WINV13: A Világbéke Lángjának behívása

Az Atya-, a Fiú-, a Szent Szellem- és a Csodálatos Anya feltétel nélküli szeretetének nevében: Ámen.

Mihály Arkangyal, Jézus Krisztus, Mária Anya, St. Germain és a Felemelkedettek Seregének egész szelleme nevében ezt az invokációt az Eksztatikus Béke megnyilvánulásának ajánlom a következő helyzetekben…

Ima az Eksztatikus Békéért

Uram, úgy döntöttem, hogy a békéd eszköze leszek.

Ahol gyűlölet van, ÉN a Szeretet Lángja VAGYOK.
Ahol sérelem van, Én az Igazság Lángja VAGYOK. 
Ahol kétség van, ÉN a Valóság Lángja VAGYOK.
Ahol kétségbeesés van, ÉN a Vízió Lángja VAGYOK.
Ahol sötétség van, ÉN a Világ Fénye VAGYOK.
Ahol szomorúság van, ÉN az Áldott Jókedv Lángja VAGYOK.

Ó, Isteni Mester, úgy döntöttem, hogy vigaszt nyújtok másoknak, így tőled én is vigaszt nyerek.

Úgy döntöttem, hogy megértő leszek másokkal, így nálad én is megértésre találok.
Úgy döntöttem, hogy szeretni fogom az embereket, így én is szeretetet kapok tőled.
Mert, ha másokkal odaadóak vagyunk, akkor kapunk tőled is többet.
Ha megbocsájtunk másoknak, akkor nyerünk nálad is megbocsájtást.
Ha hagyjuk, hogy az egónk meghaljon, akkor születünk Élő Krisztusként újjá az örök életben, úgy itt lenn a Földön, mint ahogyan a Mennyben, most és mindörökké.

Ekkor merünk azok lenni itt lenn, akik odafenn vagyunk, és így válik a Föld is ugyanazzá, mint ami Isten szívében.  Ezért ÉN az Aranykor megnyilvánulása VAGYOK, mivel Isten Eksztatikus Béke Lángját teljes szívemből, lelkemből és tudatomból szeretem.  Mert ÉN VAGYOK a világ világossága, és ameddig a világban VAGYOK, addig Béke van a Földön, és Isten akarata nyilvánul meg minden életben.

Úgy döntöttem, hogy látni akarom a háborúk valóságát

Úgy döntöttem, hogy tudomásul veszem azt az alapvető valóságot, hogy Isten nekünk adta az uralmat a Föld felett.  Így mi vagyunk az egyedüli felhatalmazottak arra, hogy békét teremtsünk, és véget vessünk a háborúknak.  Rendelkezünk azzal a hatalommal, hogy véget vessünk a háborúknak, de nincs meg az erőnk ehhez.  Isten azonban rendelkezik ezzel az erővel, de nincs felhatalmazása ezt megtenni.

Felismertem, hogy semmilyen mértékű erőszak, vagy emberi erő nem képes békét teremteni a Földön, mivel nem oldhatunk meg egy problémát ugyanazon a tudatszinten, ahol az keletkezett.  A béke nem teremthető meg félelem által, csak úgy, ha az Eksztatikus Béke Lángja felemészt minden félelmet, gyűlöletet és igazságtalanságot.  Úgy döntöttem, hogy az Eksztatikus Békéért lemondok minden félelmemről, és annak lángjával eggyé válok.  Vele eggyé válva megszabadulok a háborúk bénító félelmétől, és kész VAGYOK kiállni a békéért.

Úgy döntöttem, hogy tudomásul veszem az Egy Törvényét, amelynek alapján egy személy képes Isten ereje számára nyitott kapuvá válni, és így ez az erő ebbe a világba leáramolhat.  Kijelentem, hogy hajlandó vagyok megtestesíteni az Eksztatikus Béke Lángját, és hagyom, hogy annak fénye felemésszen minden háborúskodást a tagjaim között, és így többé már nem vagyok önmagam ellen megosztott ház.  Hajlandó VAGYOK egésszé válni, hogy a teljességem Isten számára olyan elfogadható felajánlás legyen, amelyet megsokszorozhat.

Úgy döntöttem, hogy tudomásul veszem, hogy az emberek által lehetetlen békét teremteni, de Istennel minden lehetséges.  A szabad akaratommal igényt tartok a Föld feletti uralmunkra, melyet Isten ránk ruházott.  Örömmel adok felhatalmazást Mihály Arkangyalnak, és arra utasítóm Mihály Arkangyalt és az angyalainak légióit, hogy a Földet körbevéve emésszék fel a békétlenség tudatszintjét, és minden olyan energiát, amelyet a háborúskodásokkal leminősítünk.

Mihály Arkangyal, emészd fel a háborúk erőit

1.Mihály Arkangyal, küldd el az angyalaid légióit a világ négy sarkára, és emészd fel a háborúk minden ősi és modern feljegyzéseit, amelyek belevonják az embereket abba, hogy a konfliktusokra erőszakkal válaszoljanak.  Emésszétek fel az összes lefelé tartó spirált és minden háborúskodást az egyéni résztvevők és a csoportok között.  Emésszétek fel a háborúk bénító félelmét, hogy minden igazán spirituális ember szabaddá válva kiálljon a békét követelve.  Isten Akaratának Lángja VAGYOK felemésztve az erővel való visszaélés minden formáját.

Üdvözlégy Mihály

Mihály Arkangyal, Isten irányításának parancsát
vedd át a Föld felett,
hogy a Szabadság Lángja fáklyáját fenntartva
mindenki ismerje az ÉN VAGYOK nevet.
Az emberiség szabaddá válva,
egyként Istent szolgálja.

Mihály Arkangyal, a vízióinkat
segíts tisztán tartani,
hogy Isten Testévé, nyitott kapukká válva a Földön,
a kegyelem rajtunk keresztül lejöjjön.
Amint cselekvésbe kezdünk,
az Aranykor alapját letesszük.

2.Mihály Arkangyal, emészd fel az erővel való visszaélés energiáját, annak minden feljegyzett formáját, amely miatt az emberek egyedül a háborúkat látták a problémáik megoldásaként.  Ébreszd rá az embereket annak valóságára, hogy egy kisszámú elit a hatalommal visszaélve megosztotta a spirituális embereket a Földön, amely testvért testvér ellenségévé tett, és állandósította a hatalom és az irányítás érdekében vívott végtelen harcot.  Ezért az egyedüli útja annak, hogy a háborúknak véget vessünk az, ha a hatalom gyakorlás minden formáját Isten akaratának harmóniája alá rendeljük.  Isten Akaratának Lángja VAGYOK, amely felemészt minden erővel való visszaélést.    

Üdvözlégy Mihály

3.Mihály Arkangyal, emészd fel a tudatlanság minden energiáját, annak minden feljegyzett formáját, amely megakadályozza az embereket abban, hogy a konfliktusokra békés megoldást találjanak.  Ébreszd rá az embereket annak valóságára, hogy a saját tudatlanságuk teszi lehetővé azt, hogy a háborúkba belevonhassák őket.  Ezért az egyedüli útja annak, hogy a háborúknak véget vessünk az, ha az emberek ráébrednek arra, hogy képesek az anti-krisztusi tudat valótlanságán túlra látni, és felfedezni a Krisztusi tudatot.  Isten Akaratának Lángja VAGYOK, amely felemészt minden erővel való visszaélést.

Üdvözlégy Mihály

4.Mihály Arkangyal, emészd fel a harag és gyűlölet minden energiáját, annak minden feljegyzett formáját, amely megakadályozza, hogy az emberek a szereteten és a megbocsájtáson keresztül oldják meg a problémáikat.  Ébreszd rá az embereket annak valóságára, hogy a harag és a gyűlölet véget nem érő harccal az ellenfélhez köti őket, akik maguk is a harag és a gyűlölet csapdájában ragadtak.  Ezért az egyedüli útja annak, hogy a háborúknak véget vessünk az, ha a haragra szeretettel, a gyűlöletre pedig megbocsájtással kezdünk el válaszolni.  Isten Akaratának Lángja VAGYOK, amely felemészt minden erővel való visszaélést.

Üdvözlégy Mihály

5.Mihály Arkangyal, emészd fel a gőg minden energiáját, annak minden feljegyzett formáját, amely megakadályozza az embereket abban, hogy beismerjék azt, ha tévedtek, és ezáltal  a régi meggyőződéseik fölé emelkedhessenek.  Ébreszd rá az embereket annak valóságára, hogy a gőg az egyenlőtlenségből, az igazságtalanságból és a fanatizmusból ered, amelyek a fegyveres konfliktusok kiinduló pontjai.  Ezért az egyedüli útja annak, hogy a háborúknak véget vessünk az, ha abbahagyjuk a dualista illúziók védelmezését, és meglátjuk azt, hogy a Krisztusi tudatban minden élet egy.  Isten Akaratának Lángja VAGYOK, amely felemészt minden erővel való visszaélést.

Üdvözlégy Mihály

6.Mihály Arkangyal, emészd fel a kapzsiság minden energiáját, annak minden feljegyzett formáját, amely miatt az emberek erővel vesznek el dolgokat egymástól.  Ébreszd rá az embereket arra, hogy Isten mindent megad nekik, amire szükségük van, ha túllépnek az elkülönülés érzetükön, és ha Isten törvényeivel harmóniába kerülnek.  Ezért az egyedüli útja annak, hogy a háborúknak véget vessünk az, ha magunk mögött hagyjuk a hiány tudatszintjét, helyette elfogadva Istentől a bőségben gazdag életet, amely olyan bőséget jelent, amely jóval túllép mindazon, ami az embereknek elegendő.  Isten Akaratának Lángja VAGYOK, amely felemészt minden erővel való visszaélést.

Üdvözlégy Mihály

7.Mihály Arkangyal, emészd fel az irigység minden energiáját, annak minden feljegyzett formáját, amely megakadályozza az embereket abban, hogy meglássák, hogy a problémáikat a saját tudatszintjük okozza és nem más emberek.  Ébreszd rá az embereket annak valóságára, hogy az irigység abból az illúzióból fakad, hogy Isten valakiket jobban szeret másoknál.  Ezért az egyedüli útja annak, hogy a háborúknak véget vessünk az, ha elfogadjuk Isten feltétel nélküli szeretetét, amely egyaránt ragyog a jókra és a gonoszokra, és képes mindenkit jobbá tenni.  Isten Akaratának Lángja VAGYOK, amely felemészt minden erővel való visszaélést.

Mihály Arkangyal, Isten irányításának parancsát
vedd át a Föld felett,
hogy a Szabadság Lángja fáklyáját fenntartva
mindenki ismerje az ÉN VAGYOK nevet.
Az emberiség így szabaddá válva,
egyként Istent szolgálja.

Mihály Arkangyal, a vízióinkat
segíts tisztán tartani,
hogy Isten Testévé, nyitott kapukká válva a Földön,
a kegyelem rajtunk keresztül lejöjjön.
Amint cselekvésbe kezdünk,
az Aranykor alapját letesszük.

8.Mihály Arkangyal, emészd fel a nem akarás minden energiáját, annak minden feljegyzett formáját, amely megakadályozza az embereket abban, rendíthetetlenül kiálljanak a béke mellett.  Ébreszd rá az embereket annak valóságára, hogy ha a jóemberek nem akarnak kiállni a békéért, akkor azok, akik a háborút kedvelik, belevonják őket a konfliktusokba.  Ezért az egyedüli útja annak, hogy a háborúknak véget vessünk az, ha a spirituális emberek megtagadják azt, hogy abba a tudatállapotba kerüljenek, amely a békénél kevesebb.  Isten Akaratának Lángja VAGYOK, amely felemészt minden erővel való visszaélést.

Üdvözlégy Mihály

9.Mihály Arkangyal, emészd fel a nem-létezés minden energiáját, annak minden feljegyzett formáját, amely megakadályozza a spirituális embereket abban, hogy a béke kiárasztói legyenek a Földön.  Ébreszd rá az embereket annak valóságára, hogy a háborúk folytatódnak, ha a spirituális emberek nem hajlandóak megtestesíteni az Eksztatikus Béke Lángját.  Ezért az egyedüli útja annak, hogy a háborúknak véget vessünk nem csak az, ha mi békések vagyunk, hanem az, ha a Cselekvő Békévé válunk a Földön.  Isten Akaratának Lángja VAGYOK, amely felemészt minden erővel való visszaélést.

Üdvözlégy Mihály

Mihály Arkangyal, ébreszd rá az embereket annak valóságára, hogy csak azért érzik magukat erőtlennek, mert hagyják, hogy az uralkodó elit önmagát az emberek és Isten közé helyezze.  Ébreszd fel őket abból az illúzióból, hogy az emberek csak egy szervezeten, vagy annak vezetőin keresztül érhetik el Istent. Segíts, hogy meglássák, hogy Isten birodalma bennük van, ezért Őt elérhetik a szívükben, Isten pedig képes a népén keresztül tevékenykedni.  Ezért, amikor mi, Isten népe, felhatalmazást adunk Istennek arra, hogy tüntesse el a háborúkat a Földről, akkor Isten megsokszorozza a mi jótetteinket, míg végül csak a béke marad.  A szabad akaratomat most arra használom fel, hogy minden spirituális emberhez szóljak:

ÉBREDJETEK, ÉS VÁLJATOK ISTEN BÉKÉJÉNEK NYITOTT KAPUIVÁ! (4X)

1.Mihály Arkangyal, Isten irányításának parancsát
vedd át a Föld felett,
Isten ereje, bölcsessége és szeretete

árad a bolygónkra le.
 
Refrén: (ismételendő minden versszak után)
Mihály Arkangyal, engedd,
hogy az erőd reánk hulljon,
tölts fel minket Isten Gyémánt Akaratával,
hogy a küldetésünk megvalósuljon.

A Föld így szabadon
a sorsát beteljesíti.
Amint a Szabadság veszi át az uralmat,
fénye a bolygót körülöleli.

2. Emeld a Szabadság Lángja fáklyáját magasba,
hogy mindenki ismerje az ÉN VAGYOK nevet.
Kitartunk, míg a sötétség jelen van,
mert a te fényed vezet.

3. A Földbolygó immár szabad,
egy a nép Isten uralma alatt.
A bolygónkat szeretjük,
kiállunk érte, megvédjük.

4.Mihály Arkangyal, a vízióinkat
segíts tisztán tartani,
Ha szent munkánkat elkezdjük,
Isten országát magunkban megismerjük.

5.Isten testévé, nyitott kapukká válunk a Földön,
hogy a Kegyelem rajtunk keresztül lejöjjön,
mely felemészt minden régi mintát,
így a jövő maga a Mennyország.

6.Amint cselekvésbe kezdünk,
az Aranykor alapját letesszük.
A víziónkkal és a tűzzel bennünk
a Földet mindig feljebb emeljük.

Megjegyzés: A fohászt többször is meg lehet ismételni.

A Béke Útját választom

Úgy döntöttem, hogy figyelembe veszem azt az alapvető valóságot, hogy a háborúk nem maguktól kezdődnek, mi emberek kezdjük el őket.  Úgy döntök, hogy figyelembe veszem, hogy a háborúk az emberiség kollektív tudatának a termékei.  Csak azért lehetséges egy fizikai háború, mivel a háborúskodás az emberiség kollektív tudatában jelen van.  Ez a háborúskodás nem törölhető ki mindaddig, ameddig az egyének egy kritikus tömege túl nem lép azon. 

Úgy döntöttem, hogy elöljárója leszek annak, hogy a béke a kollektív tudatban megjelenjen.  Hajlandó vagyok észlelni a gerendát a saját szememben, és megszűntetni minden megosztást és háborúskodást a lényemben.  Hajlandó vagyok felfedni az anti-krisztusi tudat minden elemét, amelyeket az Eksztatikus Béke Lángjának ajánlok.  Ezért azzal, hogy először a saját szememben lévő gerendát tüntetem el, eljutok annak víziójához, hogy másokat hogyan segítsek abban, hogy eltüntessék a háborút a tudatukból.  Így elnyerem a morális felhatalmazást arra is, hogy követelhessem azt, hogy a háború tudatszintje legyen eltörölve erről a bolygóról.

Úgy döntöttem, hogy észlelem annak alapvető valóságát, hogy bár a háborúknak a kollektív tudat adja az alapját, mégis olyan emberek kellenek hozzá, akik hajlandóak azokat elkezdeni.  Éppen ezért eddig mindig minden háborút egy kisszámú elit indított el, akik teljes mértékben az erővel kötelezték el magukat.  Tudatára ébredtem annak, hogy nincs jogom ezen emberek szabad akaratával szembeszállni.  Azonban jogom van ahhoz, hogy az ítéletük eszközévé váljak, ezért szembe kell nézniük azzal a lehetőséggel, hogy vagy véget vetnek a háborús megoldásaiknak, vagy el lesznek távolítva erről a bolygóról.  Ezért Jézussal együtt mondom: Ítélet végett jöttem én e világra, és ideje, hogy az ítélet lesújtson a háborús tudatszintre és minden olyan lényre, aki azt megtestesíti.   

A Föld spirituális embereihez szólok, hogy egyesüljenek abban, hogy magukba fogadják, és alkalmazzák Jézus mesteri stratégiáját a háború leküzdésére vonatkozóan, amelynek alapján a spirituális emberek egy kritikus tömege a béke mellett kiállva felhatalmazza Istent arra, hogy ítélkezzen, és eltávolítsa a háborús erőket erről a bolygóról.

Kiállok én is, és azt mondom: Elég ebből!  Sújtson le az ítélet a háborús tudatszintre, és legyen az eltávolítva a Földről, hogy béke uralkodjon a bolygón!

Szeretett Jézus ítéld el a háború hazugjait

1. Szeretett Jézus, ébressz rá minden embert arra, hogy meglássa annak az elképzelésnek a képtelenségét, amely szerint az erőszakot még több erőszakkal meg lehet állítani.  Ébreszd rá az embereket annak valóságára, hogy az erőszak spirálja megállításának egyedüli lehetősége az, ha oda tartjuk a másik orcánkat.  Az Eksztatikus Béke Lángja VAGYOK, amely felemészti a háborús tudatot. 

Üdvözlégy Győzedelmes Krisztus
Szeretett Jézus, győzedelmed teljes,
mert Isten mindenkit felébresztett.
Az „oszd meg és uralkodj” idejének vége,
a vak vezetők vesztére.
A szemünk egy, mellyel látjuk
a minket felszabadító Krisztusi igazságot.

Szeretett Jézus, mi, Krisztus népeként,
felszabadítjuk a Föld.
A Halak fáklyáját fenntartva,
nyitunk a Vízöntő korra.
A Földön a győzelmed beteljesedik,
az Aranykor kibontakozik.

2.Szeretett Jézus, ébressz rá minden embert arra, hogy meglássa annak az elképzelésnek a képtelenségét, hogy Isten országát lehetséges úgy a Földre hozni, hogy közben megsértjük Isten azon parancsolatát, hogy ne ölj.  Ébreszd rá az embereket annak valóságára, hogy az egyetlen útja annak, hogy Isten céljait szolgáljuk az, ha teljes szívünkkel, lelkünkkel és tudatunkkal szeretjük Istent és a törvényeit.  Az Eksztatikus Béke Lángja VAGYOK, amely felemészti a háborús tudatot.

Szeretett Jézus, győzedelmed teljes,
mert Isten mindenkit felébresztett.
Az „oszd meg és uralkodj” idejének vége,
a vak vezetők vesztére.
A szemünk egy, mellyel látjuk
a minket felszabadító Krisztusi igazságot.

Szeretett Jézus, mi Krisztus népeként,
felszabadítjuk a Földet.
A Halak fáklyáját fenntartva,
nyitunk a Vízöntő korra.
A Földön győzelmed beteljesedik,
az Aranykor kibontakozik.

3. Szeretett Jézus, ébressz rá minden embert arra, hogy meglássa annak az elképzelésnek a képtelenségét, hogy a gonosz megállítható azzal, ha minden olyan embert elpusztítunk, akit gonosznak tartunk.  Ébreszd rá az embereket annak valóságára, hogy az egyetlen útja annak, hogy a gonosztól megszabaduljunk az, ha úgy szeretjük a szomszédainkat, ahogyan önmagunkat.  Az Eksztatikus Béke Lángja VAGYOK, amely felemészti a háborús tudatot.

Üdvözlégy Győzedelmes Krisztus

4. Szeretett Jézus, ébressz rá minden embert arra, hogy meglássa annak az elképzelésnek a képtelenségét, hogy lehetőség van az állandó béke megteremtésére azzal, ha az erőszak végső formáját alkalmazzuk.  Ébreszd rá az embereket annak valóságára, hogy az állandó béke elérésének az egyetlen módja az, ha nem dobjuk el sem az első, sem a második követ.  Az Eksztatikus Béke Lángja VAGYOK, amely felemészti a háborús tudatot.

Üdvözlégy Győzedelmes Krisztus

5. Szeretett Jézus, ébressz rá minden embert arra, hogy meglássa annak az elképzelésnek a képtelenségét, hogy az erőszak megállítható, azt gondolva, hogy egy erőszakos cselekedet igazolja számunkra azt, hogy visszavágjunk egy újabb erőszakos cselekedettel.  Ébreszd rá az embereket annak valóságára, hogy a gonosz eltüntetésének egyetlen módja az, ha a megtorlást Istenre bízzuk, ha hagyjuk, hogy Isten törvénye alapján érvényesüljön az, hogy ki mint vet, úgy arat.  Az Eksztatikus Béke Lángja VAGYOK, amely felemészti a háborús tudatot.

Üdvözlégy Győzedelmes Krisztus

6. Szeretett Jézus, ébressz rá minden embert arra, hogy meglássa annak az elképzelésnek a képtelenségét, hogy lehetséges jobb jövőt remélni, ha továbbra is ragaszkodunk a múlthoz.  Ébreszd rá az embereket annak valóságára, hogy az egyetlen útja a béke megteremtésének az, ha hetvenszer hét alkalommal bocsájtunk meg.  Az Eksztatikus Béke Lángja VAGYOK, amely felemészti a háborús tudatot.

Üdvözlégy Győzedelmes Krisztus

7. Szeretett Jézus, ébressz rá minden embert arra, hogy meglássa annak az elképzelésnek a képtelenségét, hogy megálljt parancsolhatunk a gonosznak azt gondolva, hogy egy adott hitrendszer az igazi, vagy, hogy minden hit egyformán valós.  Ébreszd rá az embereket annak valóságára, hogy a gonosz eltüntetésének egyetlen módja az, ha különbséget teszünk a valóság és a valótlanság között azáltal, hogy olyan bölcsekké válunk, mint a kígyók, és olyan ártalmatlanokká, amilyenek a galambok.  Az Eksztatikus Béke Lángja VAGYOK, amely felemészti a háborús tudatot.

Üdvözlégy Győzedelmes Krisztus

8. Szeretett Jézus, ébressz rá minden embert arra, hogy meglássa annak az elképzelésnek a képtelenségét, hogy a békét külső cselekedetek végrehajtásával, vagy intézmények által biztosítani lehet.  Ébreszd rá az embereket annak valóságára, hogy az egyetlen módja a béke elhozatalának az, ha ráébredünk arra, hogy a béke egy tudatállapot, majd belépünk Isten országába, amely bennünk van.  Az Eksztatikus Béke Lángja VAGYOK, amely felemészti a háborús tudatot.

Üdvözlégy Győzedelmes Krisztus

9. Szeretett Jézus, ébressz rá minden embert arra, hogy meglássa annak az elképzelésnek a képtelenségét, hogy az anti-krisztusi tudatszinten túljuthatunk a háborúkon.  Ébreszd rá az embereket annak valóságára, hogy az egyetlen módja a háborúk beszüntetésének az, ha először az Isten országába való bejutásra és a tisztességére törekszünk, amely a Krisztusi tudatszint.  Az Eksztatikus Béke Lángja VAGYOK, amely felemészti a háborús tudatot.

Szeretett Jézus, győzedelmed teljes,
mert Isten mindenkit felébresztett.
Az „oszd meg és uralkodj” idejének vége,
a vak vezetők vesztére.
A szemünk egy, mellyel látjuk
a minket felszabadító Krisztusi igazságot.

Szeretett Jézus, mi, Krisztus népeként,
felszabadítjuk a Földet.
A Halak fáklyáját fenntartva,
nyitunk a Vízöntő korra.
A Földön győzelmed beteljesedik,
az Aranykor kibontakozik.

Szeretett Jézus, segíts, hogy az emberek meglássák azt, hogy a béke nem passzív erő.  A béke dinamikus erő, amely nem merül bele a dualista harcokba, hanem helyette Isten Fényét és Igazságát hozza el.  Ezáltal a Dinamikus Béke Lángja egy olyan felemésztő tűz, amely megszabadítja az embereket az illúzióiktól, amelyek elvakítják őket, és amelyektől nem látják a háborúk valódi okait. 

Szeretett Jézus, segíts, hogy minden spirituális ember meglássa azt, hogy mindannyian ugyanabból a forrásból származunk, mindannyian Isten Egy Testének vagyunk részei a Földön.  Ezért az egységhez kell ragaszkodnunk, megtagadva annak lehetőségét, hogy az uralkodó elit a dualista illúziói segítségével megosszon bennünket, és uralkodjon rajtunk.  A szabad akaratommal most minden spirituális emberhez szólok:

ÉBREDJETEK, ÉS VÁLJATOK AZ ÉLŐ, CSELEKVŐ KRISZTUSSÁ! (4X)

1.Szeretett Jézus, győzedelmed teljes,
mert Isten mindenkit felébresztett.
A második eljövetel közeleg,
a Krisztus tudatúak megjelennek.

Refrén: (minden versszak után ismételendő)
Az Élő Krisztus bennem van,
a krisztusi pecsét homlokomon,
Krisztus szeretete a szívemben,
Jézus küldetését magamra veszem.

A Krisztus bennem jelenik meg ismét,
a fényét sugárzom az embereknek szét,
szeretete felemészt minden félelmet,
így jelenléte érezhető mindenkinek.

2.Az "oszd meg és uralkodj" idejének vége,
a vak vezetők vesztére.
Krisztust, a belső királyt követjük,
kinek igazságát hirdetjük.

3.A szemünk egy, mellyel látjuk
a minket felszabadító a Krisztusi igazságot.
Krisztus üzenetét közvetítjük,
és élő bizonyítékként létezünk.

4.Szeretett Jézus, mi, Krisztus népeként,
felszabadítjuk a Földet.
Az élet védelméért kiállunk,
a második eljövetelt szolgáljuk.

5.A Halak fáklyáját fenntartva,
nyitunk a Vízöntő korra.
St. Germaint, mint Téged, úgy szeretjük,
ki a Föld felett Igazsággal uralkodik.

6.A Földön győzelmed beteljesedik,
az Aranykor kibontakozik.
A belső Krisztus felszabadít minket,
hogy Isten Jelenlétévé váljunk itt lent.


Megjegyzés: Ezt a fohászt többször is elmondhatjuk, mielőtt folytatnánk az invokációt.

Úgy döntöttem, hogy elkülönítem magam a Káin tudatszinttől

Úgy döntöttem, hogy figyelembe veszem a minden háború mögött megbújó leglényegesebb tényezőt, a Káin tudatszintet, amely megakadályozza az embereket abban, hogy törődjenek egymással.  Hajlandó vagyok túllépni ezen a tudatszinten.  Feladom a tudatom minden merevségét, és hagyom, hogy Isten legyen az életemben a cselekvő.  Ezért soha sem kell úgy éreznem, hogy kevesebbel rendelkezem, vagy, hogy kevesebbet tudok elérni másoknál, vagy, hogy amit elértem az kevésbé értékes annál, amit más emberek elértek. 
Úgy döntöttem, hogy teljes felelősséget vállalok az életemért, és véget vetek annak, hogy másokat okolok, vagy Istent okolom a körülményeimért.  Ura leszek a helyzetemnek, és felismerem azt, hogy a külső körülményeim a tudatállapotom visszatükröződésének megnyilvánulásai.  Ezért lemondok a tudatom minden olyan eleméről, amely megakadályoz abban, hogy elfogadjam az élet bőségét, amelyet Isten a legnagyobb örömmel biztosít számomra.  Ezért soha többé nem leszek féltékeny más emberekre, Istenre pedig úgy tekintek, mint minden jó és tökéletes dolog forrására.
Úgy döntöttem, hogy a kemény ütések iskoláját magam mögött hagyom, helyette a szívemben rejlő Isteni Irányításra tartok igényt, és így felülemelkedem mindenen, ami Istentől és az élet egységétől elválaszt.  Hajlandó vagyok felismerni a minden életben jelenlévő egységet, és gondot fordítok az embertársaimra.  Így őket a saját tudatszintem feljebb emelésével emelem feljebb, mert általa magammal vonom az összes embert.  Látom már, hogy úgy gondoskodhatom leginkább az embertársaimról, ha a szívemet és a tudatomat tisztán tartom.
Úgy döntöttem, hogy túllépek a szeretetlenség minden elemén.  Elfogadom Isten feltétel nélküli szeretetét annak érdekében, hogy teljes mértékben szeretni tudjam önmagamat.  Azzal, hogy úgy szeretem önmagamat, mint ahogy Isten szeret engem, végül képes leszek arra, hogy úgy szeressem a felebarátaimat, mint önmagamat.  

Mária Anya, ébressz rá minden embert az élet védelmére

1.Mária Anya, ébreszd rá a legspirituálisabb emberek felső 10%-át annak felismerésére, hogy a gonosz csak, mint ideiglenes erő van jelen ezen a bolygón.  Segítsd az embereket, hogy felismerjék, és beismerjék azt, hogy a háborúk fenyegetése túl komoly ahhoz, hogy továbbra is abban az illúzióban éljenek, hogy ha nem vesznek tudomást a problémákról, akkor azok megszűnnek maguktól.  A Feltétel Nélküli Szeretet Lángja VAGYOK, amely felemészti a Káin tudatszintet.

Üdvözlégy Anya Fény
Üdvözlégy Mária, dicsőítünk téged,
ki az Anya Fényt mindenben felemeled.
Az alap a legtisztább fehér,
hol négy szirom ontja a fényt.
A szolár központ békére lel,
a szívben gond és baj nem székel.

A torok mily kéken ragyog,
a homlok smaragd zöld színt áraszt,
a korona aranyként fénylik,
amint az ezer szirom kinyílik.
Az Anya gyengéd csókját érzem
végtelen égi áldásként itt lenn.

2. Mária Anya, ébressz rá minden spirituális embert annak valóságára, hogy vannak olyan emberek és olyan erők, akik nem úgy gondolkodnak, mint ahogy mi, és ők egyáltalán nem tisztelik az élet szentségét.  Vannak olyan emberek, akik számára a háborúk, még a leghatalmasabb pusztító erővel bíró fegyverekkel vívott világháború is elfogadható az abszolút hatalomra, uralomra törekvésük eszközeként.  Ahhoz, hogy ezek a gonosz erők győzni tudjanak, ahhoz csak arra van szükségük, hogy a spirituális emberek ne tegyenek semmit.   A Feltétel Nélküli Szeretet Lángja VAGYOK, amely felemészti a Káin tudatszintet.

Üdvözlégy Anya Fény

3. Mária Anya, ébressz rá minden spirituális embert annak valóságára, hogy ha nem állunk ki, és nem döntünk úgy, hogy a háborúk nem elfogadhatóak a továbbiakban ezen a bolygón, akkor Isten nem rendelkezik azzal a felhatalmazással, hogy eltávolítsa azokat az erőket, amelyek a háborúkat kiváltják.  Ébreszd rá a spirituális embereket annak valóságára, hogy Istennel minden lehetséges, amely azt jelenti, hogy ki kell állnunk Isten mellett a gonosz erőkkel szemben.  A Feltétel Nélküli Szeretet Lángja VAGYOK, amely felemészti a Káin tudatszintet.

Üdvözlégy Mária, dicsőítünk téged,
ki az Anya Fényt mindenben felemeled.
Az alap a legtisztább fehér,
hol négy szirom ontja a fényt.
A szolár központ békére lel,
a szívben gond és baj nem székel.

A torok mily kéken ragyog,
a homlok smaragd zöld színt áraszt,
a korona aranyként fénylik,
amint az ezer szirom kinyílik.
Az Anya gyengéd csókját érzem
végtelen égi áldásként itt lenn.

4. Mária Anya, ébressz rá minden spirituális embert annak valóságára, hogy Istennek ahhoz, hogy eltávolítsa azokat, akik teljes mértékben a gonosz célokkal kötelezték el magukat, szüksége van azokra, akik egyformán elszántan kötelezték el magukat Isten céljainak megvalósításáért.  Csak a spirituálisan legelkötelezettebb embereknek van esélyük arra, hogy erre a tudatszintre emelkedjenek, és elérjék azt a megkülönböztetési képességet, amely különbséget tud tenni a viszonylagos jó és rossz, valamint Isten abszolút valósága között.  A Feltétel Nélküli Szeretet Lángja VAGYOK, amely felemészti a Káin tudatszintet.

Üdvözlégy Anya Fény

5. Mária Anya, ébressz rá minden spirituális embert annak valóságára, hogy keresztül kell látnunk, felül kell emelkednünk a korszakok során vívott harcokon, a hamis istenek, Góg és Magóg, viszonylagos jóján és rosszán.  Bölcseknek kell lennünk, mint amilyenek a kígyók és ártalmatlanoknak, mint amilyenek a galambok, annak érdekében, hogy ne lehessen bennünket bevonni a végtelen harcokba, hogy helyette a békét testesítsük meg, amely a megértéshez vezet.   A Feltétel Nélküli Szeretet Lángja VAGYOK, amely felemészti a Káin tudatszintet.

Üdvözlégy Anya Fény

6. Mária Anya, ébressz rá minden spirituális embert arra a tényre, hogy kizárólag bennünk van meg annak lehetősége, hogy a Krisztusi ítélet eszközévé váljunk.  Az emberek elé kell tárnunk a valós választási lehetőséget a Krisztusi tudat egy igazsága és az anti-krisztusi tudat sokféle dualista „igazsága” között.  A mi lehetőségünk, hogy felébresszük az embereket annak érdekében, hogy ne maradjanak a vak vezetők vak követői, hogy észleljék, hogy bár azt gondolták, hogy jó célt szolgálnak, valójában az uralkodó elitet támogatták.   A Feltétel Nélküli Szeretet Lángja VAGYOK, amely felemészti a Káin tudatszintet.

Üdvözlégy Mária, dicsőítünk téged,
ki az Anya Fényt mindenben felemeled.
Az alap a legtisztább fehér,
hol négy szirom ontja a fényt.
A szolár központ békére lel,
a szívben gond és baj nem székel.

A torok mily kéken ragyog,
a homlok smaragd zöld színt áraszt,
a korona aranyként fénylik,
amint az ezer szirom kinyílik.
Az Anya gyengéd csókját érzem
végtelen égi áldásként itt lenn.

7.Mária Anya, ébressz rá minden spirituális embert arra a tényre, hogy van egy kis létszámú uralkodó elit, akik azt hiszik magukról, hogy jobbak másoknál, és hogy joguk van ahhoz, hogy uralkodjanak.  Segíts a spirituális embereknek meglátni azt, hogy ez az erő elit csak akkor állítható meg, ha valaki veszi a bátorságot, és kiáll az igazságért felfedve a mesterkedéseiket, hogy azok láthatóakká váljanak a lakosság számára.  Valakinek ki kell mondania, hogy a császár meztelen.  A Feltétel Nélküli Szeretet Lángja VAGYOK, amely felemészti a Káin tudatszintet.

Üdvözlégy Anya Fény

8.Mária Anya, ébressz fel minden spirituális embert, hogy felül tudjunk emelkedni azon az illúzión, hogy a békéért való imádkozás, vagy a szeretetteljes, kedves viselkedés semmilyen hatással nincs az uralkodó elitre, és nem vet véget a háborúskodásnak.  Bölcsnek kell lennünk, mint amilyen a kígyó, és fel kell fednünk az uralkodó elitet, ugyanakkor ártalmatlanoknak kell maradnunk, mint amilyenek a galambok, hogy oda tudjuk tartani a másik orcánkat is. Hagynunk kell, hogy Isten eltávolítsa az elit tagjait a Földről, és ki kell az igazságért állnunk, mert az teszi az embereket szabaddá.  A Feltétel Nélküli Szeretet Lángja VAGYOK, amely felemészti a Káin tudatszintet.

Üdvözlégy Mária, dicsőítünk téged,
ki az Anya Fényt mindenben felemeled.
Az alap a legtisztább fehér,
hol négy szirom ontja a fényt.
A szolár központ békére lel,
a szívben gond és baj nem székel.

A torok mily kéken ragyog,
a homlok smaragd zöld színt áraszt,
a korona aranyként fénylik,
amint az ezer szirom kinyílik.
Az Anya gyengéd csókját érzem
végtelen égi áldásként itt lenn.

9.Mária Anya, ébressz rá minden spirituális embert annak valóságára, hogy semmiféle emberi beavatkozás nem képes eltüntetni a gonoszt a Földről.  Csak Isten Fénye szüntetheti meg a sötétséget, amely Fény azonban ebbe a világba azokon az embereken keresztül kell, hogy beáramoljon, akik jelenleg itt testesültek meg.  Ezért mernünk kell az emberek felé sugározni a fényünket, hogy láthassák Isten valóságát keresztül látva az uralkodó elit információ elhallgatása által keltett homályon.  A Feltétel Nélküli Szeretet Lángja VAGYOK, amely felemészti a Káin tudatszintet.

Üdvözlégy Anya Fény  

Mária Anya és Szabadság Anya, ébresszétek rá az embereket annak szükségességére, hogy megvédjék az életet az erőszak és a háborúk erőivel szemben.  Szabadítsátok ki az embereket a tétlenségükből, a minden mindegy állapotukból és a spirituális vakságból, amelyek megakadályozzák őket abban, hogy meglássák azt, hogy a kielégíthetetlen háborúk oltárán ők az áldozatok.  Ébresszetek fel minden embert, hogy különválhassunk az uralkodó elittől, akik az élettel visszaélve árucikként,vagy sakk figurákként kezelik az embereket a soha véget nem érő hatalmi játékaikban.  A szabad akaratomat felhasználva szólok minden spirituális embernek:

ÉBREDJETEK, ÉS VÉDJÉTEK MEG AZ ÉLETET! (4X)   

1.Üdvözlégy Mária, dicsőítünk téged,
ki az életet mindenben felemeled.
A fény egyensúlyban árad,
lelkünk harmóniája feltámad.

Refrén: (minden versszak után megismételendő)
Mária Anya, elengedjük minden
békétlen gondolatunkat, érzelmeinket,
Megválunk a régi mintáktól,
mely halandóságunkról szól.

Élet Folyója, örök áramlás,
élni fogunk, fejlődni akarunk,
mindenen túllépünk, hogy többé váljunk,
az élet örömét csodáljuk.

2.Az alap a legtisztább fehér,
hol négy szirom ontja a fényt.
Az Anya a tiszta szeretetével
Istent, az Atyát köszönti fel.

3.A lélek gyönyörben úszik,
amint az ibolyafény leérkezik.
A lélek Isten tiszta levegőjében
szabad az Anya ölelésében.  

4.A szolár központ békére lel,
ha harag, félelem ott nem székel.
A szent tízes most nyílik épp
bordó és arany virágként.

5.A szívnek már nincsen gondja,
Mária szeretete azt feloldja.
A tizenkét szirmú rózsa nyílik már,
a lélek a párjára vár.

6.A torok mily kéken ragyog,
Isten akaratában biztos vagyok,
ereje szeretetként nyilvánul meg,
Krisztusi útmutatásként élhetjük meg.

7.A homlok smaragd zöld színt áraszt,
Krisztusi tökéletességünk ad mindenre választ.
Isten tökéletes tervét látva,
Isten szeretetét érezzük mindenki irányába.

8.A korona aranyként fénylik,
amint az ezer szirom kinyílik.
Buddhát látjuk a tetején
ünnepi öltözettel ékesítvén.

9.Az Anya Fény és a Buddha
a sötétséget feloldja.
Jézus és St. Germain
az Aranykort elhozza.

10.Az Anya gyengéd szereteteként
égi áldás hullik rám,
a fenséges mennyei térben
szent harang harmóniája száll.

Kóda:
Mária Anya végtelen kegyelméből
legyőzünk teret és időt.
A Buddha természet ural itt mindent,
halljuk a hívást, Krisztussá válunk a Földön,
hogy az Aranykor eljöjjön.

Megjegyzés:  Ez a fohász többször is elmondható az invokáció folytatása előtt.

Elfogadom, hogy Mária Anya és Szabadság Anya az Isteni Anya végtelen és feltétel nélküli szeretetével borítja be a Földet.  Elfogadom, hogy a Föld Nappá válik, és a fényét a világegyetemre sugározza. 

Úgy döntöttem, hogy megszabadulok a háborús tudatszinttől

Úgy döntöttem, hogy elfogadom, hogy a tudatomért és az életemért teljes felelősséggel tartozom, ezért megszabadulok attól az érzéstől, hogy olyan erők áldozata vagyok, amelyekre nincs hatásom.  Ráébredtem arra, hogy csak akkor lehetek teljesen szabad, ha megválaszthatom a reakcióimat minden helyzettel kapcsolatban.  Csak akkor lehetek szabad, ha a szeretet lehet a válaszom mindenre, amit az élet az utamba sodor.
Úgy döntöttem, hogy tudatára ébredek annak, hogy ha az emberek az anti-krisztusi tudatszinttől elvakulnak, akkor nem láthatnak túl a felsőbbrendűségért vívott dualista harcon.  Ezért nem képesek meglátni a konfliktusok békés megoldását, és nem képesek meglátni azt, hogy minden konfliktus az elkülönülés illúziójából fakad.  Úgy döntöttem, hogy a dualitás fölé emelkedem, és a Krisztusi tudat egyetlen szemmel látó víziójának elérésére törekszem, amely lehetővé teszi azt, hogy a minden élet mögötti egységet meglássam. 
Felismertem, hogy csak a minden élettel való egységet észlelve válaszolhatok szeretettel minden élethelyzetre, és csak ha a szeretet felől érkezem, akkor láthatom meg, hogy minden probléma, válsághelyzet, összeütközés rendelkezik erőszakmentes megoldással.  Csak azok, akik a dualitáson túlléptek már, azok válhatnak nyitott kapuivá ezen megoldásoknak az anyagi világban való behozatalára, annak érdekében, hogy mindenki láthassa azokat.  Ezért kijelentem, hogy hajlandó vagyok a Krisztusi tudat erőszakmentes megoldásainak, valamint az Eksztatikus Béke Lángjának nyitott kapujává válni, amely felemészt minden ellenállást a  békés megoldások alkalmazásával szemben.

St. Germain, ébressz rá minden embert a szabadság védelmére

1.St. Germain, ébressz rá minden embert annak felismerésére, hogy az erőszak és a háború fenyegeti a szabadságot leginkább.  Az emberek soha sem korlátozhatják a szabadságukat annál jobban, mint amikor azt gondolják, hogy az egyetlen lehetőségük az, hogy egy helyzetre erőszakkal válaszoljanak.  Egy nemzet soha sem korlátozza saját szabadságát jobban, mint ha azt gondolja, hogy az egyetlen lehetősége a háború.  Ezért az erőszak és a háborúk hazugságon alapulnak.  Ahhoz, hogy rajtuk túljussunk, a tudatunkat kell felszabadítanunk, hogy az megtalálhassa a békés megoldásokat.   A Szabadság Lángja VAGYOK, amely felemészt minden spirituális vakságot.

Üdvözlégy Szabadság Lángja
Ó, St. Germain, ki Krisztus nevében érkezel,
a Szabadság Lángját hozd nekünk el.
Krisztus az Urunk, és te vagy a királyunk,
a békét és szabadságot általad várjuk.
Így együtt új korszakot nyitunk veled,
mely az Aranykorhoz vezet.

Ó, St. Germain, drága Jézus és Mária
a szívünk hozzátok vonzódik.
Veletek együtt hozzunk le a fényt,
így a Föld fénylő csillaggá válik.
A Krisztusi Győzelem lobogóját, hogy mindenki lássa,
Mihály Arkangyal tartja égi irányba.

2.St. Germain, ébressz rá minden embert annak felismerésére, hogy évezredek óta az elit uralkodik rajtuk, és hogy a demokrácia nem garancia a zsarnokság ellen.  Segíts az embereknek meglátni azt, hogy a demokráciában az uralkodó elit a nyers erő bevetése helyett a félrevezető információkkal uralkodik, és mindaddig folytathatják az uralmukat, amíg az emberek figyelmen kívül hagyják azt, hogy mi történik a színfalak mögött.  A Szabadság Lángja VAGYOK, amely felemészt minden spirituális vakságot.

Üdvözlégy Szabadság Lángja

3. St. Germain, ébressz rá minden embert annak felismerésére, hogy az uralkodó elit egyáltalán nem tiszteli Istent, az igazságot, és az emberi élet értékein túlmutató magasabb princípiumokat.  Számukra az egyének és a nemzetek egyszerűen sakkfigurák, akik feláldozhatóak a végső erőharcuk érdekében.  Ezért az embereknek fel kell ébredniük, és el kell dönteniük, hogy Istent szolgálják-e, vagy a mammont.  A Szabadság Lángja VAGYOK, amely felemészt minden spirituális vakságot.

Üdvözlégy Szabadság Lángja

4. St. Germain, ébressz rá minden embert arra a tényre, hogy valójában az uralkodó elit robbantott ki minden háborút, amelyek közül egyiknek sem volt jó szándékú a célja.  A háborúk létrejötte a különböző uralkodó elit csoportok közötti rivalizáció eredménye, melyeknek a pénzszerzés és a hatalom megszerzésének vágya az indító okuk.  A terrorizmus pedig egyszerűen a feszültségkeltés végső fegyvere, amellyel növekednek a hadászati kiadások, és amely aláássa a szabadságot.  Ezért az embereknek el kell utasítaniuk azt, belevonják őket ezen dualista harcok bármelyik oldalának támogatásába.  A Szabadság Lángja VAGYOK, amely felemészt minden spirituális vakságot.

Ó, St. Germain, ki Krisztus nevében érkezel,
a Szabadság Lángját hozd nekünk el.
Krisztus az Urunk, és te vagy a királyunk,
a békét és szabadságot általad várjuk.
Együtt új korszakot nyitunk veled,
mely az Aranykorhoz vezet.

Ó, St. Germain, drága Jézus és Mária
a szívünk hozzátok vonzódik.
Veletek együtt hozzunk le a fényt,
így a Föld fénylő csillaggá válik.
A Krisztusi Győzelem lobogóját, hogy mindenki lássa,
Mihály Arkangyal tartja égi irányba.

5.St. Germain, ébressz rá minden embert arra a tényre, hogy a háborúk elveszik az átlagemberek szabadságát és életét.  A szabadságot nem lehet erőltetni, és nem is lehet erő alkalmazásával elérni.  Ezért az első lövés eldörrenésekor a szabadság az első áldozat.  Az emberek csak akkor érik el a szabadságukat, ha felfedik az uralkodó elitet, és megtagadják azt, hogy értük harcoljanak.  A Szabadság Lángja VAGYOK, amely felemészt minden spirituális vakságot.

Ó, St. Germain, ki Krisztus nevében érkezel,
a Szabadság Lángját hozd nekünk el.
Krisztus az Urunk, és te vagy a királyunk,
a békét és szabadságot általad várjuk.
Együtt új korszakot nyitunk veled,
mely az Aranykorhoz vezet.

Ó, St. Germain, drága Jézus és Mária
a szívünk hozzátok vonzódik.
Veletek együtt hozzunk le a fényt,
így a Föld fénylő csillaggá válik.
A Krisztusi Győzelem lobogóját, hogy mindenki lássa,
Mihály Arkangyal tartja égi irányba.

6.St. Germain, ébressz rá minden embert arra a tényre, hogy az uralkodó elit maga a háborúkban soha sem harcol, ezért olyan emberekre van szükségük, akik megteszik ezt helyettük.  Így a háborúkon csak úgy léphetünk túl, ha az emberek megtagadják azt, hogy manipulációval belevonhassák őket az uralkodó elit háborúiba.  Az uralkodó elit ugyanis soha sem vet véget a háborúknak, mivel azok az ő rejtett céljaikat szolgálják.  Ezért a háborúkat csak az emberek állíthatják meg a békéért kiállva, és követelve azt, hogy a vezetőik találjanak békés megoldásokat a problémáikra.  A Szabadság Lángja VAGYOK, amely felemészt minden spirituális vakságot.

Üdvözlégy Szabadság Lángja

7.St. Germain, ébressz rá minden embert annak valóságára, hogy ha nem vállalják a teljes felelősséget a kormányzásért, akkor nyilvánvalóan az uralkodó elit uralkodik majd rajtuk a színfalak mögött.  Az embereknek tehát fel kell ébredniük, ki kell állniuk, és követelniük kell az Isten általi kormányzást, amely a Krisztusi igazságon alapul, az anti-krisztusi tudat kompromisszumait alapul vevő kormányzás helyett.  A Szabadság Lángja VAGYOK, amely felemészt minden spirituális vakságot.

Üdvözlégy Szabadság Lángja

8. St. Germain, ébressz rá minden embert annak valóságára, hogy minden igazságtalanságnak az uralkodó elit az oka, akik azt hiszik, hogy bizonyos emberek jobbak másoknál, ezért speciális jogok, privilégiumok illetik meg őket.  Segíts az embereknek meglátni azt, hogy a jogos ok sem szentesíti a jogtalan módszereket.  Ezért törődnünk kell az embertársainkkal, és követelnünk kell azt, hogy a szabadság és egy elfogadható életszínvonal mindenki alapvető joga legyen.  Vissza kell utasítanunk az embereknek az elit általi kizsákmányolásán alapuló privilégiumait, és meg kell tagadnunk, hogy az elit tagjaivá váljunk.  A Szabadság Lángja VAGYOK, amely felemészt minden spirituális vakságot.

9.St. Germain, ébressz rá minden embert annak valóságára, hogy a Föld rendelkezik azzal a potenciállal, hogy megnyilvánítsa a béke és a jólét Aranykorát minden ember számára.  Ez azonban csak akkor történhet meg, ha az uralkodó elit nincs már hatalmon.  Ez pedig csak akkor történhet meg, ha az emberek felébrednek, és nem hajlandóak tovább követni a vak vezetőket, helyette az Élő Krisztusi valósággal és vízióval rendelkezők vezetését követelik.  Csak ha az emberek az igaz vezetést követelik, akkor kapják meg azt.  A Szabadság Lángja VAGYOK, amely felemészt minden spirituális vakságot.

Üdvözlégy Szabadság Lángja
 
St. Germain, segíts az embereknek felismerni azt, hogy az igazi szabadság csak akkor következik be, ha az emberek hajlandóak a múltjuk fölé emelkedni, ha hajlandóak megbocsájtani minden múltbéli cselekedetet, ahelyett, hogy továbbra is bűnösnek éreznék magukat, vagy, hogy tovább neheztelnének.  Segíts az embereknek meglátni, hogy csak egy módon lehet túllépni azon az ördögi körön, amely során az egyik háborúból következik a másik, ez pedig úgy történhet meg, ha az emberek feltétel nélkül megbocsájtanak.  Segíts az embereknek megismerni azt, hogy a Megbocsájtás Ibolya Lángjában teljessé válhatnak, és hogy az a Láng eltörli a múlt minden nem tökéletes energiáját, és tisztára mossa őket, így a következő napot tiszta tudattal és szívvel kezdhetik.  Segíts az embereknek ráébredni arra, hogy tiszta szívvel láthatják csak meg Istent, és ha Istent látták, akkor már nem emberi lényként kell tovább élniük, hanem a valós önazonosságuknak megfelelően, vagyis Isten gyermekeiként újjászületve.  Csak azt felismerve, hogy mindenki Isten Testének része, csak így lehet béke a Földön és jóakarat az emberek között.  A szabad akaratomat felhasználva szólok minden spirituális embernek:

ÉBREDJETEK, LEGYETEK A SZABADSÁG LÁNGJA! (4x) 

1. Ó, St. Germain, ki Krisztus nevében érkezel,
a Szabadság Lángját hozzad el.
A terved az, hogy az ibolya lánggal
emeled a Krisztust minden emberben fel.

Refrén: (megismételendő minden versszak után)
Ibolya láng áradj ki a Földre,
itass át minden életet.
Örökké áramolva, többé fejlődve
áraszd ránk a kegyelmedet.

Ibolya tűz járjál át,
ibolya tűz itass át,
ibolya tűz tisztíts meg,
ibolya tűz szentelj meg.
Tiszták vagyunk, meggyógyultunk,
a fényedben védve vagyunk,
örökre immár szabadon,
hogy belőlünk Isten válhasson.

2.Krisztus az Urunk, és te vagy a királyunk,
a békét és szabadságot általad várjuk.
Jézussal együtt mutatjátok az utat nekünk,
mellyel egy új nap hajnalához érkezünk.

3.Együtt új korszakot nyitunk veled,
mely az Aranykorhoz vezet,
ahol a Szabadság lángja uralkodik,
az égiek tervei szerint.

4. Ó, St. Germain, drága Jézus és Mária
hozzátok vonzódik szívünk.
Ahogy ti fenn, úgy mi lenn,

a tökéletes áramlást tartjuk így fenn.

5.Veletek együtt hozzuk le a fényt,
így a Föld fénylő csillaggá válik.
A sugara átjárja a teret,
amely az ÉN VAGYOK faj felébredéséhez vezet.

6.A Krisztusi Győzelem lobogóját, hogy mindenki lássa,
Mihály Arkangyal tartja az ég irányába.
A sötétség helyét a fény veszi át

a kozmoszt a ragyogás járja át.

7.Ó, St. Germain, a nevedben fenntartjuk
a szabadság égő lángját,
mindaddig, míg az Aranykor eljő,
hol minden élet szabad, mert ez a fő.

Megjegyzés: A fohászt többször is ismételhetjük, mielőtt tovább haladunk.

A Béke Elohim, Jézus Krisztus, Mária Anya, St. Germain és a Nagy Isteni Vezető nevében behívom az Eksztatikus Béke Lángját és ezt mondom:

EUTAY (a kiejtése: íjútái) kántáljuk 3X, 9X, vagy 144X.

Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kék-lángú Angyalainak milliárdjai minden embert megszabadítanak a háborúk szellemétől és energiájától.

Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kék-lángú Angyalainak milliárdjai minden embert kiszabadítanak az anti-krisztusi hazugságokból, amelyek a háborúkhoz vezetnek.

Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kék-lángú Angyalainak milliárdjai minden embert kiszabadítanak abból a végső spirituális rabszolgaságából, amikor olyan háború részesei, amelyet az anti-krisztusi erők indítottak el.

Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kék-lángú Angyalainak milliárdjai minden embert kiszabadítanak abból a végső anyagi rabszolgaságból, amikor olyan háborút vívnak, amelyet az anti-krisztusi erők indítottak el.

Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kék-lángú Angyalainak milliárdjai körül fognak minden sötét szellemet, akik háborút kezdeményeznek annak érdekében, hogy elrabolhassák az emberek élet energiáját azáltal, hogy azok, ártatlanok vérét ontják ki.

Úgy döntöttem, hogy az Istenemmel egy vagyok, és ezért Mihály Arkangyal Jelenléte VAGYOK, aki a háború minden szellemét körülzárja a Földön.

A Föld az Úré és a Békéjének a teljességéé. (3X)  Ámen.

Az Atya, a Fiú, a Szent Szellem és a Csodálatos Anya feltétel nélküli szeretete nevében: Ámen. 

Lezárás:
Megerősítem, hogy Mihály Arkangyal és a Kék-lángú Angyalai a Kék láng energiájának áthatolhatatlan pajzsával vesznek körül minden embert.  Megerősítem, hogy a békétlenség minden energiájától el vagyunk zárva, amelyet ennek a világnak az erői küldtek ellenünk.  Elfogadom, hogy Mihály Arkangyal körbe keríti az ellenséget, a bennünk lévő emberi egót, így ha ennek a világnak a hercege eljön, akkor semmit sem talál bennünk.  Lemondok az anti-énemről, és a lényem, valamint minden ember háborúskodó tagjairól, és elfogadom, hogy mindezeket az Eksztatikus Béke Lángja és Mária Anya feltétel nélküli szeretete felemészti.  Elfogadom, hogy az emberek anti-énjének helyét a Krisztusi énjük veszi át most és mindörökre.

A bennem lévő Krisztusi Láng ereje által megerősítem, hogy az Eksztatikus Béke Lángja zár körül.  Megerősítem, hogy minden embert az Eksztatikus Béke Lángja zárja körül.  Megerősítem, hogy a Földet is az Eksztatikus Béke Lángja zárja körül.  Ámen. 

Az oldal tetejéreUgrás a lap tetejére

Utolsó módosítás: 2019-07-14 18:54:58

Újdonságok:

A WINV20 Invokáció Magyarországnak a kommunizmus örökségétől való megszabadulásáért című nagyon erőteljes invokáció lefordításra került.  Egy kis közösség  fel is vállalta, hogy egymástól távoli helyeken hetente egyszer szerda este 9:30-tól elmondja ezt.  Aki úgy érzi, hogy szeretne ebben részt venni, akkor lehet csatlakozni.  Az időpont csak tájékoztató jellegű, az invokáció bármikor elmondható, a hatása inkább a létszámon múlik.

2019-02-08 15:28:33

Az INV Astrea tégy szabaddá  lefordításra került.  Ez az erőteljes invokáció nagy segítséget nyújt a függőségeket okozó erőktől való megszabaduláshoz.

2019-01-25 16:12:42

A 7.01 Fohász Arcturus és Victoria Elohimhoz lefordításra került.

2019-01-25 11:22:39

Egy Európát érintő, kormányzásról szóló nagyon tanulságos El Morya/ MORE Mester üzenet került lefordításra.

2018-07-11 12:11:14

A 6.02 Fohász Uriel és Auróra Arkangyalhoz lefordításra került.

2018-03-13 09:49:10