek.  Egy adott problémát azonban lehetetlen megoldani ugyanazon a tudatszinten, mint amelyen az keletkezett.  Ezért az anti-krtisztusi tudatszinten lehetetlen békét teremteni; ez a háborúk valódi oka.

A békét csak a Béke Lángjával, az Eksztatikus Béke Lángjának elhozatalával lehet elhozni, amely felemészti a háború tudatszintjét.  A Béke Lángja azoktól a spirituális lényektől ered, akiket a Béke Elohimjának nevezünk.  A Béke Lángjának azonban a megtestesülésben jelenlévő embereken keresztül kell eljutnia ebbe a világba, mivel mi kaptuk meg az uralmat a Föld felett.  Ezért az életemet a Béke Útján járásnak szentelem, amelynek során elsőként a saját szememben lévő gerendát, a háborúskodást távolítom el a tagjaim közül, hogy nyitott kapujává válhassak a Béke Lángjának az ebbe a világba való beragyogásának, amely felemészti a háborúk okát.

Így most megerősítem a Béke Elohimjának a szavait, annak érdekében, hogy a Béke Lángja ezeken a szavakon keresztül, amelyeket az anyag valóságában ejtek ki, beáramoljon, és így a szavak Élő Szóvá válhassanak.  Ezeket a szavakat az üzenetükkel együtt a tömegtudatba küldöm, hogy ébresszék fel azokat, akiket fel lehet ébreszteni, azokat, akik önként vállalták azt, hogy a Béke Útját járják ebben az életükben.  Így minden spirituális embernek a Földön így szólok:

ÉBREDJETEK, ÉS ÁLLJATOK KI A BÉKÉÉRT! (4X)

1. Béke, Béke.  Megerősítem, hogy a béke nem származhat ebből a világból, annak a magasabb valóságból kell erednie.  A béke forrása Isten Béke Lángja.  A valódi béke a Földön csak akkor jön el, ha a Béke Lángjának lehetőséget adunk arra, hogy ide beragyogva feleméssze a háborúk, a konfliktusok árnyékát, még Isten földi embereinek tagjai között is.

Üdvözlégy Béke Lángja
Az Eksztatikus Béke, a Szent Tűz,
az embereket mindig feljebb emeli.
Az Eksztatikus Béke megtölti a levegőt,
így az rózsaillattal lesz teli.
Az Eksztatikus Béke, a nyitott kapu,
a háborús gondolatokat felemészti.

Az Eksztatikus Béke, a Szent Út,
a fájdalmon és a haragon túlvezet.
Az Eksztatikus Béke nyugtatja le a vizet,
balzsamként enyhíti az érzéseket.
Az Eksztatikus Béke tölti most meg a Földet,
az Aranykor így megszülethet. 

2. Megerősítem, hogy Jézus volt az, akit a Béke Hercegének neveztek, mivel ő indította el a Halak korszakot, amelynek az lett volna a célja, hogy az emberiséget és a Földet magasabb szintre emelje, amelyen az Aranykor és Isten országa fizikailag is megnyilvánulhat ezen a bolygón.  Jézus azért jött, hogy a Halak korszakát beiktassa, amelynek során az emberiségnek túl kellett volna lépnie minden háborún.

Üdvözlégy Béke Lángja

3. Megerősítem, hogy a háborúk és a háborúkról való találgatások azoknak az erőknek a haláltusája, akik évezredek óta uralják ezt a bolygót.  Megerősítem, hogy a lehetőségeik hamarosan a végéhez közelednek.

Üdvözlégy Béke Lángja

4. Megerősítem, hogy ideje, hogy a háborús erők vagy feladják a háborús törekvéseiket, és a Béke Útjára lépjenek, vagy el lesznek távolítva erről a bolygóról.  A Föld így anélkül folytathatja a fejlődését, hogy ezen életáramlatok súlyának a visszahúzó hatása érvényesülne, akik a létezésüket évezredek óta arra szánták, hogy háborút szítsanak, hogy a dualista harcokba merülve folytonosan a háború művészetét tökéletesítsék, annak érdekében, hogy elpusztítsák azt, amit ellenségként kiáltottak ki.

Az Eksztatikus Béke, a Szent Tűz,
az embereket mindig feljebb emeli.
Az Eksztatikus Béke megtölti a levegőt,
így az rózsaillattal lesz teli.
Az Eksztatikus Béke, a nyitott kapu,
a háborús gondolatokat felemészti.

Az Eksztatikus Béke, a Szent Út,
a fájdalmon és a haragon túlvezet.
Az Eksztatikus Béke nyugtatja le a vizet,
balzsamként enyhíti az érzéseket.
Az Eksztatikus Béke tölti most meg a Földet,
az Aranykor így megszülethet. 

5. Látom már, hogy ezek az életáramlatok önmagukkal is harcban állnak, mivel megpróbálják elterelni a figyelmet a saját lényükben keletkező konfliktusokról azzal, hogy konfliktust teremtenek önmaguk és mások között.  Ennek eredményeként mindig találnak kifogást arra, hogy legyőzzék a külső ellenséget, ahelyett, hogy szembenéznének, és legyőznék a belső ellenségüket, a saját egójukat.

Üdvözlégy Béke Lángja

6. Megerősítem, hogy Jézus azért jött, hogy mindenkinek biztosítsa az alapvető spirituális kulcsot a Béke Útján járáshoz, és azért, hogy elnyerhessük azt a belső békét, amely a külső békét hozza majd el a Földre.  Megerősítem, hogy ezen a bolygón a legspirituálisabbá fejlődött emberek felső 10%-a az, aki azzal a potenciállal rendelkezik, hogy a Földet az Aranykorba juttassa.  A Béke Útjának szentelem magamat, annak az útnak, amellyel túllépünk a saját tagjaink közötti háborúskodáson.  Úgy döntök, hogy lehorgonyozom a Béke Lángját, annak érdekében, hogy béke legyen a Földön.

Üdvözlégy Béke Lángja

7. Megerősítem, hogy a Béke Elohimja Isten törvényéhez kötődik, és így a Béke Fényét sugározhatja csak ki a Földbolygóra, amennyiben nyitott szíveket talál, akik a Béke Lángja számára nyitott kapuk lehetnek.  Az életemet arra szánom, hogy a béke számára nyitott kapuként szolgáljak.

Üdvözlégy Béke Lángja

8. Megerősítem, hogy a Béke Elohim rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy Isten végtelen békéjéhez hozzáférjen, és felemészthessen minden háborút és konfliktust ezen a bolygón, valamint azonnal feleméssze azokat, akik nem hajlandóak feladni a háborúskodásukat, mert ez a szabad akarat megsértését jelenti.  Én ezért azt választom, hogy uralmam alá vonom a Földet, és a béke számára nyitott kapu leszek.

Üdvözlégy Béke Lángja

9. Úgy döntök, hogy a továbbiakban nem fogadom el a háborút ezen a bolygón.  A döntésem felhatalmazásához és a Föld feletti uralomhoz hajlandó vagyok túllépni a saját tagjaim háborúskodásán.  Hajlandó vagyok arra, hogy Isten Békéjének fókuszává váljak, hogy Isten rajtam keresztül úgy tevékenykedhessen, ahogy azt Jézuson keresztül tette.

Az Eksztatikus Béke, a Szent Tűz,
az embereket mindig feljebb emeli.
Az Eksztatikus Béke megtölti a levegőt,
így az rózsaillattal lesz teli.
Az Eksztatikus Béke, a nyitott kapu,
a háborús gondolatokat felemészti.

Az Eksztatikus Béke, a Szent Út,
a fájdalmon és a haragon túlvezet.
Az Eksztatikus Béke nyugtatja le a vizet,
balzsamként enyhíti az érzéseket.
Az Eksztatikus Béke tölti most meg a Földet,
az Aranykor így megszülethet. 

10. Megerősítem, hogy Jézus azt mondta nekünk, hogy tartsuk oda a másik orcánkat is, mivel ez a kulcsa annak, hogy túllépjünk a háborún.  Bármit tesznek is velem, arra soha sem válaszolok majd erőszakkal.  Úgy válaszolok, hogy odatartom a másik orcámat is.  Ha ezt teszem, akkor Isten Béke Lángjának nyitott kapujává válok, és az így átragyoghat a lényemen.  Isten Béke Lángja pedig felemészti a háborúskodást a többi emberben.  Úgy döntök, hogy megnyitom a szolár plexus (napfonat) csakrámat a Béke Lángjának, hogy az erőszak lefelé tartó spirálja és a bolygói konfliktusok fölé emelkedhessem.

Üdvözlégy Béke Lángja

11. Megerősítem, hogy az a lefelé tartó spirál, amelyet az emberek hoztak létre ezen a bolygón, csak akkor szűnhet meg, ha az emberek véget vetnek annak, hogy megsemmisítsék azokat, akiket ellenségként definiálnak.  Megerősítem, hogy Jézus megpróbálta felrázni az embereket abból az illúzióból, hogy azt higgyük, hogy csak úgy tudjuk legyőzni a gonoszt, ha ellenállunk neki. 

Üdvözlégy Béke Lángja

12. Megerősítem, hogy csak egy módon állíthatjuk meg az erőszak spirálját és a konfliktusokat, úgy, ha valaki úgy dönt, hogy az erőszakra nem erőszakkal válaszol.  Úgy döntök, hogy a Béke Lángjának nyitott kapujává válok.

Üdvözlégy Béke Lángja

1.Torok, Szolár plexus

Üdvözlégy Mária, dicsőítünk téged,
aki az Anya-Fényt mindenben felemeled.
A fény egyensúlyban árad, 
lelkünk harmóniája feltámad.

Refrén:
Mária Anya elengedjük minden
békétlen gondolatunkat,
érzelmeinket.
Megválunk a régi mintáktól,
mely halandóságunkról szól.

Élet Folyója, örök áramlás,
élni fogunk, fejlődni akarunk,
mindenen túllépünk,
hogy többé váljunk,
az élet örömét csodáljuk.

A szívnek már nincsen gondja,
Mária szeretete azt feloldja.
A tizenkét szirmú rózsa nyílik már,
a lélek a párjára vár.

Refrén

A torok mily kéken ragyog,
Isten akaratában biztos vagyok,
ereje szeretetként nyilvánul meg,
Krisztusi útmutatásként élhetjük meg.

Refrén

A szolár plexus békére lel,
ha harag, félelem ott nem székel.
A szent tízes most nyílik épp
bordó és arany virágként.

Refrén

Az Anya Fény és a Buddha
a sötétséget feloldja.
Jézus és St. Germain
az Aranykort elhozza. 

Refrén

Az Anya gyengéd szereteteként
égi áldás hullik rám,
a fenséges mennyei térben,
szent harang harmóniája száll. 

Kóda:
Mária Anya végtelen kegyelméből
legyőzünk teret és időt.
A Buddha természet ural itt mindent,
halljuk a hívást,
Krisztussá válunk a Földön,
hogy az Aranykor végre eljöjjön.

1.Látom, hogy nincs más útja annak, hogy a háborúkat eltüntessük a Földről, mint az, ha az emberiség felső 10%-a teljes mértékben az erőszakmentességet testesíti meg.  Hajlandó vagyok arra, hogy Jézus tanításait követve a saját szememben lévő gerendára fókuszáljak, ahelyett, hogy minden figyelmemet a mások szemében lévő szálkára összpontosítanám.

 
Az Eksztatikus Béke, a Szent Tűz,
az embereket mindig feljebb emeli.
Az Eksztatikus Béke megtölti a levegőt,
így az rózsaillattal lesz teli.
Az Eksztatikus Béke, a nyitott kapu,
a háborús gondolatokat felemészti.

Az Eksztatikus Béke, a Szent Út,
a fájdalmon és a haragon túlvezet.
Az Eksztatikus Béke nyugtatja le a vizet,
balzsamként enyhíti az érzéseket.
Az Eksztatikus Béke tölti most meg a Földet,
az Aranykor így megszülethet. 

2. Megtagadom, hogy a figyelmemet a Föld számtalan problémáira fókuszáljam, amely zsákutcát jelent.  Megerősítem, hogy a bolygói emberiség felső 10%-a uralja a Földet olyan értelemben, hogy amennyiben a többségük úgy hiszi, hogy a Föld egy katasztrófa szélére került, akkor az egy katasztrófa szélére is kerül.  Úgy döntök, hogy úgy élek, mintha a Föld az Aranykor határán állna, és elfogadom azt, hogy ez a bolygó az Aranykor határán áll.

Üdvözlégy Béke Lángja

3. Megerősítem, hogy mindez a mi döntésünkön múlik.  Visszautasítom, hogy elfogadjam azt, hogy a világ az önpusztítás felé tart.  Megerősítem, hogy a Föld az Aranykor felé tart.  A lényemben béke van, és nyitott kapuként szolgálok a Béke Elohimja számára, hogy az a Béke Lángját kisugározhassa.  Ez pedig távol tartja a Földet a pusztulástól. 

Üdvözlégy Béke Lángja

4. Úgy döntök, hogy véget vetek annak, hogy a sötétségre fókuszáljak, és helyette a bennem lévő fényre irányítom a figyelmemet.  Megerősítem a Halak korszak betetőzésének a megvalósulását, amelynek eredményeként egy kritikus számú embertömeg az egyéni Krisztusságának a mesterévé válik.  Megerősítem, hogy elegendő számú ember van testben jelen ahhoz, hogy nyitott kapuként szolgálhasson a Béke Lángja számára. 

Üdvözlégy Béke Lángja

5. Megerősítem, hogy Jézus azért jött, hogy a Halak korszakot elindítsa, de nem kapott felhatalmazást annak befejezésére.  Ahhoz, hogy a Halak korszak eljusson a betetőzéséhez, egy kritikus számú testben jelenlévő embertömegnek úgy kell döntenie, hogy megtestesíti Jézus tanításait, egészen addig a pontig, hogy Krisztussá válhasson, és így a béke hercegeivé és hercegnőivé legyen.  Ezért a Földön kiállok, és azt mondom: „Eddig, és ne tovább!  A tagjaink közötti háborúskodásnak véget kell érnie a mai napon.  Így a Béke Elohim egy fókuszává válok, és a Béke Lángját sugárzom, amely felemészt minden háborút és konfliktust a Földön.

Üdvözlégy Béke Lángja

6. Megerősítem. hogy azok, akik valóban a Krisztus tanítványai, arról a tényről ismertetnek meg, hogy úgy szeretik egymást, mint ahogy Jézus szeret bennünket.  Mert valójában ahhoz, hogy oda tudjam tartani a másik orcámat, és ne vegyek részt semmilyen erőszakban, vagy haragban, bármit tesznek is velem, ahhoz úgy kell szeretnem az embereket, ahogy a Krisztus szereti őket.

Az Eksztatikus Béke, a Szent Tűz,
az embereket mindig feljebb emeli.
Az Eksztatikus Béke megtölti a levegőt,
így az rózsaillattal lesz teli.
Az Eksztatikus Béke, a nyitott kapu,
a háborús gondolatokat felemészti.

Az Eksztatikus Béke, a Szent Út,
a fájdalmon és a haragon túlvezet.
Az Eksztatikus Béke nyugtatja le a vizet,
balzsamként enyhíti az érzéseket.
Az Eksztatikus Béke tölti most meg a Földet,
az Aranykor így megszülethet. 

7. Megerősítem, hogy az Élő Krisztus úgy szereti az embereket, mint önmagát, aki Isten maga.  Az Élő Krisztus szeret mindenkit, mert az Élő Krisztus Istent látja mindenkiben.  Megerősítem, hogy én az Élő Krisztus VAGYOK, és Istent látom önmagamban.  Úgy szeretem az embereket, ahogyan önmagamat, mivel ráébredtem arra, hogy a többi ember is része Isten Testének a Földön, amelynek én is része vagyok. 

Üdvözlégy Béke Lángja

8. Megerősítem, hogy az Élő Krisztus, bár mindent lát, ami nem tökéletes, a figyelmét mégsem a nem tökéletes megnyilvánulásokra összpontosítja.  Amikor az Élő Krisztus egy másik emberre néz, akkor az Élő Krisztus a szeplőtlen koncepcióra és az emberben meglévő potenciálra fókuszál.  A figyelmét az adott ember pozitív adottságára összpontosítja, a nem tökéletes megnyilvánulásokra pedig, mint ideiglenes akadályokra tekint.  Majd az Élő Krisztus azt teszi, ami éppen ahhoz kell, hogy hozzásegítse azt a másik embert ahhoz, hogy az az ideiglenes akadályozó tényezőjétől megszabadulhasson, és a képességei teljes megnyilvánulásának kibontakozása irányába fejlődhessen.

Üdvözlégy Béke Lángja

9. Megerősítem, hogy az Élő Krisztus soha sem vágyik arra, hogy elnyomja, korlátozza, vagy elpusztítsa az élet bármely részét.  Az Élő Krisztusnak csak egy vágya van, az, hogy az élet minden részét felemelje, mivel tudja azt, hogy csak így téve emelheti fel önmagát.  Ezért most együtt mondom Jézussal: „Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.”  Megerősítem minden élet egységét.  Látom, hogy minden ember Isten Testének része, ezért ha ennek a testnek bármely részében kárt teszek, akkor az egésznek ártok, és így önmagamnak is ártok.

Üdvözlégy Béke Lángja

10. Megerősítem, hogy csak, ha eljutunk ehhez a felismeréshez, akkor szerethetünk teljességgel mindenkit, és ha teljességgel szeretünk mindenkit, csak akkor válhatunk teljesen a Béke Lángjának fókuszává.  Csak arra törekszem, hogy felemeljek másokat, ahelyett, hogy arra törekednék, hogy megbüntessem őket.  A Béke Lángját sugárzom, amely felemészti a haragra, vagy az erőszakra való hajlamukat. 

Az Eksztatikus Béke, a Szent Tűz,
az embereket mindig feljebb emeli.
Az Eksztatikus Béke megtölti a levegőt,
így az rózsaillattal lesz teli.
Az Eksztatikus Béke, a nyitott kapu,
a háborús gondolatokat felemészti.

Az Eksztatikus Béke, a Szent Út,
a fájdalmon és a haragon túlvezet.
Az Eksztatikus Béke nyugtatja le a vizet,
balzsamként enyhíti az érzéseket.
Az Eksztatikus Béke tölti most meg a Földet,
az Aranykor így megszülethet.

11. Megerősítem, hogy a sötétséget csak a fény elhozásával lehet megszűntetni.  Így a konfliktusok és a háborúk csak a Béke Lángjának elhozásával szüntethetők meg.  Ahhoz, hogy az emberek közötti konfliktusokat eliminálhassuk a Földön, valakinek ide kell hoznia a Béke Lángját azzal, hogy úgy szeret mindenkit, ahogyan azt Isten teszi.  Megerősítem, hogy a béke elérésének az a kulcsa, ha megtisztítjuk a szívünket.  Úgy döntök, hogy a figyelmemet a szívem belsejére összpontosítom, és ott kapcsolatba lépek a személyes Isteni Lángommal, hogy a békémet állandóan fenn tudjam tartani.

Üdvözlégy Béke Lángja

12. Megerősítem, hogy nem hagyom, hogy a figyelmem a szívemből a szolár plexus csakrámba terelődjön.  Mihály Arkangyalt hívom, hogy védje a napfonat csakrámat, és eméssze fel a békétlenség minden erejét, amely felkavarja ezt a csakrát.  Megerősítem, hogy a Béke Lángja teljesen körülvesz, és így a figyelmem a szívem közepében marad.

Üdvözlégy Béke Lángja

2. Harmadik szem, Lélek

Üdvözlégy Mária, dicsőítünk téged,
aki az Anya Fényt mindenben felemeled.
A fény egyensúlyban árad, 
lelkünk harmóniája feltámad.

Refrén:
Mária Anya elengedjük minden
békétlen gondolatunkat,
érzelmeinket.
Megválunk a régi mintáktól,
mely halandóságunkról szól.

Élet Folyója, örök áramlás,
élni fogunk, fejlődni akarunk,
mindenen túllépünk,
hogy többé váljunk,
az élet örömét csodáljuk.

A szívnek már nincsen gondja,
Mária szeretete azt feloldja.
A tizenkét szirmú rózsa nyílik már,
a lélek a párjára vár.

Refrén

A homlok smaragd zöld színt áraszt,
Krisztusi tökéletességünk ad mindenre választ.
Isten tökéletes tervét látva
Isten szeretetét érezzük mindenki irányába.

Refrén

A lélek gyönyörben úszik,
amint az ibolyaláng leérkezik.
A lélek Isten tiszta levegőjében
szabad az Anya ölelésében.

Refrén

Az Anya Fény és a Buddha
a sötétséget feloldja.
Jézus és St. Germain
az Aranykort elhozza. 

Refrén

Az Anya gyengéd szereteteként
égi áldás hullik rám,
a fenséges mennyei térben,
szent harang harmóniája száll. 

Kóda:
Mária Anya végtelen kegyelméből
legyőzünk teret és időt.
A Buddha természet ural itt mindent,
halljuk a hívást,
Krisztussá válunk a Földön,
hogy az Aranykor végre eljöjjön.

1.Fogadom, hogy elkerülöm, hogy a figyelmem az érzelmi testemre terelődjön.  Látom azt, hogy a békém elrablásának elsődleges tényezője az, hogy elvárásokkal rendelkezem az élettel kapcsolatban.  Megfogadom, hogy amikor az élet nem az elvárásaimat jeleníti meg, akkor nem kerülök többé negatív érzelmi válaszreakcióba.  Továbbra is a szívem közepére összpontosítva maradok, és a békére fókuszálok.

Az Eksztatikus Béke, a Szent Tűz,
az embereket mindig feljebb emeli.
Az Eksztatikus Béke megtölti a levegőt,
így az rózsaillattal lesz teli.
Az Eksztatikus Béke, a nyitott kapu,
a háborús gondolatokat felemészti.

Az Eksztatikus Béke, a Szent Út,
a fájdalmon és a haragon túlvezet.
Az Eksztatikus Béke nyugtatja le a vizet,
balzsamként enyhíti az érzéseket.
Az Eksztatikus Béke tölti most meg a Földet,
az Aranykor így megszülethet.

2. Látom, hogy hagytam azt, hogy az egóm olyan elvárásokat alakítson ki, amelyek teljes mértékben irreálisak, és egyáltalán nem állnak összhangban azzal az eredeti céllal, amely miatt a Földre jöttem.  Látom, hogy a lényem központjában ott él a spirituális valóság emléke.  Egy olyan valóság emlékét őrzöm, amelyben béke van, és amelyben Isten országa nyilvánul meg.  Tudom, hogy ennek kellene megnyilvánulnia a Földön is.  Tudom, hogy azért ereszkedtem le a Földre, hogy az Isteni Lángomat idehozzam személyes hozzájárulásként Isten országának földi megnyilvánulásához.

 Üdvözlégy Béke Lángja

3. Látom már, hogy ez egy valós elvárás volt, de az egóm ezt is eltorzította, így hamis elvárássá alakult.  Az egóm létrehozta azt az elvárást, hogy a Földnek mostanra már olyannak kellene lennie, mint amilyen a Mennyek országa.  Ezért, amikor olyan körülményekkel találkozom, amelyek nem olyanok, mint amilyenek tudom, hogy lehetnének, akkor nem hagyom többé, hogy az egóm elhitesse velem, hogy szükségszerű, elfogadható, vagy elkerülhetetlen számomra az, hogy negatív érzelmi reakcióba kerüljek.  Ehelyett a figyelmemet továbbra is a szívem közepére összpontosítom. 

Üdvözlégy Béke Lángja

4. Látom már, hogy az ego számos hamis elképzeléssel képes előállni, arra törekedve, hogy azt igazolja, hogy miért fogadható el az számomra, ha negatív érzelmi reakcióba merülök, azokban az esetekben, amikor az egóm elvárásai nem valósulnak meg.  Azt is látom, hogy nem azzal az elvárással ereszkedtem le a Földre, hogy a Földnek már Isten országának kellene lennie.  A leereszkedésemkor tudtam azt, hogy a Föld messze elmarad Isten országának szintjétől, és én azért vagyok itt, hogy segítsem a Földet feljebb juttatni.

Üdvözlégy Béke Lángja

5. Látom már az alapvető különbséget az elvárások között az esetben, ha azt várom el, hogy olyan tökéletes helyre érkezzem, amely annak a szintnek felel meg, amelyet a Mennyben találtam, vagy, ha azt várom el, hogy egy olyan nem tökéletes helyre érkezzem, amely munkát, erőfeszítést és türelmet igényel, annak érdekében, hogy a Földet a spirituális valóság szintjére juttathassuk.

Üdvözlégy Béke Lángja

6. Látom már, hogy ha azt várom el, hogy a Föld tökéletes legyen, akkor könnyen abba a csapdába kerülhetek, hogy negatívan reagálok olyankor, amikor azokkal a tényezőkkel találkozom a Földön, amelyek nem tökéletesek.  Ha azonban az elvárásomban benne van az, hogy a Föld nem tökéletes, és azért vagyok itt, hogy dolgozzam, akkor már nem olyan könnyen vagyok belevonható a negatív reakciókba.  Így most lemondok annak minden elvárásáról, hogy az életnek bizonyos külső mérce szerinti tökéletességnek kellene megfelelnie.  Úgy döntök, hogy a békére összpontosítok.

Üdvözlégy Béke Lángja

7. Átlátok már az ego azon illúzióján, hogy nem én okoztam a saját csalódásomat.  Nem okolok többé másokat, vagy a földi nem tökéletes körülményeket a csalódásomért.  Igaz spirituális útkeresőként tudatára ébredek annak, hogy a csalódásomat nem valami rajtam kívülálló tényező okozta, hanem a saját belső körülményem, pontosabban az, hogy nem reális elvárással érkeztem a földi élettel kapcsolatban.  Ezért most ezt az elvárásomat a Béke Lángjában feloldom.

Az Eksztatikus Béke, a Szent Tűz,
az embereket mindig feljebb emeli.
Az Eksztatikus Béke megtölti a levegőt,
így az rózsaillattal lesz teli.
Az Eksztatikus Béke, a nyitott kapu,
a háborús gondolatokat felemészti.

Az Eksztatikus Béke, a Szent Út,
a fájdalmon és a haragon túlvezet.
Az Eksztatikus Béke nyugtatja le a vizet,
balzsamként enyhíti az érzéseket.
Az Eksztatikus Béke tölti most meg a Földet,
az Aranykor így megszülethet.

8. Megerősítem, hogy azért érkeztem, hogy a személyes Isteni Lángomat hozzam ide, hogy az itt ragyoghasson.  Azért jöttem ide, hogy mindenkor ragyogjon a fényem, bármilyen körülményt találok is itt a Földön, és így az Isteni Lángom tökéletessége felemészthesse mindazokat a nem tökéletes megnyilvánulásokat, amelyekkel ezen a bolygón találkozom. 

Üdvözlégy Béke Lángja

9. Látom már, hogy hagytam, hogy az egóm nagyon finom elvárásokat alakítson ki annak érdekében, hogy megakadályozzon abban, hogy a fényemet megnyilváníthassam, miután bizonyos külső körülményekkel találkoztam.  Megerősítem, hogy azért vagyok itt, hogy felemésszem a nem tökéletes megnyilvánulásokat, és ennek egyetlen útja az, ha hagyom, hogy az Isteni Lángom keresztülragyogjon a lényemen, és elérje a nem tökéletes megnyilvánulásokat.  Nem hagyom, hogy az egóm félrevezessen, és elhitesse velem azt, hogy ha valamilyen nem tökéletes megnyilvánulással találkozom, akkor véget kell, hogy vessek annak, hogy a fényemet sugározom.  Megfogadom, hogy a külső körülmények ellenére is mindig sugározom a fényemet.

Üdvözlégy Béke Lángja

10. Megerősítem, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy azoknak, akik az ő igaz tanítványaiként akarnak ismertté válni a világban, azoknak szeretniük kell egymást.  Azt is mondta, hogy nem elég az, ha szeretjük azokat, akik viszontszeretnek minket, hanem nekünk szeretnünk kell még az ellenségeinket is.  Látom már, hogy Jézus azt mondta, hogy a tetteitől függetlenül minden embert szeretnünk kell.

Üdvözlégy Béke Lángja

11. Látom már, hogy az ego félrevezette az embereket, és elhitette azt, hogy csak azokat az embereket kell szeretnünk, akik bizonyos külső elvárásoknak eleget tesznek.  Csak, ha megérdemlik a szeretetünket, akkor kell szeretnünk őket.  Látom már, hogy ez hazugság.  Mert valójában Isten tudatában nincs olyan, hogy valaki azt megérdemli, vagy nem érdemli meg.  Jézus azt mondta, hogy Isten engedi, hogy a Nap egyformán süssön a gonoszokra és a jókra, az eső pedig egyformán hulljon az igazakra és az igaztalanokra.

 Az Eksztatikus Béke, a Szent Tűz,
az embereket mindig feljebb emeli.
Az Eksztatikus Béke megtölti a levegőt,
így az rózsaillattal lesz teli.
Az Eksztatikus Béke, a nyitott kapu,
a háborús gondolatokat felemészti.

Az Eksztatikus Béke, a Szent Út,
a fájdalmon és a haragon túlvezet.
Az Eksztatikus Béke nyugtatja le a vizet,
balzsamként enyhíti az érzéseket.
Az Eksztatikus Béke tölti most meg a Földet,
az Aranykor így megszülethet.

12. Megerősítem, hogy Isten nem teremt körülményeket.  Hagyja, hogy a fénye mindenkire ragyogjon, mivel tudja, hogy azzal, ha hagyja, hogy a fénye ragyogjon, egyedül annak segítségével emelheti fel az egyént.  Ezért nem számít, hogy az adott személy mennyit vándorolt a sötétségben, hiszen csak Isten fényének a ragyogása által lesz képes megszabadulni a sötéttől.  Fogadom, hogy úgy szeretem az embereket, ahogy a Krisztus szeret engem, és az emberekkel kapcsolatban egyedül azzal törődöm, hogy hozzásegítsem őket ahhoz, hogy túllépjenek mindazon a sötétségen, amely ideiglenesen elködösíti a tudatukat.  Azért vagyok itt, hogy felszabadítsam őket a szeretetem által, az által, hogy rájuk sugárzom a fényemet.

Üdvözlégy Béke Lángja

3. Korona, Alap

Üdvözlégy Mária, dicsőítünk téged,
aki az Anya Fényt mindenben felemeled.
A fény egyensúlyban árad, 
lelkünk harmóniája feltámad.

Refrén:
Mária Anya elengedjük minden
békétlen gondolatunkat,
érzelmeinket.
Megválunk a régi mintáktól,
mely halandóságunkról szól.

Élet Folyója, örök áramlás,
élni fogunk, fejlődni akarunk,
mindenen túllépünk,
hogy többé váljunk,
az élet örömét csodáljuk.

A szívnek már nincsen gondja,
Mária szeretete azt feloldja.
A tizenkét szirmú rózsa nyílik már,
a lélek a párjára vár.

Refrén

A korona aranyként fénylik,
ahogy az ezer szirom kinyílik.
Buddhát látjuk a tetején
ünnepi öltözékkel ékesítvén.

Refrén

Az alap a legtisztább fehér,
hol négy szirom sugároz fényt.
Az Anya a tiszta szeretetével,
Istent, az Atyát köszönti fel.

Refrén

Az Anya Fény és a Buddha
a sötétséget feloldja.
Jézus és St. Germain
az Aranykort elhozza. 

Refrén

Az Anya gyengéd szereteteként
égi áldás hullik rám,
a fenséges mennyei térben,
szent harang harmóniája száll. 

Kóda:
Mária Anya végtelen kegyelméből
legyőzünk teret és időt.
A Buddha természet ural itt mindent,
halljuk a hívást,
Krisztussá válunk a Földön,
hogy az Aranykor végre eljöjjön.

1. A továbbiakban már nem ítélkezem az emberek felett az emberi normáknak megfelelően, sem az alapján, hogy ki érdemes és ki nem a fényemre.  Ettől függetlenül nem kell, hogy mindenkit egyformán kezeljek, és nem szükséges az, hogy válogatás nélkül hagyjam, hogy mások kegyetlenkedjenek velem.  Látom, hogy Isten fénye magasan intelligens, amely képes megadni minden egyes embernek azt, amire a szabadságához szüksége van.  Ahhoz, hogy ennek a fénynek a nyitott eszköze lehessek, feladom minden elvárásomat, azokat is, amelyeket másokkal szemben támasztottam.  Megfogadom, hogy az embereket nem a külső tudatom alapján ítélem meg, hanem arra törekszem, hogy azt a Krisztusi megkülönböztető képesség alapján tegyem.   

Az Eksztatikus Béke, a Szent Tűz,
az embereket mindig feljebb emeli.
Az Eksztatikus Béke megtölti a levegőt,
így az rózsaillattal lesz teli.
Az Eksztatikus Béke, a nyitott kapu,
a háborús gondolatokat felemészti.

Az Eksztatikus Béke, a Szent Út,
a fájdalmon és a haragon túlvezet.
Az Eksztatikus Béke nyugtatja le a vizet,
balzsamként enyhíti az érzéseket.
Az Eksztatikus Béke tölti most meg a Földet,
az Aranykor így megszülethet.

2. Megfogadom, hogy a szívem fókuszpontjában maradok, az Isteni Lángom fókuszában, és hagyom, hogy az Isteni Lángom mindenkinek azt adja, amire szüksége van.  Mert néhányuknak gondoskodó szeretetre van szüksége, másoknak kemény szeretetre, amely megkérdőjelezi az illúziójukat, és arra buzdítja őket, hogy feljebb lépjenek, kijelentve, hogy látják, hogy létezik egy jobb út.  A béke lesz az a központ, amelyre összpontosítok a másokkal való együttműködéseim során.

Üdvözlégy Béke Lángja

3. Látom, hogy a szennyezett atmoszférában felnövő rózsák is ontják az illatukat, és nincsenek tekintettel arra, hogy van-e a közelükben olyan ember, aki értékeli azt.  A rózsák nem azért léteznek, hogy értékeljék őket.  A rózsák feladata az, hogy kiárasszák az illatukat, és erre is fókuszálnak.  Látom, hogy azokra a rózsákra, amelyek a Föld legsötétebb helyei közelében élnek, a sötétség nincs hatással.  A rózsa ugyanis nem foglalkozik azzal, és nem ítélkezik.

Üdvözlégy Béke Lángja

4. Látom, hogy a rózsa nem tartja vissza az illatát.  Így bárki, aki oda sétál hozzá, az annak a teljes illatát érzi, mivel a rózsának nem az a feladata, hogy ítélkezzen; azért van ott, hogy kibocsájtsa a csodálatos illatát, amely mindenkit felemel, aki azt érzi.  Mindenki részesül tehát a rózsa illatából, mert a rózsa egyedül abban érintett, hogy az illatával feljebb emeljen minden emberi lényt. 

Üdvözlégy Béke Lángja

5. Hajlandó vagyok a legmesszemenőbbekig szolgálni a konfliktusoknak és a háborúknak a Földről való eltüntetésének ügyét, és elkötelezem magam arra, hogy a Béke belső útját járom.  Hajlandó vagyok Jézustól tanulni, hogy a Béke Hercegétől tanulhassak, egészen addig, amikor én is a béke hercegévé, vagy hercegnőjévé válok.  Hajlandó vagyok megörökölni az Atyám birodalmát, és azt mindenkinek átadni.

 Üdvözlégy Béke Lángja

6. Megerősítem, hogy a hatodik sugár a Béke sugara, a hetedik sugár pedig a Szabadság sugara.  Látom, hogy a Földnek az a sorsa, hogy a Halak korszakból a Vízöntő korszakba jusson.  Tudom azonban, hogy mindaddig nem valósulhat meg a szabadság, ameddig nincs béke.  Látom, hogy amennyiben nincs a saját lényemben béke, akkor nem lehetek szabad.  Akkor ugyanis az érzelmeim tartanak fogságban rabként, amelynek eredményeként a legkisebb provokáció is ki tud mozdítani a békémből.  Fogadom, hogy többé már nem hagyom azt, hogy bármilyen földi körülmény ki tudjon mozdítani a békémből.  Arra törekszem, hogy állandóan a béke állapotában éljek.

Üdvözlégy Béke Lángja

7. Látom, hogy St. Germain Aranykora mindaddig nem nyilvánulhat meg a Földön, ameddig a háborúk sötét fellege állandó fenyegetést jelent erre a bolygóra.  A nemzetek nem építkezhetnek az Aranykorra, ha az általuk felépítettek percek alatt elveszhetnek egy nukleáris holocaust, vagy akár egy hagyományos háború eredményeként is.  Éppen ezért a béke a szabadság kulcsa.  Megerősítem, hogy a békének tulajdonítok kulcsfontosságot.  Ezt a kulcsot alkalmazom, és a továbbiakban már nem hagyom, hogy az egóm elhitesse velem azt, hogy ha valamilyen külső körülmények nem megfelelőek, akkor már nem lehetek békében.  Megfogadom, hogy számomra a béke lesz a központ most és mindig.

Az Eksztatikus Béke, a Szent Tűz,
az embereket mindig feljebb emeli.
Az Eksztatikus Béke megtölti a levegőt,
így az rózsaillattal lesz teli.
Az Eksztatikus Béke, a nyitott kapu,
a háborús gondolatokat felemészti.

Az Eksztatikus Béke, a Szent Út,
a fájdalmon és a haragon túlvezet.
Az Eksztatikus Béke nyugtatja le a vizet,
balzsamként enyhíti az érzéseket.
Az Eksztatikus Béke tölti most meg a Földet,
az Aranykor így megszülethet.

8. Látom, hogy az ego azt akarja, hogy azt gondoljam, hogy csak ha bizonyos személyes körülményeim rendben vannak, akkor lehetek békében az életemmel, és csak ha bizonyos körülmények megvalósulnak a világban, akkor lehetek békében a bolygó jövőjét illetően.  Tudom, hogy ez hazugság, mivel a külső körülmények nem mások, mint a belső körülményeim visszatükröződései.  Ezért mindaddig nem tapasztalhatom meg a béke körülményeit az életemben, vagy a bolygón, ameddig úgy nem határozok, hogy a külső körülményektől függetlenül belül békében leszek.

 Üdvözlégy Béke Lángja

9. Látom, hogy az ego által felépített alapvető elvárás szerint a belső békémnek a külső világ békéjétől kellene függnie.  Ez az illúzió korszakok óta fennáll.  A belső békém azonban önmagamon kívül nem múlik semmi máson.  A belső békémet csak egy dolog befolyásolja, az Isten Béke Lángjához való saját belső kapcsolódásom, az, hogy mennyire fókuszálom a figyelmemet oda.  A Béke Lángjában központosítom magamat most és mindig.

Üdvözlégy Béke Lángja

10. Megerősítem, hogy nincsen semmi, ami közém és a Béke Lángjához való belső kapcsolódásom közé állhat.  Megerősítem, hogy Isten országa bennem van, ami azt jelenti, hogy semmilyen pszichés, vagy a lényemben jelen lévő körülmény, vagy bolygói külső körülmény sem állhat az Istennel való egységem, a Béke Lángjával való egységem közé.

Üdvözlégy Béke Lángja

11. Úgy döntök, hogy a békét nem önmagamon kívül keresem.  Csak ott keresem, ahol az egyedül megtalálható, a béke birodalmában, ami bennem van.  Látom már, hogy a Béke Elohim hajlandó megosztani a Béke Lángját mindazokkal, akik a külső körülményektől függetlenül a békével kötelezik el magukat.  Így megfogadom azt, hogy szeretetteljesen osztozom az Eksztatikus Béke Lángjában.

Az Eksztatikus Béke, a Szent Tűz,
az embereket mindig feljebb emeli.
Az Eksztatikus Béke megtölti a levegőt,
így az rózsaillattal lesz teli.
Az Eksztatikus Béke, a nyitott kapu,
a háborús gondolatokat felemészti.

Az Eksztatikus Béke, a Szent Út,
a fájdalmon és a haragon túlvezet.
Az Eksztatikus Béke nyugtatja le a vizet,
balzsamként enyhíti az érzéseket.
Az Eksztatikus Béke tölti most meg a Földet,
az Aranykor így megszülethet.

12. A Béke Elohimmal együtt mondom: „Béke, légy nyugodt, és tudd, hogy Isten VAGYOK.  Béke, légy nyugodt, és tudd, hogy az ÉN VAGYOK Jelenléte Isten benned. A békém veled van.  Sokszorozd meg azt, és sugározd ki minden életre, hogy ez a bolygó békében létezhessen.”

Üdvözlégy Béke Lángja

4. Összevont

Üdvözlégy Mária, dicsőítünk téged,
aki az Anya Fényt mindenben felemeled.
A fény egyensúlyban árad, 
lelkünk harmóniája feltámad.

Refrén:
Mária Anya elengedjük minden
békétlen gondolatunkat,
érzelmeinket.
Megválunk a régi mintáktól,
mely halandóságunkról szól.

Élet Folyója, örök áramlás,
élni fogunk, fejlődni akarunk,
mindenen túllépünk,
hogy többé váljunk,
az élet örömét csodáljuk.

A szívnek már nincsen gondja,
Mária szeretete azt feloldja.
A tizenkét szirmú rózsa nyílik már,
a lélek a párjára vár.

Refrén

A torok mily kéken ragyog,
Isten akaratában biztos vagyok,
ereje szeretetként nyilvánul meg,
Krisztusi útmutatásként élhetjük meg.

Refrén

A szolár plexus békére lel,
ha harag, félelem ott nem székel.
A szent tízes most nyílik épp
bordó és arany virágként.

Refrén

A szívnek már nincsen gondja,
Mária szeretete azt feloldja.
A tizenkét szirmú rózsa nyílik már,
a lélek a párjára vár.

Refrén

A homlok smaragd zöld színt áraszt,
a Krisztusi tökéletességünk ad mindenre választ.
Isten tökéletes tervét látva
Isten szeretetét érezzük mindenki irányába.

Refrén

A lélek gyönyörben úszik,
amint az ibolyaláng leérkezik.
A lélek Isten tiszta levegőjében
szabad az Anya ölelésében.

Refrén

A szívnek már nincsen gondja,
Mária szeretete azt feloldja.
A tizenkét szirmú rózsa nyílik már,
a lélek a párjára vár.

Refrén

A korona aranyként fénylik,
amint az ezer szirom kinyílik.
Buddhát látjuk a tetején
ünnepi öltözékkel ékesítvén.

Refrén

Az alap a legtisztább fehér,
hol négy szirom sugároz fényt.
Az Anya a tiszta szeretetével,
Istent, az Atyát köszönti fel.

Refrén

Az Anya-Fény és a Buddha
a sötétséget feloldja.
Jézus és St. Germain
az Aranykort elhozza. 

Az Anya gyengéd szereteteként
égi áldás hullik rám,
a fenséges mennyei térben,
szent harang harmóniája száll. 

Kóda:
Mária Anya végtelen kegyelméből
legyőzünk teret és időt.
A Buddha természet ural itt mindent,
halljuk a hívást,
Krisztussá válunk a Földön,
hogy az Aranykor végre eljöjjön.

A Béke Elohim, Jézus Krisztus, Mária Anya, St. Germain és a Nagy Isteni Vezető nevében az Extatikus Béke Lángját hívom így szólva:

EUTAI (kiejtés: í-ju-taj) kántáljuk 3X, 9X, 33X, vagy 144X

Meditáció a Béke Rózsáján

A Béke Elohim nevében, Jézus Krisztus nevében a Béke Rózsáját hívom, azt képzelem el a szolár plexus (napfonat) csakrámon, és minden ember (nevezzünk meg egy helyszínt, vagy egy olyan helyzetet, amelybe békét akarunk bevinni)  napfonat csakráján.

ÚTMUTATÓ:

Csendben képzeljünk el egy olyan fehér rózsát, amely fényt bocsájt ki magából. Vizualizáljuk azt, ahogy az a fényét a Földre, vagy egy adott helyzetbe sugározza, és általa az adott helyzet átalakul, és briliáns fehér fényt bocsájt ki magából.

Képzeljük el a Béke Rózsáját a saját napfonat csakránkon és az érintett emberek napfonat csakráján.  Vizualizáljuk, ahogy az kisugározza a fényét, és a béke illatát árasztja ki egészen addig, amikor az egész energiamező megtelik annak fényével és illatával. 

Ha békétlen helyzettel találkozunk a Földön, akkor képzeljük el a béke rózsáját a terület felett, és ismételten képzeljük el, hogy az egész terület fénnyel és a béke illatával töltődik fel.

Megjegyzés: Képzeljük el ezt a rózsát a napfonat csakránkon minden olyan esetben, amikor negatív érzelmi reakcióba vonzódunk bele, legyen az a személyes életünk része, vagy bolygói szintű esemény.

Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kék-lángú Angyalainak milliárdjai mindenkit kiszabadítanak a háború szelleméből és energiájából.

Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kék-lángú Angyalainak milliárdjai megszabadítanak minden embert az anti-krisztusi hazugságoktól, amelyek háborúhoz vezetnek.

Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kék-lángú Angyalainak milliárdjai kiszabadítanak minden embert az anti-krisztusi erők által elkezdett háborúkban való harc végső rabságától.

Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kék-lángú Angyalainak milliárdjai minden embert kiszabadítanak az uralkodó elit által elindított végső anyagi rabszolgaságból.

Úgy döntök, hogy eggyé válok az Istenemmel, így Mihály Arkangyal Jelenléte VAGYOK, aki a háború erőit megköti. 

Az Úré a Föld és a Békéjének a teljessége. (3X) Ámen.

Az Atya-, a Fiú-, a Szent Szellem-, és a Csodálatos Anya feltétel nélküli szeretete nevében, Ámen.

Lezárás:
Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kék-lángú Angyalai körülvesznek minden embert az áthatolhatatlan Kék-lángú energiájuk pajzsával.  Megerősítem, hogy így el vagyunk zárva a békétlenség minden energiájától, amelyet ennek a világnak az erői küldtek ellenünk.  Elfogadom, hogy Mihály Arkangyal megköti a bennünk lévő ellenséget, az emberi egót, hogy amikor ennek a világnak a hercege eljön hozzánk, akkor semmit se találjon önmagából bennünk.  Lemondok az anti-énemről, és a lényem tagjai és a többi ember közötti háborúskodásról, és elfogadom, hogy ezt felemészti az Eksztatikus Béke Lángja és Mária Anya feltétel nélküli szeretete.  Elfogadom, hogy az emberek anti-énjének a helyére a Krisztusi énjük lép most és mindörökre.

A bennem lévő Krisztusi Láng erejével megerősítem, hogy körbezár az Eksztatikus Béke Lángja.  Megerősítem, hogy minden embert körbezár az Eksztatikus Béke Lángja.  Megerősítem, hogy a Földet körbezárja az Eksztatikus Béke Lángja.  Ámen.

Az oldal tetejéreUgrás a lap tetejére

Utolsó módosítás: 2019-07-14 18:54:58

Újdonságok:

A WINV20 Invokáció Magyarországnak a kommunizmus örökségétől való megszabadulásáért című nagyon erőteljes invokáció lefordításra került.  Egy kis közösség  fel is vállalta, hogy egymástól távoli helyeken hetente egyszer szerda este 9:30-tól elmondja ezt.  Aki úgy érzi, hogy szeretne ebben részt venni, akkor lehet csatlakozni.  Az időpont csak tájékoztató jellegű, az invokáció bármikor elmondható, a hatása inkább a létszámon múlik.

2019-02-08 15:28:33

Az INV Astrea tégy szabaddá  lefordításra került.  Ez az erőteljes invokáció nagy segítséget nyújt a függőségeket okozó erőktől való megszabaduláshoz.

2019-01-25 16:12:42

A 7.01 Fohász Arcturus és Victoria Elohimhoz lefordításra került.

2019-01-25 11:22:39

Egy Európát érintő, kormányzásról szóló nagyon tanulságos El Morya/ MORE Mester üzenet került lefordításra.

2018-07-11 12:11:14

A 6.02 Fohász Uriel és Auróra Arkangyalhoz lefordításra került.

2018-03-13 09:49:10